18 Oppføringer
Sortering: Dato | Relevans

Resultater

2
01/17/2023
Ekstra muskler på lageret

Til tross for framgangen innen automatisering, er det fortsatt mange jobber som må utføres manuelt – spesielt på lager med lossing eller ompakking av varer for hånd. DACHSER tar nå i bruk innovativ teknologi for å lette belastningen for lageransatte.

Les
2
09/28/2022
Hydrogen – fremtidens drivkraft?

Dette spørsmålet har forskere ved Kempten University of Applied Sciences fått i oppdrag av DACHSER å se nærmere på. 

Les
3
06/24/2022
Megatrender innen logistikk

Hva slags fremtid bør logistikkbransjen forberede seg på? Hvilke trender og utviklinger vil forme og omforme sektoren i morgen? Og hva er DACHSERs syn på alt dette? 

Les
2
05/04/2022
En ny æra for intelligente sporingsenheter

Sporing av forsendelser og transportstyring ved hjelp av tingenes internett (IoT): Med GPS-sporing basert på 5G/LPWAN-teknologi og telematikk setter DACHSER Road Logistics nye standarder innen sanntidssporing, beregning av ankomsttider og visualisering av stykkgodsforsendelser over lengre distanser.  

Les
04/19/2022
Europeisk studie av LPWAN-teknologier

Rask og sikker dataoverføring blir stadig viktigere innen digitalisert logistikk. Det forutsetter at det er en kommunikasjonsinfrastruktur på plass. 

Les
04/12/2022
Blokkjeder – En titt på fremtidens teknologier

Hva er egentlig en blokkjede? Hvorfor har ikke denne teknologien fått et gjennombrudd i logistikkbransjen? Og hvordan kan dets innovative potensial utnyttes ved hjelp av de riktige økosystemene? Vi ser nærmere på blokkjeder.

Les
03/07/2022
Viktigheten av data

Enkel adgang til presise data vil forbedre hele forsyningskjeden, og derfor er det viktig å kunne besvare et viktig spørsmål. Hvordan kan vi, som logistikkleverandør, utvikle en mer forutsigelig, effektiv og bærekraftig vare- og informajonsflyt?

Les
02/08/2022
Godshåndtering utvikler seg

Med en spesialdesignet truck med tilleggsløft er en ny teknologistandard på vei inn i DACHSERs europeiske transitterminaler. Det er ønsket om førerergonomi, arbeidervern og lønnsomhet som ligger bak utviklingen av dens utvikling.

Les
01/19/2022
En titt på fremtidens teknologier – Batterier

Batterier er en helt uunnværlig del av elektromobilitet. Det er imidlertid knyttet en rekke spørsmål til disse energilagringsenhetene, spesielt med tanke på ytelse og klimavennlighet. Vi bestemte oss for å finne noen svar.

Les
12/17/2021
DACHSER utfører tester av automatiske trucker (AGV) på lagre

Det foregår for tiden tester av selvkjørende trucker ved to av DACHSERs anlegg. Kjøretøyene skal utføre rutineoppgaver og dermed lette arbeidsbelastningen for de ansatte på lengre sikt.

Les
11/12/2021
Informasjonssikkerhet hos DACHSER

Informasjon som ikke er beskyttet godt nok, representerer en betydelig risikofaktor – til og med en risiko som truer selskapets eksistens, ettersom den utgjør et mål for stadig hyppigere cyberangrep. Logistikken er spesielt avhengig av velfungerende IT på mange punkter, og derfor er pålitelige og sikre forsyningskjeder viktigere enn noen gang. Beskyttelse av, og tillit til, dataene dine har derfor topp prioritet hos DACHSER.

Les
10/26/2021
«Grønn strøm» – En titt på fremtidige teknologier

Hva dreier grønn strøm seg egentlig om? Og hvilke fordeler kan teknologien tilby nettopp logistikkbransjen? Vi tar en titt på de tilgjengelige teknologiene og hvor de er på vei.

Les
08/10/2021
DACHSER etablerer kompetansesenter for datavitenskap og maskinlæring

Siden begynnelsen av juni har DACHSER samlet kompetansen selskapet har opparbeidet i ulike forsknings- og innovasjonsprosjekter om temaene kunstig intelligens, maskinlæring og datavitenskap i sitt nye interne kompetansesenter for datavitenskap og maskinlæring.

Les
07/07/2021
Store forhåpninger til hydrogen – En titt på fremtidens teknologi

Hvilken rolle spiller hydrogen i omstillingen til en utslippsfri logistikkbransje? Vi ser nærmere på energikilden H2.

Les
04/07/2021
Satellittbasert posisjonering – En titt på fremtidens teknologi

Hva går egentlig satellittbasert posisjonering ut på? Og hvilke fordeler kan teknologien tilby logistikkbransjen?

Les
10/13/2020
Kvantedatamaskiner – En titt på fremtidens teknologi

Hva er egentlig en kvantedatamaskin? Og hvilke fordeler kan den tilby logistikkbransjen?

Les