Nyheter

Viktigheten av data

Enkel adgang til presise data vil forbedre hele logistikkprosessen, og derfor er det viktig å kunne besvare et viktig spørsmål. Hvordan kan vi, som logistikkleverandør, utvikle en mer forutsigelig, effektiv og bærekraftig vare- og informajonsflyt?

Nøkkelen til planlegging og kontroll ligger helt i starten av logistikkprosessen

Folk i logistikkbransjen har i lang tid vært klar over at informasjon rundt vareflyt er av stor viktighet. Når ankommer leveringen? Er det noen forsinkelser i forsyningskjeden? Hvordan påvirker eksterne faktorer transittiden? For å kunne besvare slike spørsmål og øke gjennomsiktigheten i forsyningskjeden, blir track & trace og andre IT-systemer for forsyningskjedestyring ofte brukt.

Logistikkindustrien har i mange år optimert dens prosesser og effektivitet. “Men som situasjonen er nå, er ikke denne tilgangen lenger i stand til å overkomme utfordringer, som mangel på sjåfører og lasteplass, sesongmessige topper, begrenset adgang til bysentre og økende etterspørsel etter bærekraftige leveringsmetoder, sier Michael Schilling, COO Road Logistics hos DACHSER. Han ber sendere og logistikkpartnere om å «jobbe sammen for å kunne bringe planleggingssikkerhet, effektivitet og nøyaktighet til et nytt nivå innen logistikk.»

Hvordan kan dette oppnås?

Det korte svaret til dette spørsmålet er: Ved nøyaktig planlegging og kontroll.

Forklart nærmere, så ligger nøkkelen til planlegging og kontroll helt i starten av logistikkprosessen, der senderen gir forsendelsesdata til deres logistikkpartner. I fremtiden må denne dataen bli gjort tilgjengelig i et digitalt format på et tidligere stadium av forsyningskjeden enn tidligere. DACHSER tilbyr en bred vifte av forskjellige verktøy som gir deg tilgang til alle data så enkelt som mulig.

Et mål i relasjon til dette er å ha slik data tilgjengelig én dag før videresending. Dette ville generert en notifikasjon som ville gjort det mulig å utforme en mer presis tidsplan. Dette ville igjen økt effektiviteten i alle prosesser senere i forsyningskjeden i stykkgodsnettverket, fra anskaffelse av lastekapasitet hele veien til siste levering. Tidligere tilgang til slik data vil også bane vei for AI og prediktive analyseapplikasjoner i fremtiden.

Som en forberedelse på markedets økende krav investerer DACHSER i sitt planleggingssystem i 2020 og fremover. Målet er å ekspandere, automatisere og forenkle datadreven tidsplanlegging. På denne måten får den mottakende filialen informasjon om når innkommende vareleveringer er forventet å ankomme fra den leverende filialen på ettermiddagen i stedet for ved midnatt, hvilket var tilfellet før. Programvaren genererer en foreløpig plan ved kun et tastetrykk som avsenderen kan optimere. En applikasjon som gir informasjon rundt åpningstider, leveringsforhold og leveringsrestriksjoner er også koblet sammen med tidsplanleggingsverktøyet. Fra 2020 vil DACHSER også introdusere  moderne, håndholdte enheter for sjåfører. Dette vil akselerere datainnsamling og overføring ytterligere. Som et resultat vil også sjåfører bli en del av informasjons- og planleggingsprosessen.

Med andre ord har DACHSER ikke kun lagt merke til markedets økende krav, men også utviklet initiativer for å gjøre vare- og informasjonsflyt mer forutsigelig, effektiv og bærekraftig.

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic