tilbake
trender

DACHSER utvider sine utslippsfrie leveringer til 11 europeiske byer

DACHSER Emission-Free Delivery er en del av logistikkleverandørens langsiktige klimastrategi

Innen utgangen av 2022 vil DACHSERs leveringer inne i bysentrene i minst elleve storbyregioner i Europa være utslippsfrie. Frem til nå har DACHSER Emission-Free Delivery blitt implementert i Stuttgart, Freiburg og Oslo. Nå gjøres det forberedelser for å gjøre det samme i Berlin, München, Strasbourg, Paris, Praha, Madrid og Porto.

DACHSER Emission-Free Delivery
DACHSER Emission-Free Delivery

DACHSER Emission-Free Delivery innebærer at alle forsendelser fra DACHSER leveres utslippsfritt i et definert sentrumsområde, vanligvis i bilfrie soner i sentrum av byen. Ingen luftforurensende stoffer eller klimagasser slippes ut lokalt. I tillegg blir det også mindre støyforurensning. I desember 2018 vant pilotprosjektet i Stuttgart en pris i en konkurranse om bærekraftig urban logistikk som ble arrangert av det tyske miljødepartementet.
 

Beslutningen om å utvide DACHSER Emission-Free Delivery til minst elleve byer i Europa innen utgangen av 2022, er bare starten på en rekke tiltak vi vil gjennomføre i de kommende årene som en del av den langsiktige klimastrategien vår.

Stefan Hohm, Chief Development Officer hos DACHSER

I forbindelse med DACHSER Emission-Free Delivery har DACHSER omdefinert logistikkprosessene for stykkgodsleveranser. Systemet er modulbasert, og selskapet bruker batterielektriske varebiler og lastebiler samt el-lastesykler skreddersydd til lokale krav. Syklene er spesialdesignet for stykkgods og pallevarer med en vekt på opptil 250 kilo. E-lastebilene frakter leveringer til "mikrohuber" – små lagre nær sentrum av byen – eller leverer varer direkte der disse ikke er for store eller tunge til å leveres med sykkel. Der varene er for tunge for el-lastesyklene, starter lastesykkelrutene ved mikrohuben, og betjener primært bilfrie områder.

Langsiktig klimastrategi

"Beslutningen om å utvide DACHSER Emission-Free Delivery til minst elleve byer i Europa innen utgangen av 2022, er bare starten på en rekke tiltak vi vil gjennomføre i de kommende årene som en del av den langsiktige klimastrategien vår", forklarer Chief Development Officer Stefan Hohm, som er ansvarlig for klima og miljøvern hos DACHSER sammen med CEO Burkhard Eling. "– I dette arbeidet er vi fremfor alt avhengige av effektiv logistikk og tekniske innovasjoner. I stedet for å gjøre dette på egen hånd, vil vi jobbe sammen med kunder og partnere som også er opptatt av å aktivt forme hvordan logistikkbransjen kan gå over til lavutslipps- og nullutslippsteknologier. Vi er overbevist om at dette er den eneste måten vi kan nå 2-gradersmålet fra Parisavtalen og klimamålene i EU og mange andre land på, på middels og lang sikt."

"Aktivt klimaarbeid er en del av DACHSERs felles ansvar. Samtidig er denne satsningen på klima og miljø i tråd med forventningene til kundene og aksjonærene våre, og sikrer dermed selskapets bærekraft på lang sikt", legger Burkhard Eling, CEO i DACHSER, til. "Derfor har vi definert fire sentrale tiltaksområder som vi tar tak i som en del av klimastrategien vår: prosesseffektivitet, energieffektivitet, forskning og utvikling samt bedriftens samfunnsansvar, 'corporate citizenship'. Vi anser det sistnevnte som en forpliktelse overfor samfunnet og sosiale spørsmål som går ut over våre egne forretningsinteresser – for eksempel samarbeidet vårt med barnehjelpsorganisasjonen Terre des Hommes på tre kontinenter siden 2005."

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Julie Sørum Communications Consultant Nordic