En ny æra for intelligente sporingsenheter

Sporing av forsendelser og transportstyring ved hjelp av tingenes internett (IoT): Med GPS-sporing basert på 5G/LPWAN-teknologi og telematikk setter DACHSER Road Logistics nye standarder innen sanntidssporing, beregning av ankomsttider og visualisering av stykkgodsforsendelser over lengre distanser.  

De nye sporingsenhetene er enkle å installere ...
De nye sporingsenhetene er enkle å installere ...

Global Positioning System – bedre kjent som GPS. Hver gang vi slår på navigasjonssystemet i bilen for å få veibeskrivelser og la noen få vite når vi er fremme, er vi avhengige av satellitter og trådløs teknologi for å holde oss oppdatert på det som skjer. Dette er veletablerte systemer. Innen logistikk brukes de til å spore lastebilenes ruter i sanntid ved hjelp av telematikk brukt til kjøretøysporing. Alle som vet hvor lastebilen er, kan også spore forsendelsen den har med seg.

Når det gjelder stykkgodslogistikk er det ikke like enkelt. Vekselflakene som brukes i langdistansetransport byttes ofte mellom to lastebiler som møtes underveis. I tillegg venter de ofte på neste etappe, jekket opp på styltene sine – de kan være parkert ved avdelingen, ved en lasterampe hos kunden eller på en parkeringsplass, der de får en lengre pause. Vekselflaket er et selvforsørgende system som verken deler energi eller informasjon med trekkvognen.

 Å gjøre det mulig å spore disse robuste containerne – og spesielt det varierte innholdet i dem – på en pålitelig og kostnadseffektiv måte i stykkgodsnettverket, til tross for at de mangler smarte kommunikasjonsmuligheter, krevde flere års utvikling av teknologi og telekommunikasjon. Løsninger basert på tradisjonelle trådløse 2G/3G-standarder viste seg å være for energi- og kostnadskrevende. Enda verre var det at de ikke er bærekraftige, siden disse nettverkene gradvis slukkes i Europa.

«Så da LPWAN-teknologiene dukket opp, holdt vi øye med dem helt fra starten av og forsket på dem gjennom vår DACHSER Enterprise Lab», forteller Lars Relitz, Head of Corporate Digital Innovation & Development hos DACHSER. LPWAN står for «low-power, wide-area network», dvs. nettverksteknologier som bruker laveffektradioer for kommunikasjon, og kan dekke et stort geografisk område. Dette er et nettverk som for tiden bygges opp over hele verden i forbindelse med den nyeste kommunikasjonsstandarden 5G for mobilnett. «I begynnelsen var det ikke noe nettverk og ingen takststrukturer. Men vi ble raskt overbevist om at LPWAN-teknologi var veien å gå», sier Relitz.

Sammen med en leverandør av sporingsløsninger har DACHSER bidratt til utviklingen av innovative og smarte sporingsenheter for bruk i vekselflak. Disse enhetene består av ekstremt energibesparende solcelleassisterte energimoduler, samt moderne satellittbasert posisjoneringsteknologi (GPS, Galileo) og trådløse moduler basert på de nye 5G/LPWAN-nettverkene. I tillegg sikres de av ytterligere trådløse standarder som fortsatt er utbredt i dag. Denne integrerte løsningen passer godt til kravet om at de smarte sporingsenhetene må kunne fungere uten vedlikehold i hele levetiden for vekselflaket, som er på tolv år.

En løsning spesielt for kunden

Disse innovasjonene kommer særlig kundene til gode. «Når vi til enhver tid vet hvor vekselflakene våre befinner seg i sanntid, og når vi kan behandle denne informasjonen deretter, hjelper det oss med å gjøre forsyningskjeden mer transparent. Informasjon om ankomsttider og potensielle forsinkelser vil bli mer presis, noe som gjør kapasitetsplanleggingen enklere og mer håndterbar. Dette vil igjen bidra til å optimalisere utnyttelsen av transportkapasiteten og gjøre godshåndteringsprosessene mer effektive,» sier Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER.

 

Etter vellykkede pilottester skal mer enn 8 500 vekselflak og 5 000 hengere i DACHSER Road Logistics-nettverket utstyres med smarte sporingsenheter innen sommeren 2022.

«Da vil vi kunne konsolidere, filtrere og behandle informasjon fra tusenvis av transporter, og de ansatte vil kunne utnytte alt som er relevant for dem – i sanntid og i en visualisering som er lett å forstå», sier Armin Blaschek, Department Head Production Systems hos DACHSER, som administrerer utrullingen av det nye telematikksystemet.

... og krever null vedlikehold.
... og krever null vedlikehold.

Større transparens

Det brukes en sentral plattform til visualisering og analyse av dataene. Den kombinerer alle posisjonsdata fra vekselflakene, men også fra tilhengere og trekkvogner, og knytter dem sammen med forsendelsesdataene til transportstyringssystemet. I tillegg kartlegges chartertransporter, som sjelden utføres med selskapets eget utstyr, også via en spesialutviklet sjåfør-app. Ikke bare bidrar den med signalet til visualisering av transporten, men gjør det også mulig med vidtrekkende elektronisk behandling av den respektive charterordren med digitale kvitteringer.

For Alexander Tonn markerer telematikkprosjektet begynnelsen på en ny æra for forsendelsessporing og kontroll innen stykkgodslogistikk. «Heretter ønsker vi å tilby enda større transparens og mer sanntidsinformasjon fra forsyningskjeden, med toppmoderne plattformer og API-grensesnitt. Telematikk har fortsatt et enormt potensial med tanke på videre funksjonalitet og bruksområder,» avslutter han.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com