EUs mobilitetspakke: Hva innebærer det, og hva endres?

Nye betingelser for en mer effektiv, samstemt og sosialt akseptabel veitransportsektor - EUs mobilitetspakke 2020/2022 er ment for å fremskynde europeisk standardisering innen spedisjon og logistikk.

Mobilitetspakken ble vedtatt allerede i 2020. Endringene vil imidlertid tre i kraft som delpakker på ulike tidspunkt. Endringene i 2022 er først og fremst ment å bedre arbeidsforholdene for yrkessjåfører og skape rettferdige konkurransevilkår for selskaper i EU.

Det ble gjennomført en rekke endringer allerede i februar 2022. Flere er på vei i mai 2022. Det er ikke planlagt noen overgangsperiode. Dette er hovedpunktene:

  • Det blir innført digitale fartsskrivere (gjelder fra 2. februar 2022)
  • Hensiktsmessige arbeidsforhold og sosial beskyttelse i forbindelse med utplassering av arbeidstakere (gjelder fra 2. februar 2022)
  • Plikt til å returnere kjøretøyene (gjelder fra 21. februar 2022)
  • Ventetid for kabotasjer (gjelder fra 21. februar 2022)
  • Utvidelse av den økonomiske kapasiteten til spedisjons- og logistikkselskaper (gjelder fra 21. februar 2022)
  • Utvidelse av kravet til tillatelse og lisens innen internasjonal kommersiell veitransport (planlagt fra 21. mai 2022)

Den nye mobilitetspakken påvirker transportprisene i Europa. Kostnadsutviklingen er foreløpig fortsatt svært usikker, dog vil den ha innvirkning på prisstrukturen. Også i denne situasjonen er DACHSERs førsteprioritet åpen og gjennomsiktig kommunikasjon med kundene våre. Alle endringer som pakken medfører, blir derfor kommunisert til kundene våre i god tid.  

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte din lokale representant hos DACHSER.

Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com