tilbake
trender

DACHSER verner om klimaet: Langsiktig klimastrategi

Aktivt klimavern er en del av DACHSERs samfunnsansvar. Med effektiv logistikk og tekniske innovasjoner leder logistikkleverandøren an i klimakampen. Innsatsen skjer også sammen med kunder og samarbeidspartnere som i likhet med DACHSER jobber aktivt for at logistikkbransjen skal gå over til lav - og nullutslippsteknologi. Det er bare på denne måten vi kan nå togradersmålet i Parisavtalen samt klimavernmålene til EU og mange andre land på mellomlang og lang sikt.

DACHSER verner om klimaet
DACHSER verner om klimaet

DACHSER har intelligente konsepter for bærekraftig bylogistikk, og jobber med å iverksette tiltak for å redusere utslippene av CO2 og klimagasser fra regional- og langdistansetransport, samt fra sine rundt 400 avdelinger rundt om i verden. Dette omfatter enda større prosesseffektivitet, for eksempel gjennom digitale optimaliseringsverktøy eller økt bruk av megatrailere. Tiltakene omfatter også en ytterligere økning i energieffektiviteten. Selskapet holder på med å bytte ut belysningen med økonomisk LED-teknologi, og å konvertere hele flåten av trucker til moderne litium-ion-teknologi.

Økt bruk av fornybare energikilder og grønn elektrisitet står også på dagsorden. DACHSER dekker allerede i dag mer enn 60 prosent av det totale strømbehovet over hele verden med lokalt produsert strøm fra solcellesystemer og ved kjøp av strøm fra vind- og vannkraft. I Tyskland og Nederland er tallet nærmere 100 prosent. «Vi ønsker å fortsette å øke andelen grønn energi og fremfor alt utvide produksjonen av fornybar energi. Vi vet nemlig at behovet vårt for strøm fra bærekraftige kilder kommer til å øke voldsomt de kommende årene som følge av økende elektromobilitet», forklarer DACHSER CDO Stefan Hohm.

Forskning og innovasjon

Å fremme utvikling og bruk av alternative drivverk og drivstoff er også en del av DACHSERs klimavernstrategi. I tillegg til batterielektriske drivverk, som allerede er i bruk som en del av DACHSERs utslippsfrie levering og som testes ut på flere bruksområder, vurderer logistikkleverandøren også brenselcellebiler og bruk av grønt hydrogen.

"Ulike studier vi har vært involvert i viser at brenselcellebiler vil spille en nøkkelrolle på veien mot å gjøre veitransporten utslippsfri mot slutten av dette tiåret. Derfor forbereder vi oss allerede intenst på denne teknologien med ulike samarbeidspartnere," sier Hohm.

DACHSER er medlem av den tyske hydrogen- og brenselcelleforeningen (DWV) og samarbeider med RWTH Aachen University og Kempten University of Applied Sciences, samt kommersielle bilprodusenter som Daimler Trucks når det gjelder forskning og utvikling av hydrogenteknologi.

I tillegg til batteridrevne drivverk, som allerede er i bruk som en del av DACHSERs utslippsfrie levering, vurderer DACHSER også brenselcellebiler og bruk av grønt hydrogen.
I tillegg til batteridrevne drivverk, som allerede er i bruk som en del av DACHSERs utslippsfrie levering, vurderer DACHSER også brenselcellebiler og bruk av grønt hydrogen.

Samfunnsansvar

Klimavernstrategien kompletteres med et økt engasjement for bærekraftig utvikling som går utover DACHSERs forretningsmodell. DACHSER har i mer enn et tiår engasjert seg i flere prosjekter sammen med terre des hommes, en hjelpeorganisasjon for barn, i India, Nepal, Brasil og Namibia. Beskyttelse av naturressurser spiller en stadig viktigere rolle her, ettersom mennesker i utviklingsland rammes spesielt hardt av de negative effektene av global oppvarming.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic