Karriere Mediaroom

DACHSER landprofil Norge

Historien om DACHSER illustrerer perfekt hvordan et dynamisk selskap kan utvikle og tilpasse seg i tråd med teknologisk fremgang og påvirkningen av globalisering på logistikkbransjen. DACHSER var tidlig ute med å erkjenne de fremvoksende mulighetene og grep dem med begge hender - og omdannet seg selv fra en lokal speditør til et ledende logistikkselskap.     

I dag står vi for det siste nye i effektive og teknologidrevne logistikkløsninger. Disse baserer seg på den tette integreringen av våre globale transport- and lagringsnettverk, langsiktige partnerskap og konsekvente oppbyggingen av digitale nettverk på globalt nivå. Idet vi inntar en flerkanalstilnærming med en vellykket sammenkobling av alle distribusjonskanaler, tilbyr vi våre kunder et sikkert og pålitelig system for deres mest krevende logistikkbehov.   

Fra begynnelsen av har DACHSERs strategi vært innstilt på bærekraftig vekst i sitt nettverk. Nye regioner og markeder er alltid blitt utviklet gjennom etablering av avdelinger og landorganisasjoner eller oppkjøp av selskaper som kan integreres perfekt inn i det eksisterende nettverket. Vår høyeste prioritet er konsekvent å opprettholde selskapets strategi og verdier.

Viktige milepæler i selskapets historie

2015 - DACHSER endrer sin juridiske form til en Societas Europaea (SE), og legger dermed grunnlaget for fremtiden. Det er ingen planer om å gjøre dette familieeide selskapet offentlig. De globale styringsstrukturene er tilpasset selskapets størrelse.

2014 - DACHSER etablerer et europeisk knutepunkt for matlogistikk i Erlensee, Hessen.

2013 - Tolv europeiske matlogistikkleverandører etablerer det europeiske matnettverket: Denne sammenslutningen av faste partnere har siden satt et eksempel som et nettverk med sømløs drift, som styres av enhetlige standarder.

2011 - DACHSER etablerer flere europeiske knutepunkter i den franske byen Clermont-Ferrand og i den slovakiske hovedstaden Bratislava.

2002 - DACHSER etablerer et europeisk knutepunkt i Überherrn, Saarland.

1990 - Ved innføring av det globale identifikasjonssystemet EAN / NVE (strekkoder), var selskapet initiativtaker for standardisering av strekkoder innen logistikkbransjen, og beviste nok en gang at de var en foregangsbedrift i industrien.

1982 - DACHSER Food Logistics, ferskmattransport av temeraturfølsomme, høyverdige matvarer, blir lansert.

1980 - DACHSER starter utviklingen av interne IT-applikasjoner ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi.

1971 - DACHSER etablerer seg som en innvasjonsleder i bransjen når de konverterer hele flåten og tilpasser sine driftsmessige prosesser.

1951 - Thomas Dachser åpner som første speditør et luftfraktkontor på flyplassen i München.

1934 - De første avdelingene i Tyskland åpnes, og det familieeide selskapet utvides.

1930 - Thomas Dachser stiftet sitt eget transportselskap i Kempten, drevet av kun én mann.

Dette er kun et kort utdrag fra DACHSER–historien. Du finner alle milepælene på selskapets nettsted.

 

Compliance

Alt om bedriftens overholdelse finner du på selskapets nettside.

Etiske Retningslinjer

Disse etiske retningslinjene gjelder over hele verden for alle ansatte og organisasjonsenheter i Dachser.

Download

DACHSERs Atferdskodeks for Forretningspartnere

"DACHSER Code of Conduct for Business Partners" er en orientering for alle selskaper som ønsker å inngå forretningsforbindelser med DACHSER.

Download

Les mer om DACHSER Norge

Landets fakta
Mer
Ledelse i Norge
Mer