Bompengeøkning i Østerrike

Myndighetene i Østerrike økte bompengene ved lov med virkning fra og med 1. januar 2022. Vi må integrere endringen i DACHSERs bompengetakster, som vil gjelde fra og med 1. januar 2022. Vi vil selvfølgelig gjøre de nye bompengetakstene tilgjengelig for kundene våre.

Hvis du trenger mer informasjon eller har spørsmål, er du som alltid velkommen til å ta kontakt med din lokale DACHSER-representant.

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic