14 Oppføringer
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

5+
01/02/2023
Skiftende tider: Seks teser om forsyningskjeder i endring

Verden er i endring: digitalisering, klimaendringer og geopolitiske kursendringer skaper utfordringer for beslutningstakere, økonomien og samfunnet, men redefinerer også logistikkens rolle. Her er seks måter DACHSER mener dagens omstillinger påvirker de globale forsyningskjedene på.

Les
3
06/24/2022
Megatrender innen logistikk

Hva slags fremtid bør logistikkbransjen forberede seg på? Hvilke trender og utviklinger vil forme og omforme sektoren i morgen? Og hva er DACHSERs syn på alt dette? 

Les
04/19/2022
Europeisk studie av LPWAN-teknologier

Rask og sikker dataoverføring blir stadig viktigere innen digitalisert logistikk. Det forutsetter at det er en kommunikasjonsinfrastruktur på plass. 

Les
04/12/2022
Blokkjeder – En titt på fremtidens teknologier

Hva er egentlig en blokkjede? Hvorfor har ikke denne teknologien fått et gjennombrudd i logistikkbransjen? Og hvordan kan dets innovative potensial utnyttes ved hjelp av de riktige økosystemene? Vi ser nærmere på blokkjeder.

Les
3
03/16/2022
Maskinlæring – støtte fra datakosmos

Digitalisering gjør logistikkarbeidet enklere og mer effektivt. Varer og datastrømmer flyter sammen og skaper kvalitet og gjennomsiktighet gjennom alle trinnene i prosessen. DACHSER kan benytte maskinlæring til å analysere og bruke data fra den daglige driften, og dermed åpne opp nye horisonter for intelligente logistikkløsninger som tilfører verdi, både for oss og våre kunder.

Les
02/08/2022
Godshåndtering utvikler seg

Med en spesialdesignet truck med tilleggsløft er en ny teknologistandard på vei inn i DACHSERs europeiske transitterminaler. Det er ønsket om førerergonomi, arbeidervern og lønnsomhet som ligger bak utviklingen av dens utvikling.

Les
2
12/13/2021
Et nytt syn på forsyningskjeder

Verdensøkonomien er i gang med å ta seg opp igjen. Den kraftige stigningen i etterspørsel finner imidlertid ikke kun sted midt i en pandemi. Den skal også takle økende mangel på materialer. Dette er en historisk utfordring som virkelig setter forsyningskjedene og de globale nettverkene på prøve. Det er samtidig ikke et alternativ å gi opp globaliseringen.

Les
10/26/2021
«Grønn strøm» – En titt på fremtidige teknologier

Hva dreier grønn strøm seg egentlig om? Og hvilke fordeler kan teknologien tilby nettopp logistikkbransjen? Vi tar en titt på de tilgjengelige teknologiene og hvor de er på vei.

Les
2
08/25/2021
Tillit, vitensdeling og felles mål

Høsten 2020 satte DACHSER Norway i gang sitt eget utslippsfrie leveringsprosjekt. Forberedelsene knyttet til prosjektet var omfattende, og det var derfor viktig for logistikkselskapet å ha med en god transportør på laget. Via et tett samarbeid med Cargotron ble hvert steg i prosjektet nøye planlagt, og sluttresultatet ble en suksess.

Les
08/10/2021
DACHSER etablerer kompetansesenter for datavitenskap og maskinlæring

Siden begynnelsen av juni har DACHSER samlet kompetansen selskapet har opparbeidet i ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter om temaene kunstig intelligens, maskinlæring og datavitenskap i sitt nye interne kompetansesenter for datavitenskap og maskinlæring.

Les
04/21/2021
"Hydrogen vil gjøre rekkevidder på opptil 1 000 kilometer mulig i fremtiden"

Innsatsen for å redusere klimagassutslippene de kommende årene skaper stor etterspørsel etter alternativer til diesel, særlig i transport- og logistikksektoren. I tillegg til elbiler, som allerede brukes til å levere varer i sentrum av storbyene, kan lastebiler drevet av hydrogenbrenselceller (H2-lastebiler) være et alternativ for nullutslippstransport over lengre avstander. Et studie utført ved Kempten University of Applied Sciences på vegne av DACHSER konkluder, basert på simuleringer, at bruk av H2-lastebiler i DACHSERs logistikknettverk i prinsippet er mulig. Her følger et intervju med professor Werner E. Mehr fra Kempten University of Applied Sciences, fakultet for maskinteknikk, og Andre Kranke, Department Head Trends and Technology Research hos DACHSER.

Les
04/07/2021
Satellittbasert posisjonering – En titt på fremtidens teknologi

Hva går egentlig satellittbasert posisjonering ut på? Og hvilke fordeler kan teknologien tilby logistikkbransjen?

Les
10/13/2020
Kvantedatamaskiner – En titt på fremtidens teknologi

Hva er egentlig en kvantedatamaskin? Og hvilke fordeler kan den tilby logistikkbransjen?

Les
08/25/2020
Todimensjonale koder – En titt på fremtidig teknologi

Hva er det todimensjonale koder egentlig dreier seg om? Og hvilke fordeler kan disse kodene tilby for logistikkbransjen spesielt?

Les