Karriere Mediaroom

Våre lagerstyringstjenester - nøkkelen til suksess

Med mer enn 160 DACHSER-lagre over hele verden, som inkluderer 2,7 millioner palleplasser, danner disse en vesentlig komponent i vår samlede løsning for forsyningskjeden. Med et standardisert lagerstyringsnettverk tilbyr vi et høyt nivå av kvalitet, funksjonalitet og operasjonell kontroll. Uansett hvor i verden kan du regne med pålitelig, punktlig og effektiv implementering som oppfyller dine individuelle krav.

Kontraktslogistikk-kundene nyter godt av effektive prosesser

Våre kontraktslogistikk-kunder nyter fremfor alt godt av tett sammenvevde og optimalt koordinerte prosesser. Du har tilgang over hele verden til dine lagervarer og plukkordre, samt den inngående bransjekunnskapen til våre eksperter og det utrolige omfanget i våre tjenester. Gjennom intelligente og effektive prosesser, samt fleksibel bruk av utstyr, optimaliserer vi varestrømmen i våre lagre. Med vårt omfattende og kontinuerlig optimaliserte logistikk-konsept for lagerstyrings- og transport, tilbyr vi vedvarende bistand til våre partnere i deres innkjøps- og salgsmarkeder.

Fordeler med DACHSER Warehousing

  • Maksimal fleksibilitet med Mikado, vårt internt utviklede IT-system   
  • Produktspesifikk kunnskap opparbeidet gjennom variasjon i våre kunders bransjer   
  • Færre grensesnitt betyr raskere kommunikasjon   
  • Prosessoptimalisering fra avsender til mottaker gjennom utvidede produksjonsfrister for distribusjon samt utvidede plukktider på lageret  
  • Fleksibel respons på sesongtopper gjennom overføring av kvalifiserte medarbeidere i DACHSER sitt lagernettverk

DACHSER Contract Logistics i detalj

Profesjonell gjennomføring er garantert gjennom bransjespesifikke løsninger

Alle lager- og prosessutforminger er individuelt skreddersydd for dine behov. Med hensyn til dine bransjespesifikke krav kombinerer vi våre ulike oppbevaringssystemer, manuelt eller automatisk, for å skape den optimale totalløsningen for deg. Vi bruker forskjellige former for oppbevaring avhengig av produktet, for eksempel lagre med høytliggende nisjer, blokk-lagre, lagre med brede og smale midtganger eller lagre for smådeler. Hver gjenstand blir håndtert slik kunden krever og i henhold til juridiske krav. Vi håndterer den profesjonelle oppbevaringen av farlige stoffer (DACHSER Chem Logistics) samt den hygieniske håndteringen og temperaturkontrollen i DACHSER Food Logistics eller verdiskapende tilleggstjenester (VAS) som kreves for dine ordrer.

Med vår IT er du er godt tilkoblet

I alle tilfeller er den datastyrte kontrollen av varene i lagrene basert på vårt eget lagerstyringssystem, Mikado. Den innovative programvaren er en integrert del av de ende-til-ende nettverkstilknyttede og integrerte DACHSER IT-løsninger. Du fastsetter nivået for integrering - fra manuell, nettbasert leveringsordre i DACHSER eLogistics, til fullt integrert datautveksling med EDI.

Våre kategorier: Multibrukerlagre & Dedikerte lagre

Du kan velge blant to lagerkategorier: Våre multibrukerlagre,  som tilbyr det høyeste nivå av effektivitet ved å samlaste ulike kundetransaksjoner i ett lager, samt dedikerte lagre for individuelle og spesialiserte lagerstyringsløsninger. På forespørsel vil vi også ta over din interne logistikk. Som en ekstern logistikkpartner kontrollerer vi alle varebevegelser og optimaliserer den samlede logistikkprosessen i selskapet ditt. Vi gjennomfører alle plukkteknikker og outsourcingsstrategier som du krever. En kontinuerlig MHD og batch-sporing er standard iI DACHSER.