DACHSER med oppkjøp i Australia og New Zealand

DACHSER har kjøpt opp ACA International med hovedkontor i Melbourne i Australia. Oppkjøpet innebærer at DACHSERs eget luft- og sjøfraktnettverk nå også dekker Australia og New Zealand, som i tillegg knytter nettverket nærmere Asia, Europa og Nord-Amerika.

Overtakelsen av luft- og sjøfraktspeditøren ACA International gir DACHSER seks nye steder «Down Under» i tillegg til deres eget Air & Sea Logistics-nettverk.
Overtakelsen av luft- og sjøfraktspeditøren ACA International gir DACHSER seks nye steder «Down Under» i tillegg til deres eget Air & Sea Logistics-nettverk.

ACA International har 56 ansatte og hadde en omsetning på rundt 75 millioner euro i 2021. Luft- og sjøspedisjonsselskapet ble grunnlagt i 1982 og er privateid. ACA International tilbyr kundene i Australia og New Zealand integrerte internasjonale transporttjenester. Selskapet har et sterkt fokus på kvalitet, kompetanse og innovasjon og samarbeid.

Dette oppkjøpet gjør det mulig for DACHSER Air & Sea Logistics å videreføre vekstbanen, og ved å legge til Australia og New Zealand fyller vi et tomrom i det globale nettverket av egne steder.

Edoardo Podestà, COO ASL og Managing Director ASL APAC

Selskapet har hovedkontor i Melbourne i Australia, og ytterligere to kontorer i Sydney og Brisbane. I New Zealand har ACA International kontorer i Auckland, Wellington og Hamilton med et ekstra avdelingskontor i Kansas City i USA. ACA International er også til stede i Stor-Kina-regionen. Disse kinesiske stedene er imidlertid ikke en del av oppkjøpet, siden DACHSER har betjent kunder i Kina fra sine egne steder siden 2003.

Viderefører vekstbanen

De siste 14 årene har ACA International vært ledet av Adam Cruttenden, Glenn Hall, Mark Weeks og Hervey Graham, som er erfarne spesialister på luft- og sjøfraktlogistikk. Adam Cruttenden skal lede DACHSER Oceania inn i framtiden, og går inn i rollen som Managing Director ASL Oceania. «Dette oppkjøpet gjør det mulig for DACHSER Air & Sea Logistics å videreføre vekstbanen, og ved å legge til Australia og New Zealand fyller vi et tomrom i det globale nettverket av egne steder. Heretter kan vi tilby kundene våre sømløs tilgang til dynamiske økonomiske markeder som kan oppvise attraktive lokale forhold og betydelige investeringsnivåer», sier Edoardo Podestà, COO ASL og Managing Director ASL APAC.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com