tilbake
Nyheter Pressemeldinger

Økning i tsjekkisk veiskatt

Den tsjekkiske regjeringen har endret veiskatten og satsene per 1. januar 2021. Derfor har satsene for motorveier og statseide veier blitt justert, slik at kostnader knyttet til luftforurensning og støyforurensning forårsaket av lastebiler blir innberegnet. Dette fører til en betydelig økning i veiskatten.

Veiskatten som kreves av Tsjekkia vil bli refundert i sin helhet til transportørene som brukes av DACHSER i henhold til kjøretøytype og avstand. På denne måten bidrar DACHSER til å opprettholde konkurranseevnen til uavhengige transportører og sikre fraktkapasiteten i Tsjekkia.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic