248 Oppføringer
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

2
07/26/2022
Et globalt nettverk av driftseksperter

DACHSER har de siste 10 årene lært opp ansatte til å bli driftseksperter. Målet er å gjøre dem i stand til å berike og støtte sine egne avdelinger og dermed hele DACHSER-nettverket med et vell av erfaring og detaljkunnskap. Men hva gjør egentlig en slik driftsspesialist?

Les
07/26/2022
DACHSER og terre des hommes ønsker å støtte familier i Ukraina

I august 2022 skal de mangeårige partnerne lansere et felles prosjekt i de ukrainske byene Kharkiv, Dnipro, Lviv og Uzhhorod. Prosjektet gir barn, tenåringer og familiene deres terapeutisk hjelp til å jobbe seg gjennom traumene som krigen påfører dem.

Les
07/26/2022
DACHSER oppretter alternativ rute for jernbanetjenester

For å kunne fortsette å tilby en jernbaneforbindelse mellom Kina og Europa, utvider DACHSER porteføljen til DACHSER Rail Services. Logistikkleverandøren etablerer en togforbindelse på ruten Xi'an – Budapest to ganger i uken.

Les
07/19/2022
Med DACHSER på den sørlige rute: fulle lass fra Kina til Europa

Krigen i Ukraina har også påvirket den interkontinentale landtransporten mellom Asia og Europa. Det har blitt umulig å reise gjennom Russland og Hviterussland, samt gjennom selve konfliktsonen. DACHSER Cargoplus kan likevel fortsatt tilby en pålitelig tjeneste via en alternativ sørlig rute.

Les
07/19/2022
Storbritannia innfører nytt tollsystem

I Storbritannia erstattes dagens CHIEF-system (Customs Handling of Import and Export Freight) av det nye tollsystemet CDS (Customs Declaration Service). Importører i Storbritannia må derfor forberede seg på endringer.

Les
07/14/2022
Ytterligere varselstreiker ved tyske havner

Varselsstreiker ble holdt på kort varsel i havnene i Hamburg og Bremerhaven 9. juni 2022. Ytterligere varselsstreiker vil finne sted ved tyske havner fra torsdag 14. juli 2022 til lørdag 16.juli 2022.

Siden det fortsatt ikke er oppnådd noen avtale i de kollektive tarifforhandlingene for tyske havnearbeidere har fagforeningen ver.di oppfordret til ytterligere streiker ved Tysklands havner fra torsdag 14. juli (06.00) til 16.juli 2022 (06.00). Alle de store Nordsjø-havnene i Tyskland påvirkes, særlig havnene i Hamburg, Bremerhaven og Wilhelmshaven.

I løpet av denne tiden kan det være avbrudd i terminalhåndtering, og lasting og lossing av lastebiler og tog. Mulige uforutsette forsinkelser i innsamling og/eller levering av containere kan oppstå.

DACHSER vil følge situasjonen og holde kundene informert om videre utvikling. Lokale kontakter ved DACHSER sine avdelinger vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
07/13/2022
Nytt DACHSER Magazine ute nå!

Mot og tillit er alltid gode følgesvenner, og for øyeblikket er de viktigere enn noensinne – det kan virke som det ikke er noen ende på utfordringene og krisene. I slike tider kan vi ikke gjøre annet enn å se fremover, utvikle nye løsninger og sørge for at vi aldri mister motet. Midt i all usikkerheten tar DACHSER saken i egne hender for å kunne tilby kundene de beste løsningene, noe historiene i det nye DACHSER Magazine tydelig viser.

Les
07/08/2022
Flaskehalser på europeiske flyplasser

Europeiske flyplasser opplever for tiden store operasjonelle utfordringer. En økning av flyreiser i Europa i feriesesongen har resultert i overbelastning på flyplasser på grunn av mangel på bakkehåndteringspersonell, spesielt i Frankfurt, Amsterdam og Paris.

I Frankfurt står våre samarbeidspartnere allerede overfor forsinkelser og innstillinger. Konsekvensene dette har for DACHSER er inntil videre begrenset, og forsinkelser er mer sannsynlig å oppstå på importsiden.

For Paris-CDG har det blitt kunngjort streiker for den kommende helgen, med begrenset innvirkning på lastevirksomheten. Driftsforstyrrelser oppstår også på Amsterdam flyplass, men påvirker hovedsakelig passasjerflyvninger innad i Europa.

Generelt forventes det forsinkelser i europeisk flyfrakttrafikk i løpet av de neste ukene, men DACHSER kan tilby et pålitelig og robust nettverk og gir alternative løsninger om nødvendig. DACHSER vil fortsette å overvåke situasjonen og holde kundene informert om videre utvikling. De lokale kontaktene ved DACHSER-filialene vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
07/04/2022
Forsvarlig pakket

Skadefri transport av varer er avgjørende for å håndtere forsyningskjeder som blir stadig mer krevende. Hvordan kan egnet emballasje og forutseenhet hjelpe i så måte? Vi spurte en ekspert: Stephan Wnuck, Team Leader Loss & Damage hos DACHSER.

