Tett samarbeid gir stabile forsyningskjeder

Forsyningskjeder blir stadig mer omfattende og komplekse i en sammenflettet global økonomi, noe som stiller stadig større krav til logistikksektoren, med økte krav til digitalisering, nettverk og distribusjonskanaler. Men til syvende og sist er det menneskene i logistikkarbeidet som sørger for at varer kommer fram der de skal. Her spiller yrkessjåføren en nøkkelrolle.

Egil Pettersen er sjåfør for DACHSER Norway.

Sjåførmangelen har vært et faktum lenge, og under koronapandemien fikk mange øynene opp for jobben lastebilsjåfører gjør, og den samfunnskritiske funksjonen sjåføryrket har. Synet av tomme butikkhyller i Storbritannia i 2021 ble også et tydelig bilde på problematikken med mangelen på sjåfører. Mange bedrifter fikk med dette også erfare for hvor stor del av forsyningskjeden sjåførene er. Som logistikkleverandør har DACHSER lang erfaring med å styre komplekse forsyningskjeder og omstille seg markedsendringer på en effektiv måte, og problemet med mangelen på sjåfører er et ansvar som tas på alvor.

«Stabile og pålitelige forsyningskjeder er essensielt både for oss og for kundene våre. Å kunne tilpasse seg og være fleksibel er en nødvendighet som logistikkleverandør, og her ligger også vår ekspertise», forteller Marius Jahr, Operations Manager i DACHSER Norway.

Ved å sørge for et tett samarbeid med alle parter oppnår man pålitelighet, og dermed kan man også sikre mer stabile forsyningskjeder.

«For å ha en effektiv forsyningskjede må man ha pålitelige leverandører og i DACHSER er menneskene nøkkelkomponenten. Vår bedriftskultur er preget av gjensidig respekt og samarbeid mellom alle parter. For oss handler dette om å fremme et nært samhold gjennom å skape partnerskap – slik skaper vi grunnlag for suksess for våre kunder og fornøyde samarbeidspartnere», sier Marius.

Menneskene bak logistikken

Egil Pettersen er sjåfør for DACHSER Norway og er godt kjent med mangelen på sjåfører. Vi tok en prat med ham for å høre hvordan hans hverdag som lastebilsjåfør ser ut, og hva han tenker kan gjøres for å håndtere situasjonen.

 

  • Hvor lenge har du jobbet som lastebilsjåfør? Hvordan ser en arbeidshverdag ut for deg?

Jeg har jobbet som sjåfør i nesten ti år, og kjørt for DACHSER i over syv år nå. Tidligere drev jeg en grønnsaksbutikk, før jeg bestemte meg for å gå over til sjåføryrket. Jeg har alltid vært glad i å kjøre bil og har lang erfaring på norske veier. Jeg står opp hver dag og gleder meg til å gå på jobb, og trives godt med ruten jeg har, som hovedsakelig går i Østfoldsområdet. Det fine med å ha en relativt fast rute er at du blir godt kjent med området og kundene, noe som skaper tillit og gjør arbeidshverdagen mer effektiv og smidig, for eksempel ved at det blir færre bomturer. Kundene vet de kan ringe meg ved problemer, og jeg kan gjøre det samme tilbake. Jeg begynner ganske tidlig om morgenen med å laste bilen og legger opp turene jeg skal kjøre, deretter kjører jeg godset ut til kundene, og kommer hjem på ettermiddagen.

 

  • Hvordan er det å kjøre for DACHSER Norway?

Jeg trives godt som sjåfør for DACHSER. Jeg kjenner alle på kontoret på Vinterbro og dette gjør at samarbeidet flyter godt, med en gjensidig tillit til hverandre, noe som jeg også tror kundene merker. Transport er en personalintensiv bransje, og det er alle menneskene bak godset som har sørget for at ting kommer fram der det trengs. Jeg synes det er fint at DACHSER tar sjåføryrket på alvor og inkluderer oss i bedriften på en seriøs måte, hvor den menneskelige faktoren alltid kommer først.

 

  • Hvordan mener du at transportbransjen selv kan være med å bidra til å håndtere sjåførmangelen?

Det er flere årsaker til sjåførmangelen, men mange av disse gjelder ikke bare for Norge, men over hele verden. Lønn og arbeidsvilkår er naturligvis et viktig område, hvor det finnes mange useriøse aktører som er med på å gi bransjen et dårlig rykte. Sertifikater er også veldig dyrt, og vanskelig å betale av egen lomme.

Jeg vet det finnes flere initiativer for å gjøre yrket som lastebilsjåfør mer attraktivt. DACHSER har forpliktet seg til opplæring for sjåfører og jobber aktivt for å skape gode arbeidsbetingelser og sørge for høy kvalitet med digital støtte på turer, helsetilbud og forbedrede arbeidsforhold for å opprettholde prosesskvaliteten. Dette tror jeg er med på å skape press i bransjen, og kan bidra til et skifte i oppfattelsen og vilkårene for lastebilsjåføryrket.

 

«Stabile og bærekraftige forsyningskjeder innebærer også sosialt ansvar, og dette er noe vi tar på alvor i DACHSER. Vi har fokus på å  tilrettelegge og arbeide for at våre samarbeidspartnere har gode arbeidsvilkår og opprettholde gode standarder, både etisk og miljømessig», avslutter Marius Jahr.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com