tilbake
Markedsinformasjon Nyheter

Fra Nashville til Vinterbro

Kulturen i et selskap er hva som holder medarbeidere, ledelse og andre interessenter sammen. Den kommer til uttrykk gjennom vår adferd, våre holdninger og våre verdier. Derfor er det viktig at vi hele tiden merker dens tilstedeværelse og lar den lede veien. Vi har snakket med DACHSER Norways Transit Terminal Manager, Glenn Felton, hvis lederstil reflekterer DACHSERs verdier.

Glenn Felton, Transit Terminal Manager hos DACHSER Norway

Transit Terminal Manager Glenn Felton er født i Nashville, Tennessee i USA. Etter hele 25 år som Production Manager på utallige turneer med verdensberømte musikere fulgte han kjærligheten til Norge. Her fant han seg etterhvert til rette på DACHSER Norways avdeling plassert ved den flotte Bunnefjorden utenfor Oslo. I dag fungerer han som terminalsjef og vet godt hva som skal til for å, som han sier det selv; «get things done».

«Godset kommer inn, og det skal videre til et annet sted. Mens det er på terminalen er det mitt ansvar at det kommer videre til riktig sted og at alt går som det skal,» forteller Glenn. Han er en person som er opptatt av god arbeidsmoral og at personalet han har ansvar for blir grundig opplært og at det er styr på sakene. «Jeg er vant til å jobbe inntil arbeidet er fullført. Jeg gir meg ikke før.»

Godt samarbeid er bygget på integritet og ærlighet

For at det skal være mulig å håndtere utfordringer i fellesskap er man avhengig av å kunne stole på hverandre. Integritet og ærlighet, som for øvrig er en av verdiene til DACHSER, utgjør derfor kilden til godt samarbeid og gode partnerskap. For Glenn er integritet og ærlighet derfor essensielt:

«Det alt koker ned til er godt samarbeid. For å ha et godt samarbeid er du nødt til å ha integritet. Hvis du forteller en ansatt at "Jeg skal nok fikse dette for deg", så gjør det. Du dømmes basert på din integritet og ærlighet.»

Glenns hverdag er ofte hektisk og det er mye som skal fungere samtidig for at forsendelser blir sendt videre til riktig sted og til riktig tid. Derfor er han opptatt av at alle terminalmedarbeidere mottar den riktige viten de trenger for å kunne håndtere potensielle utfordringer dersom de skulle oppstå. Dette har han en strategi for.

«Det er viktig for meg at det eksisterer gjensidig ærlighet mellom meg selv og mine ansatte, slik at vi kan sikre at de ivaretar sin integritet. På denne måten kan vi skape et team der alle kan stole på hverandre. Hvis jeg ser at noen opplever vanskeligheter eller at noe plager dem, vil jeg ofte si "Ok, hva plager deg? La oss finne en måte å bevege oss videre på og gjøre det bedre." Dette er min måte å identifisere hva som må gjøres for at den ansatte skal bli bedre og kunne utføre en god jobb. Etter en slik ærlig samtale kan vi begynne å jobbe med å forbedre nøyaktig hva som må forbedres.»

Ved å være observant og alltid tilgjengelig for sine ansatte, streber Glenn etter å skape et miljø der hans ansatte kontinuerlig kan bedre sine ferdigheter og bli pålitelige, ærlige lagspillere som verdsetter integritet.

«Hver gang jeg henvender meg til en ansatt, så gjør jeg det veldig klart at jeg kun tilbyr hjelpen min for å gjøre dem til en bedre ansatt. Jeg gjør det aldri for å få noen til å føle seg ukomfortable. Jeg er opptatt av at man alltid skal holde det man lover. Hvis jeg sier at jeg vil hjelpe deg med å forbedre kompetansene dine, så kommer jeg til å gjøre det.»

Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic