DACHSER lanserer tolv nye utslippsfrie leveringsområder i Europa 

Innen utgangen av 2025 planlegger logistikkleverandøren å lansere utslippsfri levering i ytterligere tolv byer i Europa: Amsterdam, Barcelona, Dublin, Hamburg, Köln, London, Malaga, Rotterdam, Stockholm, Toulouse, Warszawa og Wien. I tillegg skal selskapet utvide dagens utslippsfrie leveringsområde i Paris.

Innen utgangen av 2025 vil antall byer som betjenes av DACHSER Emission-Free Delivery, ha blitt doblet til 24.
Innen utgangen av 2025 vil antall byer som betjenes av DACHSER Emission-Free Delivery, ha blitt doblet til 24.

Takket være det modulære systemet er DACHSER Emission-Free Delivery i teorien egnet for alle byer i Europa. Utslippsfri levering er allerede en realitet i tolv definerte leveringsområder i bysentra i Berlin, København, Dortmund, Freiburg, Madrid, München, Oslo, Paris, Porto, Praha, Strasbourg og Stuttgart. Det brukes et modulært system som er tilpasset lokale krav, og de ulike DACHSER-avdelingene bruker elektriske varebiler og lastebiler samt elektriske lastesykler når det gjøres leveringer. Syklene er spesialdesignet for stykkgods og tungt pallegods. 

Vi har bevisst satt oss et mål om å doble antall byer som betjenes av DACHSER utslippsfri levering innen utgangen av 2025.

Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER

Avhengig av stedets konkrete krav inkluderer dette konseptet også bruk av små transitterminaler, kjent som mikrohubber, nær bysentra. I slike tilfeller starter lastesyklene reisen fra mikrohubben og frakter gods til travle gågater. De elektriske lastebilene leverer mikrohubbene med varer. Hvis pakkene og pallene er for store eller tunge for sykkeltransport, leverer de elektriske lastebilene varene direkte til mottakerne. 

«Lokasjonene våre er valgt ut for å oppfylle kundenes ønske om mer bærekraftige leveranser i byer. Målet er basert på at lette elektriske lastebiler blir stadig mer tilgjengelige, og at ladestrukturen i Europa utvikles i høyere takt», forklarer Tonn.

12 blir til 24

DACHSERs utslippsfrie leveranser i bysentra bidrar til at administrasjonen kan forbedre luftkvaliteten og redusere trafikkstøyen. Siden elektriske lastebiler og lastesykler er utslippsfrie, bidrar de til å redusere lokal luftforurensing. DACHSER lader flåten utelukkende ved hjelp av elektrisitet som kjøpes fra fornybare ressurser. Det fører til at klimagassutslippene for leveransen blir redusert. Det bidrar også til å redusere støyutslippene, og når det brukes lastesykler, fører det til mindre køer. Elektriske kjøretøy er også positive for sjåførene, siden de ikke lenger utsettes for motorvibrasjoner i førerhuset.

Geografi, samfunnsstruktur og administrasjon fører til at hver by har sin egen profil, noe vi tar høyde for når vi planlegger og implementerer et utslippsfritt leveringsområde. Samtidig kan vi benytte erfaringene vi har samlet fra tolv byer i Europa, til å identifisere synergier og optimaliseringspotensial.

Tara Li, Project Manager, DACHSER Emission-Free Delivery

DACHSER Emission-Free Delivery er i tråd med logistikkleverandørens langsiktige klimastrategi. Ved å fremme bærekraftig forretningsutvikling og fokusere på prosess- og energieffektivitet, innovasjon og inkluderende ansvar vil det familieeide selskapet bane vei for bærekraftig logistikk sammen med sine kunder og partnere.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com
return true; } return false; }