De programmerer fremtiden

Sømløse og globalt sammenkoblede logistikktjenester bygger på intelligent IT. DACHSERs informasjonslogistikk gjør selskapet til en av de teknologiske pionerene og drivkreftene i logistikkbransjen. Møt Nicola Elsner og Claudia Beck – med to ulike karrierer innen IT, men ett felles mål: å stadig forbedre prosessene for Business Integration-kunder. 

Nicola Elsner er prosjektleder i Robotic Process Automation-teamet
Nicola Elsner er prosjektleder i Robotic Process Automation-teamet

«Hvis noen hadde fortalt meg for tjue år siden at jeg skulle jobbe med IT i dag, ville jeg ikke trodd på dem», sier Nicola Elsner. Karriereveien beveget seg fra forvaltningsdomstolen til DACHSER. «Jeg studerte for å bli domstolsadministrator, men siden jobben innebærer å gjøre det samme dag inn og dag ut, opplevde jeg den ikke som tilfredsstillende. Dermed begynte jeg å se etter noe nytt», forteller Elsner, som nå er 44 år. Det er 21 år siden hun fikk en ny start hos DACHSER, der hun begynte som assistent i IT-avdelingen. Gjennom årene har Elsner bygget opp omfattende kunnskap om IT-emner og fordypet seg i DACHSERs IT-verden. For litt over ni år siden gikk hun over i rollen som konsulent for kundeprosjekter, noe som har gjort det mulig for henne å få stadig nye erfaringer. Nylig har hun også blitt prosjektleder i RPA-teamet (Robotic Process Automation).  

33 år gamle Claudia Beck valgte derimot en helt annen karrierevei: «Selv før jeg fullførte bachelorutdanningen i informatikk, begynte jeg å få praktisk erfaring hos DACHSER, og det var også her jeg skrev bacheloroppgaven min.» Graden hennes i informatikk satte henne på et mer tradisjonelt karrierespor. Beck begynte i DACHSER etter endt utdanning, og den første jobben var som programvareutvikler. I 2020 fikk hun mer ansvar i eLogistics Development-teamet. Nå er hun teamleder med ansvar for en gruppe internasjonale programvareutviklere. «Det flotte med jobben min er at det handler om mer enn bare å designe og implementere programvare. Jeg får også se at resultatene av det jeg gjør blir satt ut i praksis.»

Kontinuitet og endring

To forskjellige karriereveier, to forskjellige fokusområder. Likevel jobber Elsner og Beck mot et felles mål, selv om de jobber på forskjellige områder: «Vi ønsker å gjøre prosessene våre bedre og enklere for kundene våre, ved hjelp av IT», sier Beck engasjert.

Som systemkoordinator kan DACHSER innfri de høyeste kundekravene for globale transport- og lagertjenester. IT-kontrollert logistikk skaper maksimal fleksibilitet og åpenhet på tvers av alle logistikkfunksjoner i alle avdelinger. Homogene systemer er nøkkelen til en pålitelig og kontinuerlig informasjonsflyt. Dette avhenger likevel av datakvaliteten. DACHSER har mer enn 800 IT-eksperter som sørger for at IT-systemene som brukes over hele verden, alltid er oppdatert. En ensartet programvareversjon bidrar til å opprettholde høye standarder og sikre stabile applikasjoner. På denne måten spiller DACHSERs IT-løsninger en viktig rolle når det gjelder å optimalisere prosessene og dermed logistikkbalansen til DACHSERs kunder.

Det har skjedd mye de siste to tiårene. «I logistikk var kommunikasjonen tidligere nærmest utelukkende papirbasert – i dag er den nesten helt digital. Den gang kunne ingen ha forestilt seg at videokonferanser ville bli en vanlig del av hverdagen. Siden mange bestillinger fortsatt ble lagt inn via telefon, ble ikke skjermbasert interaksjon en del av arbeidet», forteller Elsner.

Claudia Beck leder et internasjonalt team av programvareutviklere
Claudia Beck leder et internasjonalt team av programvareutviklere

Forbedret kundeopplevelse

DACHSERs kunder opplever hvordan den digitale logistikken har blitt gjennom eLogistics-portalen. Det er her de kan organisere og spore forsendelsene sine på nettet i sanntid, beregne fraktkostnader, legge inn transportordrer, overvåke lagerprosesser og finne passende produkter. Portalen tilbyr også en rekke applikasjoner som er integrert direkte i DACHSERs transport- og lagersystemer. Beck tar seg av disse webapplikasjonene: «Teamet mitt sørger for at alt fungerer knirkefritt for kundene som bruker portalen. Det innebærer at i tillegg til å være logiske og enkle å bruke, må applikasjonene alltid være stabile, trygge og fungere optimalt.»

På Robotic Operations Center styrer Elsners RPA-team effektiviteten til prosessene i kulissene. De identifiserer og analyserer tilbakevendende manuelle prosesser som kan utføres av virtuelle hjelpere – med andre ord roboter støttet av programvare. Én slik prosess er automatisert bestilling av emballasjemateriale for alle avdelingene. Det jobber til sammen fem eksperter ved Robotic Operations Center, og de leverer roboter som hjelper kollegene i DACHSER i det daglige arbeidet.

Et mangfoldig spekter av prosjekter

Det krever dyktige medarbeidere å utforme denne utviklingen, selv de som har ukonvensjonelle karriereveier. Elsner tenker tilbake: «Den gangen var jeg en av de første som kom fra en helt annen sektor. Nå er det flere av oss som ikke har tradisjonell logistikkbakgrunn. Alle kommer med sine egne kvalifikasjoner og nye perspektiver, og hver og en av oss bidrar til å forbedre DACHSER IT.»   

Mye har endret seg siden Elsner startet. Fremveksten av digitalisering har ført til at DACHSER IT har tatt på seg stadig flere oppgaver, noe som betyr at antall personer som jobber i CORPORATE IT, har vokst jevnlig de siste årene, til over 550 ansatte. «Vi er alltid glade for å ta imot nye kolleger som hjelper oss med å mestre utfordringene ved digital logistikk», legger Beck til. Denne veksten følges også av et mer mangfoldig spekter av prosjekter. Det kommer heller ikke til å bli mangel på spennende oppgaver i fremtiden, takket være prosessautomatisering, prediktiv analyse og nye aspekter ved maskinlæring.

De programmerer fremtiden
De programmerer fremtiden

Internasjonalt samarbeid

Akkurat som Elsner er Beck veldig begeistret for arbeidsplassen sin: «Jeg leder et internasjonalt team av programvareutviklere som består av traineer, studenter, innleide medarbeidere og kolleger fra Frankrike.» DACHSERs CORPORATE IT legger stor vekt på teamarbeid og mulighet for personlig og faglig utvikling. «IT er fundamentet for alt DACHSER gjør. Det er veldig gøy å være med på å videreutvikle de digitale kundetjenestene våre hver dag», sier Beck.

Elsner sier seg enig: «Jeg er veldig fornøyd med å være der jeg er. Hver dag byr på noe nytt, og det er alltid nye utfordringer som må takles. Mottoet mitt er 'Det finnes ingenting du ikke kan lære'.»

Både Elsner og Beck vurderer mulighetene for personlig og faglig utvikling hos DACHSER IT som svært attraktive. Uansett hvilken vei de tok for å nå målet er de enige om dette: «Vi har muligheten til å jobbe sammen for å forme DACHSERs digitale fremtid.»

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com