Karriere Mediaroom

DACHSER Norge - ledelsen

Med hjelp av fremtidsrettede forretningskonsepter har DACHSER, over de siste tiårene, utviklet seg til en av verdens ledende logistikktilbydere. Selskapets innovative kraft er basert på DACHSERs forretningsenheter. Foretningsenhetene utgjør et stabilt økonomisk fundament og omfatter hele porteføljen av logistikktjenester, samt samarbeidsånden fra den erfarne ledelsen.  

Ledelsen deler felles grunnleggende verdier og mål og ser det som sin hovedoppgave å styrke konsernet mot fremtidige forventninger og sørge for ekspansjonen av DACHSER. Deres kombinerte ekspertise og engasjement for en bærekraftig forretningspraksis garanterer den langsiktige lønnsomheten og fremtidige levedyktigheten til DACHSER.   

Strukturen i DACHSERs styre kan du finne på vår konsernnettside.

Wolfgang Reinel - Managing Director European Logistics North Central Europe

Wolfgang Reinel, født i 1963, har vært Managing Director av Business Unit European Logistics North Central Europe (EL NCE) siden 2014. Han har også vært medlem av Road Logistics Management Board og styret i DACHSER SE. Tidligere hadde han ansvaret for DACHSERs kontraktlogistikk, og han innførte strategisk planlegging (Balanced Scorecard / BSC) i NCE-landene. Han har ansvaret for organisasjonene i totalt 18 land i hans Business Unit EL NCE, inkludert åtte joint venture-selskaper. 

Som Managing Director EL NCE har Wolfgang Reinel ansvaret for forretningsutviklingen og implementeringen av Road Logistics og Interlocking-strategien, og for at de nasjonale kravene overholdes.

René Sidor - Managing Director Nordic

René Sidor ble født i 1957. Han har arbeidet som leder i transport- og logistikkbransjen i mange år, blant annet som administrerende direktør for DanTransport og Country Manager for Panalpina i Danmark og Finland. Som 16-åring startet René Sidor sin opplæring for å bli speditør hos DanTransport a/s i København. Det ble starten på en lang karriere i transportbransjen, både i Danmark og i utlandet.