Karriere Mediaroom

Kvalitetsstyring til fordel for våre kunder

Ansvar for kvalitet er solid forankret i våre firmaverdier og blir aktivt praktisert av alle ansatte i DACHSER. Vi forplikter oss til de høyeste kvalitetsstandarder og innehar et høyt antall sertifiseringer. Vi har mottatt ulike priser for spesielle resultatoppnåelser innen kvalitetsstyring, IT-løsninger og logistikk.   

Vår kvalitetsstyring setter standard i styring av logistikkprosessen: fra transport og oppbevaring av varer, til kundeservice, samt sikkerhet og tjenester. Alle DACHSERs forretningsenheter tilfredsstiller de komplekse forventningene og utfordringene ved kvalitetsstyring og lever opp til våre standarder som en kvalitetsleder, i omgivelser som skaper store logistiske utfordringer.

Nettverksreglene gir alle ansatte faste og bindende retningslinjer for koordineringen av alle varebevegelser. Når du håndterer dine bestillinger vil våre DACHSER-avdelinger overholde de tydelig definerte og ensartede standardene, som sørger for kontinuerlig sikkerhet på forsendelsens reise, samt transparent sporbarhet.

DACHSERs sertifiseringer

 • DIN EN ISO/IEC 27001:2017 (DACHSER IT)
 • DIN EN ISO 9001:2015 (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • Sertifisering i henhold til IFS Logistics (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)
 • BIO-sertifisering (DE-ÖKO-003) i samsvar med (EU) 2018/848 (DACHSER Food Logistics)
 • QS kjøtt og kjøttprodukter samt frukt, grønnsaker og poteter (DACHSER Food Logistics & DACHSER Cargoplus Food)  
 • SQAS, Sikkerhets-& kvalitetsvurderingssystem (DACHSER Chem Logistics)

DACHSERs pristildelinger

Flyfrakt

 • Lufthansa kvalitetspris Europa og Afrika 2014
 • Godskvalitetspris Tyskland (flere priser)
 • Global partner siden 2012
 • Godskvalitetspris Europa og Afrika 2014
 • Godskvalitetspris 2015
 • Planetpris for perfeksjon 2016

Fornøyde kunder er beviset på våre høye kvalitetsstandarder

Nesten 90 prosent av våre kunder er svært fornøyd med vår logistikkprestasjon og vil anbefale oss for andre. Dette er i henhold til en representativ kundeundersøkelse av 4100 kunder, som er blitt gjennomført annethvert år i mer enn 20 år. Kundene blir også bedt om å rangere kvaliteten på kundeforespørsler, transportservice, sikkerhet og kundeservice. Det proaktive verktøyet for forsyningskjedestyring ActiveReport bidrar også til det høye nivået av kundetilfredshet.

Vår kvalitetsstyring er basert på tre grunnsøyler

 • DACHSER-nettverket: Den effektive infrastrukturen i det globale logistikknettverket og intelligent IT muliggjør en effektiv håndtering av et bredt utvalg av logistiske utfordringer
 • Intelligent trafikkstyring: Som en lærende organisasjon så tilpasser vi alle nye teknologiske utviklinger for optimalisering av forsyningskjeden og raskt overføre innovasjoner til produksjon i praksis - for deg
 • Faglig dyktig personell: Vi investerer kontinuerlig i opplæring og utvikling av våre ansatte for å oppettholde et høyt prestasjonsnivå på logistikken og en høy kvalitet på lang sikt

Kvalitetsledelsen av DACHSER i detalj

Hvordan styre og måle kvalitet

Fremfor alt skyldes vår rolle som en kvalitetsleder på logistikkmarkedet vår aktive og fremtidsrettede kvalitetsstyring. Dette inkluderer integrerte IT-systemer og en konsekvent transparent strøm av varer takket være standardiserte prosesser. Høypresterende områder for grenseoverskridende forsendelser muliggjør langsiktig mengdekontroll; feriesesonger og offentlige høytider inkorporeres i planleggingen av logistikkjeden fra begynnelsen av. Med evalueringer flere ganger per måned, daglige resultatkontroller og regelmessige revisjoner, gjør vi kvaliteten av våre tjenester transparent og kvantifiserbar. Våre standard logistikkprosesser i alle ledd av forsyningskjeden gir et lavt verditap og øker din leveransepålitelighet.

Kvalitetssikringsmål

For å sikre et konsekvent høyt nivå på våre logistikktjenester, baserer vi oss på følgende metoder for kvalitetssikring og kontroll:   

 • Regelmessige undersøkelser om kundetilfredshet   
 • Kontinuerlig kvalitetskontroll gjennom analyse av prestasjonsindikatorer (KPI) i alle logistikkprosesser   
 • Aktiv skadeforebygging med tiltak på stedet   
 • Sikkerhet under transport - med nettverkskontroll i hele Europa, IT-ledede prosesser og rapport i tide ved avvik i transportprosessen med verktøyet for forsyningskjedestyring ActiveReport   
 • DACHSER IT-system, globalt nettverkstilknyttet, og fysiske nettverkslokasjoner
Sikkerheten for dine varer er DACHSERs prioritet nummer en

Vi legger den aller største vekt på sikkerheten for dine varer. Våre sikkerhetstiltak inkluderer videoovervåkning av våre bygninger og utstyr av høy kvalitet. Vår permanente stab er svært godt opplært i alle kjerneprosesser i logistikken, for å sikre varestrømmen, både fysisk og digitalt. Regelmessig opplæring for sjåfører og logistikkoperatører, etablerte standarder for lasting og lossing, grundig lastsikring, temperaturovervåkning og hygienepraksis bidrar også til beskyttelse av dine varer.    

Velprøvde lastsikringsinnretninger som stuvingssekker, forseglinger med egen ID samt automatiserte prosesser med konsistent elektronisk grensesnittdokumentasjon sørger også for omfattende beskyttelse i hele forsyningskjeden. Vi sjekker lastekvaliteten som del av våre regelmessige kontroller. For å unngå skade under transport, bruker vi bokstrailere med dobbeltdekkskapasitet.

Les mer

Transportsikkerhet
Mer