Karriere Mediaroom

Tollsikkerhet - holde et fast grep om tollreguleringene

I kampen mot internasjonal terror har tollmyndighetene strammet inn lovgivningen. Blant annet forplikter selskaper seg til et forhåndstollvarsel via partnerskapsprogrammer som C-TPAT, som klassifiserer selskaper som pålitelige partnere. Vi hjelper deg med å importere forsendelsen din raskere til det ønskede landet hvor vi, som sertifikatinnehaver, har individuelle kontaktpersoner hos tollmyndighetene.

Eksport til USA er underlagt strenge sikkerhetstiltak

Med en rekke forbud mot global terrorisme, har særlig USA etablert omfattende tollbarrierer for import. De beskytter mot visse personer og organisasjoner eller tar sikte på å strupe de finansielle kildene til terroristgrupper. Dette innebærer at forbudte land, selskaper og enkeltpersoner er «svartelistet» av USA. En liste over terroristgrupper kan finnes i EU-forordning 881/2002, den såkalte «Taliban-forordningen» kan finnes i EU-forordning 2580/2001.

Oversikt over DACHSER tollsikkerhet:

  • Erfarne ansatte med regelmessig intensiv opplæring   
  • Mange års erfaring med importørers sikkerhetsarkivering (ISF)   
  • Anerkjent som en autorisert økonomisk operatør (AEO) siden juli 2008   
  • Smidig behandling av din USA-import   
  • Direkte kontakt med lokale kontaktpersoner

Uten 10+2-regelen vil ingen varer komme inn i USA

En grundig undersøkelse av din eksport er en uunngåelig konsekvens av strammere sikkerhetsreguleringer i USA. Verifiseringen av dine varer er basert på Importer Security Filing (ISF). Etter den såkalte 10+2-regelen må ti definerte informasjonskrav oversendes elektronisk til USAs tollvesen - minst 24 timer før skipet forlater avreisehavnen. Feilaktige, forsinkede eller manglende utfylling vil bli bøtelagt med mellom 2500 dollar og 5000 dollar. Spesielt i tilfelle manglende utfylling risikerer du at forsendelsen din blir utsatt for langtekkelige tollkontroller i en amerikansk havn som krever betaling.

Som en AEO legger vi til rette for din import

For å dokumentere sikkerheten for din import til amerikanske tollmyndigheter, hjelper vi deg på flere områder. Først og fremst vil du nyte godt av vårt gode omdømme: 
Status som en autorisert økonomisk operatør (AEO) forenkler sikkerhetsrelevante tollkontroller. Dermed sørger vi for en internasjonal forsyningskjede for dine varer.

Smidig transport av varer til USA

Vi er også den rette partneren for deg når det gjelder å ta hånd om formaliteter. Som en registrert «innsender», har DACHSER arbeidet på vegne av mange klienter siden 2009. Våre ansatte er fortrolig med reguleringene og prosessene til USAs tollmyndigheter ned i minste detalj. Når vi oversender data, bruker vi en internettbasert plattform som er testet av amerikanske tollmyndigheter for å videresende dine forsendelsedata på en sikker måte. 

Med vår tjeneste vil din import trygt ankomme USA. Vår profesjonelle, rutinemessige innsending gjør at du smidig kan håndtere all amerikansk handel og utelukke alle ubehagelige overraskelser helt fra starten av. Vi tar også hånd om din innsending hvis du bruker andre tjenesteleverandører for å transportere din forsendelse. Din kontaktperson hos din lokale DACHSER-avdeling vil med glede gi deg råd i mer detalj.