DACHSER og terre des hommes ønsker å støtte familier i Ukraina

I august 2022 skal de mangeårige partnerne lansere et felles prosjekt i de ukrainske byene Kharkiv, Dnipro, Lviv og Uzhhorod. Prosjektet gir barn, tenåringer og familiene deres terapeutisk hjelp til å jobbe seg gjennom traumene som krigen påfører dem.

I august 2022 vil de mangeårige partnerne lansere et felles prosjekt i de ukrainske byene Kharkiv, Dnipro, Lviv og Uzhhorod.

Krigen i Ukraina har rast i mer enn fire måneder nå. Rundt 15 millioner mennesker har måttet forlate hjemmene sine og flykte fra de østlige og sørlige delene av landet. Mer enn 8 millioner mennesker lever for tiden som internt fordrevne i andre deler av Ukraina.

Mange familier har blitt skilt fra hverandre av krigens hendelser og forsøk på å flykte fra den. Dermed må barn og tenåringer takle, ikke bare et helt nytt miljø, men også fraværet av foreldre og andre omsorgspersoner, eller til og med at de er døde. Det er ingen ende i sikte på denne ekstreme situasjonen, og Ukraina kan ikke tilby lavterskel psykososiale eller terapeutiske behandlingsmuligheter. Det er et desperat behov for slike tilbud som kan hjelpe barn og tenåringer å bearbeide erfaringene med vold og traumer, og oppnå en viss stabilitet i denne nye situasjonen.

DACHSER og terre des hommes vil begynne å gi hjelp fra august 2022 i samarbeid med den lokale prosjektpartneren Vostok-SOS, som har satt sammen et internasjonalt team på 20 psykoterapeuter i Ukraina. De psykososiale terapiene er til nytte for traumatiserte barn og tenåringer, men også for foreldrene deres og andre omsorgspersoner, som får spesiell hjelp for å utstyre dem med de ferdighetene de trenger for å oppleve mestring. Tjenestene vil bli tilbudt over hele landet, men foreløpig er fokuset på Dnipro og Kharkiv, samt de vestlige byene Lviv og Uzhhorod, som har tatt imot spesielt mange flyktninger. 

Sosialt engasjement

«Krigen i Ukraina fører til ufattelige menneskelige lidelser, spesielt for familier som opplever vold og blir skilt fra hverandre», sier DACHSER CEO Burkhard Eling. «Førsteprioriteten vår var å sørge for at folk i Ukraina hadde direkte tilgang på varer og mat. Nå må vi bidra til å gi flyktningbarn og tenåringer psykososial omsorg. Som et familieeid selskap ønsker vi nå å forplikte oss til sosiale formål i Ukraina på en bærekraftig og langsiktig måte.»

DACHSER har lovet å gi totalt 160 000 euro til prosjektet innen utgangen av 2023.

Hvis du også ønsker å gi en personlig gave til DACHSER og terre des hommes hjelpeprosjekt, kan du gjøre det ved hjelp av følgende detaljer for bankoverføring:

  • IBAN: DE65 2659 0025 1000 7008 04
  • Referanse: DACHSER Ukraine
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com