tilbake
Markedsinformasjon Nyheter

Åpner helautomatisert og klimavennlig lager 

DACHSERs toppmoderne lager i Memmingen i Sør-Tyskland har 52 000 palleplasser og har gradvis blitt satt i drift de siste månedene.

DACHSER har investert rundt 30 millioner euro i det helautomatiserte lageret.

Byggingen av det nye logistikkanlegget startet våren 2021. Anlegget består av en bygning på 2700 m² og et tilstøtende høylager med 7500 m² logistikkareal. Anlegget er 32 meter høyt, og det tar opp begrenset med plass, men det rommer 52 000 paller av tørrvarer og matemballasje. Det har også en mesanin med 2300 m² gulvareal for manuell plukking og etterbehandling.

DACHSERs logistikksenter Allgäu er selskapets største anlegg. Med det nye anlegget i full drift har det familieeide selskapet nå mer enn 200 000 palleplasser i Memmingen.

«Det nye lageret er utviklet for å kunne oppfylle den økende kundeetterspørselen i regionen», sier Thomas Henkel, daglig leder for DACHSERs logistikksenter Allgäu i Memmingen. «Automatisering og bærekraft var hovedfokuset for prosjektet.» For eksempel lagres og hentes paller helt automatisk. Opptil 400 paller i timen, eller 5000 per dag, med innkommende og utgående varer kan håndteres via 22 laste- og losseporter. Dette er mulig takket være funksjoner som automatiske lossesystemer, en automatisk palleteringsstasjon og åtte skinnestyrte hylleoperatører i høylageret.

«For DACHSER er høylageret i Memmingen et av de viktigste eiendomsprosjektene de siste årene. Det kombinerer moderne automasjonsteknologi og de nyeste konseptene for bærekraft basert på den samlede ekspertisen i nettverket og blant de ansatte», sier Burkhard Eling, CEO i DACHSER. «Denne investeringen er positiv både for anlegget i Memmingen og for hele DACHSER.»

Energieffektiv drift

Mesteparten av energien som kreves for å drifte høylageret, kommer fra et solcelleanlegg på taket, som kan produsere cirka én megawatt. Når det trengs ekstra elektrisitet, kjøper DACHSER 100 prosent fornybar vannkraft og vindkraft fra strømnettet. I tillegg forsynes lageret med varme fra det energieffektive fjernvarmeanlegget fra et regionalt varmekraftverk.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com