"Vi opererer som en enhet"

Fordi fortollingsprosedyrer kan være utfordrende å holde styr på, velger mange bedrifter å outsource denne prosessen til DACHSER. For å kunne føle seg trygg ved å overlate en så viktig del av forsyningskjeden til en tredjepart, er det imidlertid viktig å kunne stole på at menneskene som får oppdraget samarbeider smart og effektivt når de utfører oppgaven.

Turid Ingebretson, Customs Clearance Team Leader European Logistics Vinterbro
Turid Ingebretson, Customs Clearance Team Leader European Logistics Vinterbro

En som har god peiling på alt som har med toll å gjøre er Turid Ingebretson. Hun startet hos DACHSER i 2007 og fungerer i dag som Customs Clearance Team Leader. Og etter å ha vært en del av DACHSER-familien i 13 år står det helt klart for henne hva som er viktig for at alt skal gå rundt i avdelingen hennes.

Alle har et ansvar for å steppe til

Det er mye som skjer på en gang i tollavdelingen, og fordi man aldri vet på forhånd hva slags gods som kommer gjennom terminalen, er man avhengig av å kunne ta ting på sparket. Derfor er det viktig for Turid at medarbeiderne føler seg trygge i å utføre oppgavene sine og at de har god kjennskap til tollregelverket. 

En av de viktigste faktorene som må være på plass for at tollavdelingens arbeid foregår effektivt er at folk tar ansvar. Ikke kun for å bli ferdig med sitt eget arbeid, men også for å hjelpe kollegaene sine hvis dette skulle være nødvendig.

"Man er nødt til å bidra i opplæringen av andre hvis man ser at det er ting andre sliter med. Det er viktig at man føler et ansvar for å steppe til og hjelpe, og å sørge for å påpeke eventuelle feil og mangler slik at alle får den opplæringen de trenger. I en travel hverdag så kan det føles enkelt å bare si til seg selv ‘Jo, men det er ikke mitt bord’. Det er jo bare ett bord. Alle er en del av det samme firma, og derfor må vi dra i samme retning," sier Turid. 

Tollregler er hele tiden i utvikling, noe som gjør at opplæringen i tollavdelingen kan beskrives som en kontinuerlig prosess. Dette er en av tingene som gjør det interessant og spennende å jobbe som fortoller.

Alle er en del av det samme firma
Alle er en del av det samme firma

Felles ansvar - Alle er en del av det samme firma

Dersom man skal kunne forstå hva felles ansvar innebærer, er det bare å observere hva som skjer i løpet av hverdagen hos DACHSER. For å illustrere dette kommer Turid med et hverdagseksempel på hvordan bedriftens medarbeiderne alltid prøver å dra lasset i samme retning.

"Når en av fortollerne for eksempel mottar en kontroll, så kommer tollvesenet inn på lageret for å pakke opp varer for å se om vedkomne har utført jobben sin riktig. Da er alltid terminalen veldig behjelpelige. Når tollvesenet kommer, så henter terminalmedarbeiderne varene som skal kontrolleres og setter de et sted på lageret hvor det er enkelt for en fortoller å komme til. Så selv om det ikke er terminalavdelingen som har fått en kontroll selv, så hjelper de tollavdelingen likevel ved å møte tollvesenet når de kommer og henter varer." 

Felles ansvar innebærer med andre ord at man må klare å se det større bildet samt forstå hva som skal til for å oppnå effektivitet og gode resultater. Derfor forteller Turid alltid til nyansatte at:

"Alle avdelinger må fungere for at alt skal går rundt. Hvis ikke faller hele korthuset sammen. Svikter en avdeling, vil det hele rase sammen. Det er viktig at vi i en travel hverdag klarer å se utover vår egen arbeidsplass. Man må prøve å se helheten hver eneste dag, og man må prøve å huske på at alt skal fungere som én enhet."

Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic