Skiftende tider: Seks teser om forsyningskjeder i endring

Verden er i endring: digitalisering, klimaendringer og geopolitiske kursendringer skaper utfordringer for beslutningstakere, økonomien og samfunnet, men redefinerer også logistikkens rolle. Her er seks måter DACHSER mener dagens omstillinger påvirker de globale forsyningskjedene på.

Logistikk er en konstant faktor i tider preget av omveltninger.

Kort tid inn i det nye året kan man med sikkerhet si at 2022 sikret seg en plass i historiebøkene. I tillegg til Russlands angrep på Ukraina, har flaskehalser og koronanedstengninger i Kina skapt forstyrrelser og avbrudd i forsyningskjedene og i den globale varetransporten. Energi- og drivstoffprisene i Europa har skutt i været, og nye økonomiske blokker dannes. Og som om ikke dette var nok, merker man nå effektene av klimaendringene i form av ekstremvær som krever politiske løsninger på kort og lang sikt. Man behøver ikke være profetisk anlagt for å spå at 2022 vil stå igjen som et symbol på skiftende tider, men også som et år som har satt et sterkt preg på hvordan logistikkbransjen oppfatter seg selv. 

Hva gjør bedrifter for å klare seg godt gjennom kriser? Konsulentfirmaet McKinsey & Company stilte nylig dette spørsmålet til over 70 ledere med ansvar for Supply Chain Management i selskaper verden over. Svarene de fikk, avslørte at over 90 prosent av selskapene investerte i forsyningskjedene sine under koronakrisen for å gjøre dem mer motstandsdyktige i møtet med eksterne forstyrrelser og avbrudd.

Den potensielle omstillingen innen handel og økonomi innebærer at man må etablere et nytt paradigme og en ny oppfatning av verdikjeder, produksjonsforhold og forsyningsforhold. 

Seks teser om forsyningskjeder i endring

DACHSER oppsummerer seks teser som kan være retningsgivende for å forme omstillingen som sender logistikken inn i fremtiden:

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com