tilbake
Nyheter Pressemeldinger
Markedsinformasjon

Nye regler for lithiumbatterier og -celler fra 1. januar 2020

Før lithiumbatterier og -celler kan transporteres, må de bestå visse tester. Disse testene simulerer eksempelvis forskjellige trykk- og temperaturforhold, hva som skjer under en kollisjon samt andre forhold som kan oppstå under transportering.  

Fra 1. januar 2020 vil det stilles høyere krav til alle former for transportering av lithiumbatterier og -celler. I fremtiden vil vi bli pålagt å sende inn en testrapport i overenstemmelse med FN 38.3.5 for alle lithiumbatterier og -celler, som har blitt produsert etter 30. juni 2003 (dvs. UN3480, UN3481, UN3091, UN3090). Det samme gjelder for alle batteridrevne kjøretøy, som har blitt produsert etter 30. juni 2003 (dvs. UN 3171). Både produsenter og distributører vil ha ansvar for utarbeidelsen av slike testrapporter.

Ifølge flyselskaper, transportører og rederier, kan slike dokumenter kreves inn fra DACHSER. Vi ber derfor kundene våre om å gjøre de ovenstående dokumentene tilgjengelige for oss, slik at vi kan gjøre de tilgjengelig gjennom hele forsyningskjeden.

Vi gjør herved kundene våre oppmerksomme på at, fra 1. januar 2020, vil det ikke lenger være mulig å frakte ovennevnte produkter uten slike dokumenter.

Ønsker du mer informasjon, kan du klikke her
 Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte den lokale kontaktperson din hos oss.

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic