Megatrender innen logistikk

Hva slags fremtid bør logistikkleverandørene forberede seg på? Hvilke trender og utviklinger vil forme og omforme sektoren i morgen? Og hva er DACHSERs syn på alt dette? 

Logistikk betyr å alltid ha en plan.
Logistikk betyr å alltid ha en plan.

Vi ser nærmere på fire milepæler på veien mot fremtidens logistikkmarked.

1. Det er ingenting som er mer konstant enn endring

«Snøskred i sakte film»: Slik beskriver Tysklands Zukunftsinstitut (fremtidsinstitutt) vår tids megatrender. «Selv om de bruker tid på å bygge opp fart, er de også utrolig kraftige. De virker inn på alle nivåer av samfunnet, og dermed påvirker de selskaper, institusjoner og enkeltpersoner.»

I vår stadig mer digitale og dynamiske verden må vi kjempe med flyktige, usikre, komplekse og tvetydige betingelser, og bruke disse til å utlede tankesett og handlinger som skal forme fremtiden. Dette er ikke akkurat noen ny innsikt. Økonomene Warren Bennis og Burt Nanus beskrev denne VUCA-verdenen (volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og ambiguitet) allerede på midten av 1980-tallet. I dag er analysen deres mer relevant enn noen gang. Som endringsdrivere består megatrendene av flere lag som påvirker og forsterker hverandre. De spenner fra neo-økologi, demografiske endringer og globalisering til tilkoblingsbarhet, nytt arbeid, urbanisering og mobilitet – og med all den volatiliteten, usikkerheten, kompleksiteten og tvetydigheten som dette rommer. Velkommen til VUCA-verdenen.         

Det er innenfor denne rammen at logistikken kan og må utvikle seg. Det handler om nye forretningsmodeller, dataanalyse og kunstig intelligens. Det handler om nye måter å jobbe på, samarbeid mellom mennesker og maskiner, smart mobilitet og smarte byer. Det handler om glokalisering – en fusjon av globalisering med lokale og regionale hensyn – og sist, men ikke minst, klimavern og nye former for bærekraftige sirkulære økonomier.   

Som en lærende organisasjon i kontinuerlig utvikling er DACHSER akkurat like avhengig av stabilitet som av dynamikk. Stabilitet gjennom et integrert nettverk som er basert på standardisering og harmonisering av prosesser, og som sikrer kontinuerlig proaktiv kvalitetsstyring langs hele transportkjeden. Dynamikk gjennom et høyt nivå av fleksibilitet i håndteringen av spesifikke kundekrav og gjennom betydelig innovasjonsstyrke.

En ny æra for intelligente sporingsenheter.
En ny æra for intelligente sporingsenheter.

2. Å oppfylle kundenes forventninger

I fullstendig påkoblede økonomier som er basert på arbeidsdeling, nye forretningsmodeller og salgskanaler ligger de viktigste endringsdriverne i forsyningskjeden. De er også et resultat av dynamisk utvikling av kundenes forventninger. En fullstendig analyse og forståelse av disse forventningene er en forutsetning for å utvikle tilfredsstillende løsningsstrategier innen logistikk. Med pandemien ble det plutselig fokus på betydningen av å ha en sømløs forsyningsinfrastruktur.

Hos DACHSER innebærer effektiv nettverksadministrasjon og intelligent administrasjon av forsyningskjedene også at prognosene for kapasitetsbehov er så nøyaktige som mulig. Kunstig intelligens og stordataanalyse gir oss de nødvendige forutsetningene. For å sikre den nødvendige kapasiteten opprettholder DACHSER et tett og tillitsfullt samarbeid med transportpartnerne. De er, og kommer alltid til å være, avgjørende for å sikre at forsendelsene havner der de skal.

3. Mennesker er nøkkelen

Mange av spørsmålene vi står overfor i dag, har digitale svar – men ikke alle. Innen logistikk er og vil menneskene alltid være uunnværlige. Dette er grunnen til at DACHSER ser for seg et cyber-sosio-fysisk system der datastrømmer og fysiske godsstrømmer smelter sammen, og der mennesker skreddersyr og setter løsningene ut i livet. Dermed blir den økende mangelen på kvalifisert personell og sjåfører som sektoren vår står overfor, et enda mer alvorlig problem.     

«Logistikk handler om mennesker» – det er mottoet DACHSER bruker når de i møtet med et konkurransedyktig arbeidsmarked må takle utfordringene knyttet til å sørge for at de ansatte beholder motivasjonen i jobben og samtidig tiltrekke seg nye mennesker. Dette krever nye måter å tenke på, samt nye former for samarbeid og ledelse. Det har aldri vært tydeligere at menneskene må utgjøre kjernen i hvordan et selskap tenker og handler – både i dag og i fremtiden.

Veien mot en bærekraftig fremtid krever felles innsats
Veien mot en bærekraftig fremtid krever felles innsats

4. Bærekraften vil seire – men det vil kreve felles innsats

Aktivt klimaarbeid er en del av DACHSERs inkluderende strategi.  Selskapet ønsker å bruke effektiv logistikk og teknisk innovasjon for å aktivt forme overgangen til lav- og nullutslippsteknologier.

En ting er sikkert: Man oppnår ikke effektivt klimavern ved å stå alene. Det kreves en felles innsats som bygger på en felles forståelse og en felles forpliktelse til høyere mål. DACHSERs klimastrategi er fundert på tre pilarer: effektivitet, innovasjon og inkluderende ansvar. Det handler med andre ord om effektive logistikkprosesser, energisparing og teknologiske innovasjoner som bidrar til å redusere klimagassutslippene i tråd med målene satt av Parisavtalen, samt klimamålene til EU og mange andre land.     

DACHSER har gjort selskapets innovasjonsprosjekt for klimavern til en sak for ledelsen, som har erklært det som et strategisk initiativ. Fokuset ligger på konkret handling. Ved utgangen av 2022 vil DACHSER rulle ut utslippsfrie leveranser til sentrum av minst elleve europeiske storbyregioner og investere i de nødvendige kjøretøyene. Siden januar i 2022 har DACHSER kun kjøpt strøm generert fra fornybare kilder. I tillegg innebærer en del av den innledende fasen å installere og utvide solcelleanlegg på takene til DACHSERs europeiske logistikkanlegg og kontorbygg. Innen 2025 skal den nåværende kapasiteten være mer enn firedoblet, til over 20 000 kWp installert kapasitet. Selv om DACHSER også tar tak i prosesseffektivitet og energieffektivitet, vil det som gir størst effekt, likevel være å maksimere lastebilkapasiteten. Og det er fortsatt rom for ytterligere optimalisering.

Derfor jobber selskapet sammen med kunder og samarbeidspartnere som også er opptatt av å aktivt forme hvordan logistikkbransjen kan gå over til lavutslipps- og nullutslippsteknologier. De ansatte er også tett involvert i klimavernaktiviteter, og har en forpliktelse til samfunns- og sosiale spørsmål som går utover DACHSERs egne direkte forretningsinteresser. Et eksempel på dette er selskapets samarbeid med hjelpeorganisasjonen for barn, terre des hommes, som har pågått siden 2005.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com