DACHSER med nytt veksthopp

Logistikkleverandøren DACHSER genererer ytterligere en milliard euro i omsetning og planlegger investeringer på over 300 millioner euro. For regnskapsåret 2022 rapporterer DACHSER om en omsetning på 8,1 milliarder euro og en stigning på 14,9 prosent, noe som markerer det andre året på rad med tosifret vekst.

DACHSERs årsregnskap for 2022.
DACHSERs årsregnskap for 2022.

Logistikkekspertise, pålitelighet og kvaliteten på tjenestene var grunnlaget for DACHSERs suksess i fjor.

Kundene våre setter pris på robustheten vi tilfører forsyningskjedene deres. I dag blir DACHSER i økende grad oppfattet som partneren for globalt sammenkoblede løsninger og en konsulent for optimaliserte forsyningskjeder.

Burkhard Eling, CEO i DACHSER.

I tillegg var de viktigste driverne for denne veksten sårbare forsyningskjeder, som sammen med knapp kapasitet førte til høye prisnivåer i markedet. Fra og med september 2022 gikk det økonomiske oppsvinget innen logistikk over i en tydelig normalisering av aktivitetene med fallende forsendelsestall og -rater, spesielt innen luft- og sjøfrakt. DACHSER fraktet i løpet av året 81,1 millioner forsendelser (en nedgang på 2,9 prosent) som veide det samme som i fjor: 42,8 millioner tonn.

Forretningsutviklingen i detalj

DACHSERs forretningsområde Road Logistics – som består av transport og lagerhold av industri- og forbruksvarer (European Logistics) og matvarer (Food Logistics) – økte omsetningen med 14,2 prosent til 5,7 milliarder euro i 2022. Fraktet tonnasje økte svakt med 0,4 prosent, mens antall forsendelser falt med 2,8 prosent i en situasjon preget av høye drivstoff- og energipriser og økende tilbakeholdenhet blant forbrukere.

Forretningsdivisjonen European Logistics økte omsetningen med 13,4 prosent, og vokste i omtrent samme takt som i 2021. Antallet forsendelser falt til gjengjeld med 3,5 prosent. Tonnasjen holdt seg konstant på 30,0 millioner. Forretningsdivisjonen Food Logistics opplevde stor vekst i 2022, med en omsetningsøkning på 17,1 prosent. Som en oppgangseffekt etter at de koronarelaterte restriksjonene ble opphevet, var det en liten økning i både forsendelser (+1,8 prosent) og tonnasje (+1,1 prosent) i denne forretningsdivisjonen. DACHSER Food Logistics hadde en omsetning på 1,3 milliarder euro det siste regnskapsåret, og er dermed fortsatt en stabil og pålitelig pilar i DACHSERs forretningsmodell.

Etter den eksepsjonelle omsetningsveksten i 2021, medførte fjorårets større kapasitet innen luft- og sjøfrakt og den eksplosive veksten i Kina at veksten på forretningsområdet Air and Sea Logistics etablerte seg på et lavere nivå. Her avsluttet DACHSER året med en økning i omsetningen på 16,7 prosent fra 2,1 milliarder euro til 2,4 milliarder, selv om antall forsendelser falt med totalt 7,3 prosent.

«Under koronapandemien styrket luft- og sjøfraktvirksomheten vår profilen sin betydelig», fortsatte Burkhard Eling på selskapets årlige pressekonferanse i München. «Medvirkende faktorer var utvidelsen av LCL-stykkgodsvirksomheten innen sjøfrakt og charternettverket for luftfrakt, som hadde 260 flyvninger bare i fjor. Kundene våre setter pris på den høye graden av integrasjon mellom tjenestene våre – på land, til sjøs og i luften.»

Kontraktlogistikk – kombinasjonen av lager, tilleggstjenester og transport – utviklet seg positivt. I 2022 tilbød DACHSER kontraktlogistikkundene 2,7 millioner palleplasser, som er rundt 152 000 flere enn året før. Selskapet har for tiden 163 lagersteder på fire kontinenter, og planlegger ytterligere 14 anlegg i 2023.

Medarbeiderantallet vokste i 2022 med rundt 1 100 personer til totalt 32 850. Den høye egenkapitalandelen på mer enn 60 prosent gjør DACHSER i stand til å fortsette å investere betydelig i digitalisering, klimatiltak, medarbeiderne og utvidelse av nettverket, selv når de økonomiske tidene er tøffe.

Burkhard Eling uttalte at selskapet vil fortsette den stødige kursen i 2023 og kunngjorde at selskapet etter de 196 millioner euro de investerte i 2022, planlegger å investere over 300 millioner euro i 2023. DACHSER har allerede startet det nye året med oppkjøpet av det nederlandske matvarelogistikkselskapet Müller og luft- og sjøfraktspeditøren ACA International, som holder til i Melbourne i Australia.

Året startet forsiktig med relativt lave transportvolumer, men DACHSER ser ingen grunn til bekymring. «Etter to år med eksepsjonell omsetningsvekst, men også store byrder for driftsteamene, forventer vi at vi i 2023 vil gå tilbake til litt mer normale tilstander innen logistikk og for våre aktiviteter», avsluttet Burkhard Eling i München.

Resultat DACHSER 2022 PDF (0,09 MB)
DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com