Les
3
06/24/2022
Megatrender innen logistikk

Hva slags fremtid bør logistikkleverandørene forberede seg på? Hvilke trender og utviklinger vil forme og omforme sektoren i morgen? Og hva er DACHSERs syn på alt dette? 

Les
06/21/2022
DACHSER sikrer langsiktig luftfraktkapasitet

DACHSER Air & Sea Logistics utvider charterprogrammet på ruten mellom Shanghai og Frankfurt til april 2024. Dermed kan logistikkleverandøren fortsette å tilby kundene pålitelig transportkapasitet.

Les
06/14/2022
Har du lest vårt siste nyhetsbrev?

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på året som har gått, men tar også en kikk på fremtidens logistikkbransje og hvordan den påvirkes av innovasjon og nye teknologier. 

Les
06/09/2022
Streiker ved havnene i Hamburg og Bremerhaven

9.juni vil det være streiker ved havnene i Hamburg og Bremerhaven. Disse kan vare i opptil fire timer, og det kan i den forbindelse oppstå avbrudd i terminalhåndtering, samt avbrudd i lasting og lossing av lastebiler og tog. Det kan også bli mulige uforutsette forsinkelser i innsamling og/eller levering av containere.

DACHSER vil følge situasjonen og holde kundene informert om videre utvikling. Lokale kontakter ved DACHSER sine avdelinger vil være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
06/02/2022
DACHSER gjenopptar delvis transport til Ukraina

DACHSER følger utviklingen i Ukraina tett. På nåværende tidspunkt kan lastestoppet for alle vareforsendelser til Ukraina som ble innført i februar 2022, delvis reverseres.

Vår høyeste prioritet er fortsatt sikkerheten til alle ansatte og sjåfører som transporterer forsendelser på vegne av DACHSER. Derfor gjenopptas bare forsendelser til områder som for tiden ikke er direkte påvirket av krigen. I utgangspunktet vil vi gjenoppta våre faste ruter fra Strykow i Polen til Vest-Ukraina. Tilsvarende håndtering av transport og distribusjon utføres av partnerselskapet i Lviv.

Ettersom leveringssoner kan endre seg raskt på grunn av utviklingen i krigen, vil DACHSER fortsette å overvåke og vurdere situasjonen fortløpende og holde kundene informert om videre utvikling.

Har du spørsmål vil din lokale kontakt i DACHSER-filialene være tilgjengelige for å svare på spørsmål.

Les
05/25/2022
Skreddersydde løsninger

DACHSER skaper logistikk som kombinerer egne standardtjenester med bransjespesifikk ekspertise. Jens Wollman, Head of Corporate Solutions, snakker med oss om etablerte og nye industriløsninger i nettverket.

Les
05/24/2022
EUs mobilitetspakke: Hva innebærer det, og hva endres?

Nye betingelser for en mer effektiv, samstemt og sosialt akseptabel veitransportsektor - EUs mobilitetspakke 2020/2022 er ment for å fremskynde europeisk standardisering innen spedisjon og logistikk.

Mobilitetspakken ble vedtatt allerede i 2020. Endringene vil imidlertid tre i kraft som delpakker på ulike tidspunkt. Endringene i 2022 er først og fremst ment å bedre arbeidsforholdene for yrkessjåfører og skape rettferdige konkurransevilkår for selskaper i EU.

Det ble gjennomført en rekke endringer allerede i februar 2022. Flere er på vei i mai 2022. Det er ikke planlagt noen overgangsperiode. Dette er hovedpunktene:

  • Det blir innført digitale fartsskrivere (gjelder fra 2. februar 2022)
  • Hensiktsmessige arbeidsforhold og sosial beskyttelse i forbindelse med utplassering av arbeidstakere (gjelder fra 2. februar 2022)
  • Plikt til å returnere kjøretøyene (gjelder fra 21. februar 2022)
  • Ventetid for kabotasjer (gjelder fra 21. februar 2022)
  • Utvidelse av den økonomiske kapasiteten til spedisjons- og logistikkselskaper (gjelder fra 21. februar 2022)
  • Utvidelse av kravet til tillatelse og lisens innen internasjonal kommersiell veitransport (planlagt fra 21. mai 2022)

Den nye mobilitetspakken påvirker transportprisene i Europa. Kostnadsutviklingen er foreløpig fortsatt svært usikker, dog vil den ha innvirkning på prisstrukturen. Også i denne situasjonen er DACHSERs førsteprioritet åpen og gjennomsiktig kommunikasjon med kundene våre. Alle endringer som pakken medfører, blir derfor kommunisert til kundene våre i god tid.  

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte din lokale representant hos DACHSER.

Les