tilbake
Markedsinformasjon Nyheter

Europeisk studie av LPWAN-teknologier

Rask og sikker dataoverføring blir stadig viktigere innen digitalisert logistikk. Det forutsetter at det er en kommunikasjonsinfrastruktur på plass. For å undersøke hvor pålitelige de ulike kommunikasjonsnettverkene er, har forskere ved Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML slått seg sammen med DACHSER og European Pallet Association e. V. (EPAL) om å gjennomføre en europeisk studie. I studien satte de sporingsenheter på 50 EPAL-europaller og sendte dem ut på en reise gjennom Europa.

Forskere ved Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML har slått seg sammen med DACHSER og European Pallet Association e. V. (EPAL) om å gjennomføre en europeisk studie for å undersøke hvor pålitelige ulike kommunikasjonsnettverk er.

I studien ble det tilbakelagt mer enn 148 000 kilometer på én måned for å undersøke nettverksdekningen for ulike teknologier langs reiserutene. Det er viktig at det er nettverksdekning i hele området, for eksempel for IoT-enheter (IoT: Tingenes Internett) som kommuniserer oppdaterte sensordata regelmessig. I studien festet deltakerne fem sporingsenheter hver med fem forskjellige kommunikasjonsteknologier, på til sammen 50 EPAL europaller. Disse ble deretter sendt til 24 EU-land via DACHSERs logistikksenter i Dortmund.

Hver sporingsenhet bruker forskjellige kommunikasjonsnettverk. Disse omfatter radioteknologier som LPWAN (Low Power Wide Area Network), og av disse ble teknologiene NB-IoT-, LTE-M- og Sigfox vurdert. NB-IoT og LTE-M sender på en 5G-kompatibel lisensiert mobilfrekvens, mens Sigfox opererer i det lisensfrie spekteret. I tillegg undersøkte forskerne de klassiske andre- og tredjegenerasjons mobilnettene (2G/3G). De enkelte teknologiene varierer blant annet når det gjelder datahastighet, frekvensområde, energiforbruk og rekkevidde.

Etter en måned returnerte pallene til Fraunhofer IML, og forskerne kunne evaluere teknologiene som ble brukt basert på mer enn to millioner dataoverføringer. «Studien viser at de klassiske mobilnettene 2G og 3G fortsatt har høyest tilgjengelighet i hele Europa. Ulempene med disse nettverkene er likevel at de er delvis slått av, gir færre tilganger per radiocelle og har et høyere energiforbruk, slik at sporingsenhetene varer kortere», sier Patrick Becker, forsker ved Fraunhofer IML. For moderne logistikkapplikasjoner, med mye sensordata i små overføringspakker, er LPWAN-nettverk derfor bedre, sier han. Disse utvides stadig, men tilbyr allerede i dag nettverkstilgjengelighet over hele linjen i enkelte tilfeller.

LPWAN-teknologi er fremtiden

For IoT-applikasjoner innen logistikk som krever kontinuerlig mottak over hele Europa, anbefaler Fraunhofer IML-forskerne derfor en kombinasjon av LPWAN-teknologi (NB-IoT, LTE-M, Sigfox) og klassisk mobilkommunikasjon (2G–4G). De forteller at det bare er på denne måten at dataoverføring over hele Europa kan garanteres for nå. Likevel ligger fremtiden for konnektivitet når det gjeder IoT-enheter, helt klart i LPWAN-teknologi.

Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com