17 Oppføringer
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

06/14/2022
Har du lest vårt siste nyhetsbrev?

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på året som har gått, men tar også en kikk på fremtidens logistikkbransje og hvordan den påvirkes av innovasjon og nye teknologier. 

Les
03/29/2022
Innovasjon og klimavern

Med fokus på effektivitet, innovasjon og inkluderende ansvar legger DACHSER til rette for en mer bærekraftig logistikk. Andre Kranke, som leder både Corporate Research & Development og klimavernprosjektet hos DACHSER, diskuterer betydningen intelligente transportkonsepter har for logistikkselskapet.

Les
03/24/2022
Har du lest vårt siste nyhetsbrev?

I nyhetsbrevet ser vi blant annet på hvordan vi kan være med på å skape en mer miljøvennlig transportbransje.

Les
03/18/2022
Fornybar energi for en bærekraftig fremtid

Effektivitet, innovasjon og inkluderende ansvar – dette er hjørnesteinene i DACHSERs langsiktige klimastrategi. Andre Kranke, som leder både Corporate Research & Development og klimavernprosjektet hos DACHSER, viser hvordan logistikkleverandøren staker ut kursen mot klimavern ved blant annet å kjøpe fornybar energi og bygge solcelleanlegg.

Les
02/15/2022
DACHSER utvider den utslippsfrie kjøretøyflåten

Logistikkleverandøren skal investere både i batteridrevne lastebiler og firmabiler og i de nødvendige ladesystemene. Det er også planlagt tester med hydrogendrevne lastebiler.    

Les
01/19/2022
En titt på fremtidens teknologier – Batterier

Batterier er en helt uunnværlig del av elektromobilitet. Det er imidlertid knyttet en rekke spørsmål til disse energilagringsenhetene, spesielt med tanke på ytelse og klimavennlighet. Vi bestemte oss for å finne noen svar.

Les
2
12/06/2021
Stor satsing på miljøvennlig varetransport i Oslo

Nullutslippsløsninger, elektriske kjøretøy og målrettet jobbing mot klimamålene har lenge vært en realitet innen persontransport. Nå er det samme i ferd med å skje også innen varelogistikk. Forskningsleder på Transportøkonomisk institutt, Sidsel Ahlmann Jensen, forteller om hva dette innebærer for logistikkbransjen.

Les
11/16/2021
DACHSER Denmark tester ut HVO Diesel

Som en del av DACHSER Denmarks strategi for å bidra til utviklingen mot en mer miljøvennlig transportindustri, vil logistikkleverandøren begynne å teste ut avanserte biodrivstoff på lastebilene som leverer varer i og rundt København. På denne måten kan selskapet redusere utslippene med opptil 80 prosent på leveranser til storbyområdet når prosjektet lanseres på nyåret.

Les
11/09/2021
DACHSER Norway tar i bruk ny batterielektrisk lastebil

I november kunne logistikkleverandøren endelig ta i bruk sin første batterielektriske lastebil i Norge og dermed starte videreutviklingen av DACHSER Emission-Free Delivery i Oslo sentrum. 

Les
10/28/2021
DACHSER går over til grønn strøm

Logistikkleverandøren henter 100 prosent av strømmen over hele verden fra fornybare kilder. I tillegg skal selskapet bruke fotovoltaiske systemer til å firedoble mengden grønn strøm som de genererer selv.

Les
10/26/2021
«Grønn strøm» – En titt på fremtidige teknologier

Hva dreier grønn strøm seg egentlig om? Og hvilke fordeler kan teknologien tilby nettopp logistikkbransjen? Vi tar en titt på de tilgjengelige teknologiene og hvor de er på vei.

Les
09/22/2021
DACHSER Finland investerer i biogassdrevne lastebiler

Logistikkleverandørens beslutning om å investere i lavutslipps transportteknologi, gjør at DACHSER Finlands bilpark til nærtrafikk allerede nå oppfyller utslippsreduksjonsmålene for 2030 som er fastsatt av den finske regjeringen. Dermed kan selskapet betjene Helsinki og omland på en mer bærekraftig måte fra i år.

Les
09/14/2021
DACHSER planlegger utslippsfrie leveringer i København

DACHSER Denmark vil lansere utslippsfrie leveringer til København sentrum innen utgangen av 2021. Med det batteridrevne kjøretøyet FUSO eCanter vil logistikkleverandøren redusere CO2-utslippene i hjertet av København. Dette bidrar til byens mål om å bli den første karbonnøytrale hovedstaden i verden.

Les
2
08/25/2021
Tillit, vitensdeling og felles mål

Høsten 2020 satte DACHSER Norway i gang sitt eget utslippsfrie leveringsprosjekt. Forberedelsene knyttet til prosjektet var omfattende, og det var derfor viktig for logistikkselskapet å ha med en god transportør på laget. Via et tett samarbeid med Cargotron ble hvert steg i prosjektet nøye planlagt, og sluttresultatet ble en suksess.

Les
2
08/16/2021
DACHSER verner om klimaet: Langsiktig klimastrategi

Aktivt klimavern er en del av DACHSERs samfunnsansvar. Med effektiv logistikk og tekniske innovasjoner leder logistikkleverandøren an i klimakampen. Innsatsen skjer også sammen med kunder og samarbeidspartnere som i likhet med DACHSER jobber aktivt for at logistikkbransjen skal gå over til lav - og nullutslippsteknologi. Det er bare på denne måten vi kan nå togradersmålet i Parisavtalen samt klimavernmålene til EU og mange andre land på mellomlang og lang sikt.

Les
06/01/2021
DACHSER satser på trailere med større plass

Siden april 2021 har DACHSER utelukkende valgt såkalte «megatrailere» når de kjøper nye semitrailere i Tyskland. På grunn av de romslige dimensjonene til lasterommet – med ellers samme lengde og bredde – oppnår megatrailerne bedre drivstofføkonomi enn standard semitrailere, spesielt over lange avstander. Omleggingen av hele den tyske flåten er planlagt å være ferdig innen 2027, og vil omfatte rundt 680 nye megatrailere totalt. I løpet av de neste årene kommer DACHSER også til å gå i gang med å erstatte flåtene i de 24 andre europeiske landene der selskapet er representert gjennom forretningsdivisjonen European Logistics.

Les