30 Oppføringer
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

3
12/12/2023
Avkarbonisering av logistikk: En lang og humpete vei

Å oppnå EUs klimamål er en stor oppgave for alle involverte. DACHSER har som mål å kontinuerlig arbeide for det grønne skiftet innen logistikk. DACHSERs CEO Burkhard Eling oppsummerer strategien med konkrete tiltak i denne artikkelen.

Les
2
10/30/2023
Energieffektiv drift

Ved hjelp av solenergi produsert på kontorbygningen på Vinterbro
sikrer DACHSER Norway en mer energieffektiv drift av sin elektriske bilpark.

Les
09/06/2023
DACHSER Norway satser på egenprodusert strøm

Med en årlig strømproduksjon på 300 000 kWh ved hjelp av solceller, vil minst 37% av virksomhetens totale energiforbruk være egenprodusert.

Les
2
08/31/2023
Framdrift på en lang vei 

Å jobbe for å redusere klimaendringene er både et sentralt ansvar og en utfordring for logistikkleverandører. Transport- og lagertjenester er energikrevende og har et stort karbonavtrykk. Én av grunnene til dette er at det fortsatt ikke finnes tilstrekkelig antall nullutslippslastebiler. Men teknologiske endringer er allerede i full sving. Michael Kriegel, Department Head DACHSER Chem Logistics, beskriver i denne artikkelen potensialet som kan utnyttes, og rollen som logistikk kan spille i arbeidet for å redusere klimapåvirkning.

Les
08/29/2023
DACHSER lanserer tolv nye utslippsfrie leveringsområder i Europa 

Innen utgangen av 2025 planlegger logistikkleverandøren å lansere utslippsfri levering i ytterligere tolv byer i Europa: Amsterdam, Barcelona, Dublin, Hamburg, Köln, London, Malaga, Rotterdam, Stockholm, Toulouse, Warszawa og Wien. I tillegg skal selskapet utvide dagens utslippsfrie leveringsområde i Paris.

Les
3
06/12/2023
Fra framtidens laboratorium: bærekraftig flydrivstoff

Mens veitransport har funnet flere løsninger for å kunne frakte gods og mennesker på en mer bærekraftig måte, opplever luftfart større press på å finne metoder for betydelig reduksjon i utslipp av CO2 og andre klimagasser. Vi tar en kikk på Sustainable Aviation Fuel (SAF).  

Les
03/29/2023
DACHSER Norway med plan for egenprodusert solenergi

Solcelleanlegget på kontorbygget på Vinterbro skal stå ferdig i mai.

Les
02/13/2023
DACHSER Denmark starter transporter med el-lastebil

   

Les
12/21/2022
DACHSER satser på el-lastebiler til langtransport

DACHSER signerer intensjonsavtale med Mercedes-Benz Trucks og bestiller 50 lastebiler av typen Mercedes-Benz eActros LongHaul.

Les
12/12/2022
DACHSER innfører opplæring for klimavennlig kjøring til sjåfører

Som en del av en helhetlig kampanje for klimatiltak innfører DACHSER et opplæringskonsept for klimavennlig kjøring for lastebilsjåfører. En klimavennlig kjørestil kan redusere CO2-utslipp med rundt 14 prosent.

Les
2
09/28/2022
Hydrogen – fremtidens drivkraft?

Dette spørsmålet har forskere ved Kempten University of Applied Sciences fått i oppdrag av DACHSER å se nærmere på. 

Les
2
09/15/2022
DACHSER leverer utslippsfritt til München sentrum

DACHSER Emission-Free Delivery lanseres nå i den bayerske hovedstaden, som innebærer at alle forsendelser fra DACHSER leveres utslippsfritt i et definert sentrumsområde.

Les
09/07/2022
DACHSER setter sine første hydrogenlastebiler i drift


 

Les
06/14/2022
Her kan du lese vårt siste nyhetsbrev

I dette nyhetsbrevet ser vi tilbake på året som har gått, men tar også en kikk på fremtidens logistikkbransje og hvordan den påvirkes av innovasjon og nye teknologier. 

Les
03/29/2022
Innovasjon og klimavern

Med fokus på effektivitet, innovasjon og inkluderende ansvar legger DACHSER til rette for en mer bærekraftig logistikk. Andre Kranke, som leder både Corporate Research & Development og klimavernprosjektet hos DACHSER, diskuterer betydningen intelligente transportkonsepter har for logistikkselskapet.

Les
03/24/2022
Har du lest vårt siste nyhetsbrev?

I nyhetsbrevet ser vi blant annet på hvordan vi kan være med på å skape en mer miljøvennlig transportbransje.

Les