Nyheter

Paller i balanse

Etterspørselen etter og tilgangen på paller i Europa blir en stadig mer kompleks utfordring.

Europaller spiller en viktig rolle i vareflyten i Europa. Å balansere etterspørsel og tilgang når det gjelder paller i Europa blir en stadig mer kompleks utfordring. Jens Müller, Head of Network Management Organization hos DACHSER, forklarer hvordan DACHSER håndterer dette.

Jens Müller, hvor mange europaller har dere i omløp i DACHSER-nettverket for øyeblikket?

I 2019 registrerte DACHSER Road Logistics rundt 55,7 millioner europaller i omløp. Det er et imponerende tall. Stablet oppå hverandre ville de ha dannet et tårn med en høyde på over 8 000 kilometer – en høyde der vi vanligvis bare finner kommunikasjons- og navigasjonssatellitter i middels stor banehøyde.

Hvordan er situasjonen når det gjelder etterspørselen etter og tilgangen på paller med tanke på vareflyten i Europa?

I Europa opplever vi manglende samsvar blant mottakerne når det gjelder import- og eksportvolumer. Dette gjør det i sin tur vanskelig, og ofte umulig, å holde kapasiteten på emballasjematerialer konstant. For eksempel mottar Berlin betydelig flere forsendelser enn de sender, noe som gir et palloverskudd i denne regionen. Dette må jevnes ut hvis vi skal redusere antallet lastebiler som ikke frakter annet enn tomme paller.

Hva er DACHSERs tilnærming? Og hvilken rolle spiller pallutveksling?

Dette viser nok en gang styrken til DACHSER's europeiske nettverk med den konsekvente IT-strukturen og prosessgjennomsiktigheten som følger med den. I henhold til prinsippet «bestille, ikke kjøre», kan vår sentralt administrerte pallepool-tjeneste jevne ut bruken av emballasjematerialer både fysisk og regnskapsmessig.

Pallutvekslingssystemet er et viktig verktøy for å motvirke ubalanser i sirkulasjonen av emballasjemateriale. Men ikke alle europeiske land er satt opp for utveksling. I utvekslingsland – Frankrike, Tyskland, Østerrike, Sveits, Italia, Danmark og Benelux-landene – tilbyr DACHSER alle kundene utveksling av sporbart emballasjemateriale som en verdiskapende tjeneste. I ikke-utvekslingsland – Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn – har emballasjemateriale liten eller ingen «verdi» for mange aktører. Dessuten er dokumentasjonen, og grensesnittkontrollene som kreves for utveksling, ikke tilgjengelig langs hele forsyningskjeden i disse landene. Vi samarbeider med kunder og partnere for å fremheve og beskytte den iboende verdien av emballasjemateriale, for eksempel ved å bestemme hvor mange paller som er i omløp hver måned, bruke spesialutdannede medarbeidere, etablere klare kontraktsavtaler og få kundene til å betale for tjenesten.

Takk for intervjuet, Jens Müller.

Interview with: Jens Müller

Jens Müller er Head of Network Management Organization hos DACHSER.

Kontakt Julie Sørum Communications Coordinator Nordic