Covid-19: påvirkningen på globale forsyningskjeder

Pandemisituasjonen i Shanghai og andre store kinesiske byer er fremdeles like spent, og fortsetter å påvirke globale forsyningskjeder innen luft-, sjø- og landtransport. Vi vil derfor gi deg en oversikt over den nåværende situasjonen i Kina og andre regioner.

Covid-19-restriksjoner som nedstengning av områder, daglig massetesting, etterfulgt av omfattende karantenetiltak som har resultert i betydelig sjåførmangel innen landtransport, er fortsatt kritiske faktorer. Selv om eksporten er redusert opererer alternative havner og flyplasser i hele det nordlige Kina helt på grensen av hva de klarer. Industrisektoren må generelt være forberedt på ytterligere flaskehalser, og dette gjelder alle økonomier med forsyningskilder i Kina. Upåliteligheten dette gir for fraktlinjene viser seg for tiden å være en av de største utfordringene for all global handel, og det er ingen forbedringer i sikte.

Når produksjonen i Kina forventes å bli tatt opp igjen i andre halvdel av mai eller senest i begynnelsen av juni, vil dessuten situasjonen for bakketjenestene ved globale havner og flyplasser intensiveres ytterligere. Presset på utstyr, tilgjengelig kapasitet og fraktpriser kan da igjen øke markant.

Oversikt over den aktuelle situasjon i ulike regioner:

 Kina

 • Selv om flesteparten av de kinesiske havnene har normal drift, er den begrensede lastebilkapasiteten fortsatt utfordrende. I Shanghai er lastebiltrafikk innenfor provinsen fortsatt vanskelig og krever spesialtillatelse. Likevel er situasjonen bedre sammenlignet med ukene som ligger bak oss. Lagre og depoter for sjøfrakt CFS gjenåpnes langsomt, og det blir utstedt flere lastebiltillatelser. CFS-kapasiteten i Ningbo og Qingdao er for tiden under press ettersom godsstrømmen fra naboprovinsene har økt enormt. Havgående frakteskip anløper i økende grad Ningbo på ad hoc-basis. Dette påvirker produktiviteten i havnen og fører til overbelastning når fartøyene forsinkes. På grunn av endringen i havneanløpene blir tjenestene stadig forstyrret. Når nedstengningene blir opphevet, kan utstyrsmangel bli resultatet.
 • De viktigste flyplassene i Kina er fortsatt overbelastet og overfylt, og det gjelder særlig importsektoren. Lufthavnen Shanghai PVG er fortsatt påvirket av nedstengningen, selv om det kan registreres en gradvis forbedring. Mange flyvninger blir fortsatt omdirigert til alternative flyplasser, inkludert Zhengzhou (CGO), Beijing (PEK), Shenzhen (SZX) og Hong Kong (HKG). Dette fører i økende grad til etterslep og lengre behandlingstid på importterminalen på grunn av mangelen på arbeidskraft.  
 • I dette utfordrende markedet utvider DACHSER charterprogrammet sitt for å øke kapasiteten på den viktige handelsveien Shanghai – Frankfurt. Ekstra ukentlige flyvninger med 33 tonn hver onsdag og fredag, skal utvide DACHSERs luftnettverk frem til april 2024. Ved å bruke dette programmet har DACHSERs luftfraktkunder tilgang til ekstra kapasitet de kan stole på, spesielt nå som nedstengningen i Shanghai har rammet handelsveiene mellom Asia og Europa.

Nord-Europa

 • Hamburg havn fortsetter å operere på grensen, med kortere tidsvinduer for mottak av last som påvirker leveranser og hentinger. Bremerhaven har også etterslep på lasten. Havnene i Antwerpen og Rotterdam er også under press.

USA

 • Havnene er fortsatt overbelastet. Lastebilkapasiteten og infrastrukturen på terminalene er stadig under press. Det har derfor vært en nedgang i lastebil- og innenlands-/jernbanetransport. En kommende streik blant havnearbeidere på den amerikanske vestkysten kan føre til ytterligere forstyrrelser i forsyningskjeden. De nåværende kontraktene utløper i juni.
 • Det anbefales på nåværende tidspunkt å vurdere forskjellige ruter for å unngå havner på den amerikanske vestkysten.

Mexico

 • Forsinkede fartøyer og problemer med å overholde tidsplanene påvirker den innkommende laststrømmen fra Europa.

Brasil

 • Forsinkede fartøyer og manglende havneanløp er indirekte konsekvenser av tiltak knyttet til covid-19. Det er imidlertid ingen store overbelastninger som påvirker logistikken direkte. I lys av den nåværende situasjonen i Kina, kan vi snart komme til å se en påvirkning når lastevolumene tar seg opp igjen.

Argentina

 • Leverandørene har ennå ikke gått tilbake til normal drift, da de fortsatt opererer med redusert kapasitet. Terminalene har redusert personale, så henting/overføring kan bli forsinket.

Chile

 • Havneterminalene i Chile San Antonio arbeider med 60 % kapasitet, så terminal- og innenlandsdriften er begrenset.

Peru

 • For øyeblikket ingen påvirkninger eller restriksjoner.

Har du spørsmål om forsendelser eller mulige alternativer er du velkommen til å ta kontakt med din lokale kontaktperson hos DACHSER.

 

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com