Fornybar energi for en bærekraftig fremtid

Andre Kranke fra DACHSER forteller om hvordan logistikkleverandøren prioriterer klimavern, blant annet ved å bygge solcelleanlegg.

Effektivitet, innovasjon og inkluderende ansvar – dette er hjørnesteinene i DACHSERs langsiktige klimastrategi. Andre Kranke, som leder både Corporate Research & Development og klimavernprosjektet hos DACHSER, viser hvordan logistikkleverandøren staker ut kursen mot klimavern ved blant annet å kjøpe fornybar energi og bygge solcelleanlegg.

Siden 1. januar 2022 har DACHSER bare kjøpt strøm generert fra fornybare kilder. Var dette en banebrytende beslutning?

Vi ønsker å gjennomføre konkrete tiltak for å bidra direkte til å nå målene i Parisavtalen. Beslutningen om å kjøpe 100 % grønn strøm i alle de 42 landene der vi har en DACHSER-avdeling, vil faktisk øke strømregningen på kort sikt. Tiltaket vil imidlertid redusere karbonutslippene og øke etterspørselen etter grønn strøm, og dermed indirekte støtte utvidelsen av fornybar innovativ energi.

Men dere investerer også direkte i produksjon av fornybar energi?

Ja, vi ønsker å utvide solcelleanleggene vi har på tak betydelig. Vi tar sikte på å firedoble produksjonen i løpet av de neste tre årene, fra den nåværende produksjonen på rundt 5 000 kWp til 20 000 kWp. Og dette er bare det første steget.

Hva mer planlegger dere?

Vi har enda mer takareal som vi også kan montere solcelleanlegg på fremover. Vi ønsker å gjøre dette så raskt som mulig, men vi må selvfølgelig også ta hensyn til den tilgjengelige prosjektkapasiteten. Hver enkelt installasjon er et prosjekt i seg selv og innebærer en rekke tekniske tester. Implementeringen krever nøye planlegging og validering, noe som selvfølgelig tar tid. Vi har imidlertid en rekke kolleger som jobber intenst sammen med partnerne våre om dette.

Interview with: Andre Kranke

Head of Corporate Research & Development og leder av Climate Protection project hos DACHSER

Er energien som genereres på solfylte dager nok til å dekke etterspørselen fra anleggene deres, spesielt de nye elbilene og lastebilene?

Dessverre ikke. Vi har allerede regnet på det: Hvis vi går helt over til elektrisk mobilitet, vil energiforbruket vårt skyte i været, og det kan vi ikke håndtere med solcelleanleggene på takene våre alene. Vi kommer til å bruke den strømmen vi produserer, men vi må likevel kjøpe grønn strøm. Å støtte byggingen av nye fornybare energianlegg i form av kraftkjøpsavtaler – det vil si langsiktige strømforsyningskontrakter med produsenter av fornybar energi – er en annen mulighet som vi utforsker for tiden.

Kommer dere også til å produsere og bruke hydrogen med grønn strøm?

Vi undersøker for tiden denne muligheten med ulike eksperter og partnere, hvorav den ene er Kempten University of Applied Sciences. DACHSER er også medlem av den tyske hydrogen- og brenselcelleforeningen, DWV, en særinteressegruppe som søker å fremme en rask markedslansering av brenselcelleteknologi og av hydrogen som energikilde. Ved å delta i disse partnerskapene engasjerer vi oss aktivt i hydrogenøkonomien, driver innovasjonen fremover, og skal til syvende og sist også teste ny H2-teknologi i daglig bruk på et tidlig stadium.
 

Det er allerede klart at lokal produksjon ved anleggene våre vil gjøre utfordringen med å distribuere hydrogen mye enklere. Bærekraftig produksjon av H2-molekylet krever imidlertid mye energi. Den økonomiske levedyktigheten avhenger derfor i stor grad av prisen på grønn strøm.

Betyr dette at lastebiler med hydrogenbrenselceller er et bedre alternativ enn batterielektriske‑lastebiler med tanke på utslippsfri langdistansedrift?

Kanskje. Svaret på hvilken av disse to nullutslippsteknologiene som vil være mest økonomisk fornuftig i fremtidens godstransport, og når, vil vi få ved å se på de respektive brukstilfellene. Vi trenger uansett begge typene elektrisk drift for å nå klimavernmålene.

  

 

 

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic