Karriere Mediaroom

Generelle vilkår og betingelser

DACHSER utfører tjenester for sine kunder innenfor rammer av en rekke rettslige prisnsipper og reguleringer. I tillegg til å optimere våre fysiske transporttjenester, er levering av relevante opplysninger og informasjon også en del av vår filosofi for å levere en god service.

Derfor utføres alle oppgaver i henhold til Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser (NSAB 2015). Bestemmelsene begrenser speditørens ansvar som kontraktspartner i henhold til § 3 B for bortkommet, forringet eller skadet gods til SDR 8,33 pr. kg og for forsinkelser opp til fraktbeløpet, og for alle andre tap til SDR 100 000 for hver oppgave (§ 21). Speditørens ansvar som formidler i henhold til § 3 C, er begrenset til SDR 50 000 for hver oppgave, og totalt for én og samme hendelse til SDR 500 000 (§ 24). Ved opplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved én og samme hendelse begrenset til SDR 500 000 (§ 25). Det vises spesielt til nettverksklausulen (§ 2), at krav mot speditøren foreldes etter ett år (§ 28), og at pante- og tilbakeholdelsesretten (§ 14) omfatter både aktuelle og tidligere krav.

Motregning i DACHSER Norway AS’ krav på frakt eller annet vederlag er ikke tillatt. Forskrifter for transportreguleringer og forsikringsrelaterte betingelser er tilgjengelige for nedlastning.

  • General Conditions for Air & Sea Logistics
  • General Conditions for European Logistics
  • Terms and Conditions of carriage for the "Global Sky Express" product
  • General Purchasing Conditions
  • General Conditions of Business for Software and Consulting Agreements
  • General Terms and Conditions for IT Services
  • FIATA Model rules
General Terms and Conditions for DACHSER ZIP (0,81 MB)
NSAB - General Conditions of the NORDIC association of freight forwarders PDF (0,36 MB)