Et globalt nettverk av driftseksperter

DACHSER har de siste 10 årene lært opp ansatte til å bli driftseksperter. Målet er å gjøre dem i stand til å berike og støtte sine egne avdelinger og dermed hele DACHSER-nettverket med et vell av erfaring og detaljkunnskap. Men hva gjør egentlig en slik driftsspesialist?

DACHSER drar særlig nytte av det tette samarbeidet i det globale nettverket av driftseksperter.
DACHSER drar særlig nytte av det tette samarbeidet i det globale nettverket av driftseksperter.

De skal stille kritiske spørsmål ved egen kunnskap og handlinger, analysere, evaluere og optimalisere prosesser og prosedyrer på en objektiv måte, og videreføre egen kunnskap og erfaring til medarbeidere gjennom kvalifisert opplæring. Slik kan det daglige arbeidet til DENO-er (DACHSER Expert Network Operations), DENAS-er (DACHSER Expert Network Air &Sea) og DEWO-er (DACHSER Expert Warehouse Operations) beskrives. Videreopplæringen av ansatte til å bli slike driftseksperter utgjør en verdifull del av personalutviklingen hos DACHSER. Grunnen til dette er at «vi må holde tritt med de mange tekniske utviklingene», forklarer Eva-Maria Marcour, Head of Systems Management TMS & Operations Training Road, som også var drivkraften bak etableringen av DENO-nettverket. I tillegg er DACHSER aktiv på veien, i luften og på sjøen, og driver lagre over hele verden. En konstant overføring av kunnskap om driften og om systemene som eies av DACHSER blir avgjørende, og det gjelder mellom alle ansatte over hele verden. Det er dette 80 DENO-er, 33 DENAS-er og 53 DEWO-er, blant andre, jobber med daglig. «Kunnskapsoverføringen må være akkurat like dynamisk som logistikken. Det å alltid skulle være informert og aldri stå stille krever en høy grad av fleksibilitet, i tillegg til profesjonelle og sosiale ferdigheter», oppsummerer Denny Alfano, Team Leader Systems Operations / Expertise for DENO-ene.

Kunnskapen skal deles

DACHSER er en familiebedrift, og det er noe Lea Lechler, Team Leader Systems Training ASL & DENAS, legger merke til hver eneste dag i DENAS-nettverket: «Uansett hvor jeg befinner meg i verden, kan jeg være sikker på at hvis jeg ringer en av DENAS-ene eller kolleger fra forretnings-, prosess- og organisasjonsområdet (BPO) og ber om hjelp, vil de være der». Denne nettverksideen er avgjørende for driftsekspertene hos DACHSER. 

«Kunnskapen er rett og slett der for å deles», forklarer Sven Ackermann, teamleder WMS Training hos DEWOs.

Ulike mennesker fra ulike kulturer betyr også at hvert medlem av nettverket kjenner de spesielle landsspesifikke kravene til DACHSER. Alle lærer av hverandre, og kulturutvekslingen gjør det mulig å oppfylle de ulike kravene på stedet. Det finnes ingen språkbarrierer: «Det særegne nettverkskonseptet gjør det mulig å snakke samme språk på tvers av landegrenser, utføre store oppgaver og opprette interessante kontakter», forteller Patrik Cernohous, Team Leader Systems Operations / Expertise Transit Terminal hos DENO.

«Livslang læring» er en avgjørende ingrediens for en aspirant for en DENO-, DENAS- eller DEWO-stilling.
«Livslang læring» er en avgjørende ingrediens for en aspirant for en DENO-, DENAS- eller DEWO-stilling.

Lær opp instruktøren

Men hvordan blir man en driftsekspert hos DACHSER? «Livslang læring» er et poeng som først må internaliseres, ifølge Zsuzsanna Martin, Team Leader Standard Training Units & DENO. Det innebærer at aspiranter alltid skal være på utkikk etter nye ting å lære seg slik at de kontinuerlig kan utvikle egne ferdigheter. Det er viktig fordi fageksperter også blir sett på som multiplikatorer av kunnskapen om driften i DACHSER til datterselskapene sine.

I tillegg må potensielle DENO-er, DENAS-er og DEWO-er også passere gjennom det såkalte Utviklingssenteret. Målet med utviklingsprogrammet er å identifisere erfarne medarbeidere fra de aktuelle områdene og gjøre dem kvalifisert som fageksperter.

I et miljø kjennetegnet av kontinuerlig faglig utvikling blir regelmessige opplæringsøkter, workshops og webinarer organisert for alle sertifiserte driftseksperter. For DENO-ene, for eksempel, bygger slik opplæring på tre søyler: 1) kunnskapsoverføring, 2) nettverksbygging og 3) personalutvikling. Men siden den globale handlingsradiusen ikke alltid tillater lokale møter, er en «kultur for selvorientert læring» en annen nøkkel til suksess, som Sven Ackermann legger til. Det kan oppnås gjennom en kombinasjon av e-opplæringsprogrammer, webinarer, og økter med spørsmål og svar, men også gjennom ekspertsamtaler i et direktesendt format. «Målet er å motivere folk til å lære på en selvstyrt måte, da kan de utnytte ulike læringsformater og ikke være avhengige av et statisk e-læringstilbud», forteller Sven Ackermann.

Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com