Forsvarlig pakket

Stephan Wnuck har bakgrunn fra praktisk logistikk og har jobbet i DACHSER siden 1996.

Skadefri transport av varer er avgjørende for å håndtere forsyningskjeder som blir stadig mer krevende. Hvordan kan egnet emballasje og forutseenhet hjelpe i så måte? Vi spurte en ekspert: Stephan Wnuck, Team Leader Loss & Damage hos DACHSER.

Å flytte varer innebærer alltid en viss transportrisiko. Hvor stor er sannsynligheten for at forsendelsene blir skadet langs forsyningskjeden?

I Food Logistics- og European Logistics-nettverkene våre har vi tusener på tusener av forsendelser på veien for kundene våre hver eneste dag. Å flytte varer fra A til B innebærer alltid en risiko for skader, og det er umulig å utelukke dette helt. Den grunnleggende forutsetningen for å gjøre last klar for transport og sikre den er å bruke emballasje som er egnet for belastningen og som beholder formen.

Dessverre må vi gang på gang håndtere emballasje med feil størrelse, for store paller, emballasje av dårlig kvalitet, samt manglende instruksjoner for forsvarlig håndtering eller utilstrekkelig merking av varene. Dårlig sikring av lasteenheter på pallen, utilstrekkelig krympepakking eller stropping, varer som henger utover pallen eller helt upakkede varer er også blant feilene som dukker opp gang på gang.

Hvilken rolle har riktig emballasje ideelt sett innen stykkgodstransport?

Under lastebiltransport må gods beskyttes mot de dynamiske belastningene som oppstår på veien. I henhold til vegtrafikkforskriften regnes nød- eller farlig oppbremsing og plutselige unnvikende bevegelser under transporten som normale effekter som det må tas høyde for under transport. Pallen skal ikke falle fra hverandre selv om sjåføren nødbremser. Den må også kunne tåle belastningene ved godshåndtering og lastes på en så formtilpasset måte som mulig.

Sist, men ikke minst, skal pakkene være slik at ingen ubemerket kan få tilgang til eller manipulere innholdet. Dette punktet er spesielt viktig for varer som er utsatt for tyveri. Alt dette høres kanskje opplagt ut, men det er ikke alltid tilfellet.

Hva er hovedårsakene til skader, og hva betyr dette for den ekstra innsatsen som legges inn i prosessen?

Mange av skadene oppstår under lastingen av stykkgods med de belastningene som følger med. Ved håndtering av last er det i utgangspunktet umulig å unngå belastninger fra lastingen og støt når lasten settes ned. Lasten blir også utsatt for skyving, trykking og trekking, samt kontakt eller friksjon med emballasjen. Disse problemene er helt normale belastninger knyttet til transport og håndtering.

Det er ikke uvanlig at skade på en forsendelse fører til en enorm ekstrainnsats. I tillegg til det ekstra administrative arbeidet for alle involverte parter, kommer tilleggsarbeidet med å organisere retur- og erstatningsleveranser, rydde opp, og om nødvendig også rengjøre.

Interview with: Stephan Wnuck

Stephan Wnuck er Team Leader Loss & Damage hos DACHSER

Hva kan dere gjøre for å minimere dette?

DACHSERs Loss & Damage-team analyserer prosessene i Road Logistics på en strukturert måte. Vi kan bruke skadedatabasen vår til å spore skadeårsakene slik at vi kan skreddersy forebyggende tiltak for og med kundene.

Maksimal skadeforebygging for varene som er betrodd oss, er DACHSERs høyeste prioritet og en uunnværlig del av kvalitetsstandardene våre. Dette er ikke bare avhengig av at kunden emballerer og merker varene på en egnet måte med tanke på de belastningene som hører med, men også av at vi sikrer forsiktig håndtering og profesjonell lastsikring i alle grensesnitt. Hver godstype og hver transporttype har sine egne muligheter for sikring av varene. Vi, og selvfølgelig kundene, må bare bruke dem systematisk. Der er vi alle i samme båt.

Hvordan får dere kundene engasjert i proaktiv tapsforebygging?

Vi bruker målestokkene våre for å analysere skadetypen spesifikt. Deretter tar vi resultatene, sammen med en spesialutviklet sjekkliste for å dokumentere iøynefallende trekk ved transportemballeringen som er brukt, og går i dialog med kundene for å finne punkter hvor det finnes potensial for optimalisering. Under konsultasjonene trekker vi også inn eksperter fra emballasjeselskaper og nøytrale tredjepartseksperter, hvis det er nødvendig. Det gir en veldig åpen og konstruktiv dialog. Det faktum at flesteparten av kundene virkelig setter pris på dette, styrker engasjementet vårt for denne systematiske og målrettede tilnærmingen til tapsforebygging.

Hvis noe går i stykker, vet vi generelt hvor skaden skjedde takket være den tettmaskede grensesnittkontrollen vår. Slik kan vi finne mulige skadekilder og ideelt sett eliminere dem. Om mulig løser vi også problemet på stedet. Vi kan ta matvarer som et eksempel. Hvis én enkelt eske på en pall med ferske råvarer er skadet, fjerner vi esken og krediterer kunden. Dermed kan de likevel godta resten av forsendelsen i stedet for å avvise hele pallen. I European Logistics ser ting litt annerledes ut. Vi kan ikke bare fjerne én av fem hageporter fra pallen.

Hvilken opplæring får ansatte i DACHSER for å forhindre skader under omlasting?

For å oppnå en ensartet høy kvalitetsstandard tilbyr vi omfattende opplæring i lasting. Derfor holder alle avdelingene nå på med opplæring av instruktører innen lastsikring og skade- og tapsforebygging. Disse opplæringskursene handler ikke bare om sikker lasting, men også om å forhindre skade og optimalisere bruken av transportmidlene. Vi har allerede lært opp mer enn 100 instruktører under pandemien, som nå begynner å lære opp ansatte. Programmet ble lansert i Tyskland og innføres nå over hele Europa.

 

 

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com