DACHSER åpner nytt logistikksenter i Pirkkala

DACHSER Finland har besluttet å investere i Pirkkala og åpner nytt logistikksenter på Tampere-Pirkkala lufthavn. De nye lokalene er på ca. 5000 m2 og det forventes at aktiviteten starter opp sommeren 2024.

DACHSER vokser i Norden.
DACHSER vokser i Norden.

Det tyske logistikkselskapet har inngått en intensjonsavtale med det finske flyplasselskapet Finavia om å åpne et nytt logistikksenter i Pirkkala. Den nye avdelingen vil bli lokalisert på Tampere-Pirkkala lufthavn, og driften forventes å starte sommeren 2024.

De nye lokalene dekker ca. 5000 m2 og vil fungere som et sentralt knutepunkt for DACHSER Finland. Logistikksenteret kan utvides med 10 000 m2 for å dekke fremtidig vekst. Innledende logistikkproduksjon gjøres hver dag i uken og nesten døgnet rundt. Den direkte og indirekte sysselsettingseffekten av avdelingen i Tampere-Pirkkala anslås å omfatte ca. 50–70 personer til å begynne med og ca. 100–200 personer ved full produksjon. DACHSER har allerede ett logistikksenter i Finland, som åpnet i Kerava i 2019. Selskapets investering i Tampere-Pirkkala er omtrent like stor som Kerava-avdelingen.

Takket være selskapets andre logistikksenter i Finland vil den internasjonale logistikkoperatøren kunne tilby en enda mer omfattende servicemodell til en bredere kundebase. Gjennom årenes løp har DACHSER styrket sin posisjon som den ledende leverandøren av integrerte logistikktjenester på det finske markedet. Kombinasjonen av erfarne og kunnskapsrike medarbeidere og avanserte IT-systemer gir logistikk av høy kvalitet for finsk industri og handel gjennom luftfrakt, sjøfrakt og veitransport. Kundene nyter godt av enhetlige ytelsesstandarder og kvalitetskriterier, samt av kunde- og bransjeorienterte løsninger.

Vi ser ekspansjonen til Pirkkala og den økonomiske sonen Tampere, som er kjent for å være attraktiv, som en naturlig forlengelse av vår veksthistorie i Finland som startet i 2014. Investeringen i Tampere-Pirkkala lufthavn skaper en unik direkteforbindelse for selskapene i regionen og forbedrer konkurranseevnen til regionen ytterligere

Tuomas Leimio, Managing Director i DACHSER Finland European Logistics.

DACHSERs filosofi er å operere lokalt der kundene befinner seg og ha fokus på driftighet. Pirkanmaa er en eksportdrevet region som er kjent for gründerånd og industriell produksjon. Gjennom den nye avdelingen knytter DACHSER bedrifter i Pirkanmaa-regionen til selskapets eget omfattende og pålitelige europeiske veitransportnettverk.

«Logistikksenteret i Pirkanmaa gjør hele verden til Pirkanmaa-regionens hjemmemarked ved å sette fart på strømmen av eksport- og importforsendelser – nå transporteres de ikke lenger over natten til Helsinki, varene kommer og går i stedet daglig med presise leveringstider direkte fra Tampere-Pirkkala lufthavn til verden», fortsetter Leimio.

Knutepunkt for luftfrakt

«Vi setter stor pris på partnerskapet med DACHSER, da det styrker konkurranseevnen både til Tampere-regionen og til Finland som helhet. Det er viktig for Finavia at avtalen befester den allerede sentrale rollen til Tampere-Pirkkala lufthavn. I tillegg til dagens tre strategiske pilarer – internasjonal passasjertrafikk, pilotopplæring og militær trafikk – kan Tampere-Pirkkala lufthavn utvikles som et knutepunkt for luftfrakt», sier CEO for flyplasselskapet Finavia, Kimmo Mäki.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com