Den digitale tvillingen – styrker åpenhet og innsyn i stykkgodshåndteringen

Teknologien med digitale tvillinger er et første skritt for å effektivisere arbeidet ved å slippe å skanne og merke pakker manuelt, og dermed også øke hastigheten på avgangstidene. Ved to av DACHSERs avdelinger utføres nå testoperasjoner med digitale tvillinger.

En digital tvilling defineres som en digital eller virtuell kopi av en fysisk ting som finnes i den virkelige verdenen.

I samarbeid med Fraunhofer IML har DACHSER utviklet en nyskapende løsning for stykkgodslogistikk og implementert den i en praktisk setting. I det som kalles «@ILO-terminalen» genereres det et komplett digitalt bilde av alt gods og aktive prosesser i transitterminalen – en digital tvilling – helt automatisk og i sanntid. Denne digitale tvillingen effektiviserer både innkommende og utgående prosesser, og gir kontinuerlig oppdatert informasjon om den nøyaktige plasseringen til hver enkelt pakke. Denne nyskapende teknologien er til nytte for både logistikkarbeidere og sjåfører, samt ansatte innen planlegging og kundeservice.

Denne teknologiske innovasjonen har allerede bevist sin verdi i praktisk drift ved DACHSER-avdelingene i Unterschleißheim nær München og Öhringen nær Heilbronn. «@ILO» står for «Advanced Indoor Localization and Operations» og er et forskningsprosjekt tilknyttet DACHSER Enterprise Lab, som samarbeider med Fraunhofer Institute for Material Flow & Logistics IML. Kjernen i prosjektet er den fellesutviklede «@ILO»-programvaren. Den benytter avanserte KI-algoritmer for å raskt tolke dataene fra optiske skanneenheter som registrerer informasjon hvert sekund. Disse algoritmene identifiserer og lokaliserer automatisk alle pakker, med fremtidig mulighet til å måle pakkene. Dette gir en komplett og kontinuerlig oppdatert visualisering av terminalen og dens operasjoner, med andre ord, en digital tvilling. På sikt forventes denne løsningen å kunne levere sanntidsdata om samtlige palleforsendelser i DACHSERs europeiske transportnettverk.

«Vår vedvarende digitalisering av kjerneprosessene vil muliggjøre ytterligere forbedring av tjenestene våre», sier Burkhard Eling, CEO i DACHSER. «Vi investerer ikke bare i toppmoderne teknologi for å oppnå dette, men vi ønsker også å inkludere våre ansatte i den digitale verdenen, akkurat som i @ILO-terminalen. Denne innovasjonen har utvilsomt gitt en betydelig forbedring av daglig drift i transitterminalen, og har dermed potensial til å bli en milepæl på veien mot mer effektiv og bærekraftig logistikkarbeid.»

«@ILO-terminalen bringer oss til et nytt nivå av gjennomsiktighet i leverandørkjeden», sier Stefan Hohm, CDO og medlem av DACHSERs hovedstyre. «Vårt samarbeid med Fraunhofer IML på den digitale tvillingen har strukket seg over fire år. Våre team, bestående av både forskere og bransjeeksperter, har akkumulert en rikdom av kunnskap og idéer og har en lidenskap for sitt arbeid. Dette har gjort det mulig å realisere fordelene ved tingenes internett og visjonen om Logistics 4.0 også innenfor feltet for stykkgodslogistikk.»

Nøyaktig sporing

I @ILO-terminalen identifiseres pakkene helt automatisk idet de ankommer og sendes ut igjen, og registreres i transportstyringssystemet. Dette eliminerer behovet for manuell strekkodeskanning og ytterligere merking av pakkene. Todimensjonale datamatrisekoder på toppen av hver pakke fungerer som identifikatorer, og sammen med flere hundre optiske skanneenheter i takområdet i lokalene som sammen dekker hele gulvarealet utgjør disse det teknologiske grunnlaget for systemet.

Dette oppsettet sørger også for presis sporing helt ned til meteren, i sanntid, av alle paller som fraktes gjennom transittterminalene – som gjerne kan være på størrelse med en fotballbane. Posisjonen til forsendelser og lagertrucker kan visualiseres i sanntid og vises på nettsider, i apper eller på mobile skjermer sammen med instruksjoner for intern transport. Dette gir betydelig større transparens på lageret og skyter fart i søke- og lasteprosessene.

Den automatiske sammenkoblingen av lagertruckene og pakkene er også en nyvinning. @ILO-systemet oppdager automatisk når en lagertruck plukker opp en pall, og overfører informasjon om hver pakke til de ansattes skjermer i sanntid. Dermed får man nok en funksjon som reduserer behandlingstiden og kan oppdatere og forbedre prosessene i transittterminalen.

Løpende måling av pakker

Et annet teknologisk fremskritt i gang på @ILO-terminalen er den helautomatiske og løpende målingen av alle pakker. I pilotoperasjonene har systemet allerede vist seg å være i stand til å identifisere pakkedimensjoner med stor nøyaktighet. Når systemet er helt klart til å rulles ut i driften, kan volumdataene for hver enkelt pakke mates inn i intelligente algoritmer for å f.eks. hjelpe sjåførene og personalet i transitterminalen med lasting og ruteplanlegging. I tillegg kan man basere seg på disse dataene for å øke kapasitetsutnyttelsen for vekselflak, tilhengere og lokale transportkjøretøyer ytterligere. Dette vil gi en reduksjon i antall transportkilometer, som igjen reduserer utslippene.

«De første testene har allerede vist oss en rekke klare praktiske fordeler ved @ILO-terminalen», forteller Alexander Tonn, COO for Road Logistics hos DACHSER. «Systemet lar de ansatte spare verdifull tid og organisere prosessene i terminalen enda mer effektivt. Det gjør også lasting og avgang betydelig mindre stressende for sjåførene. Alt dette har potensial til å bringe et helt nytt nivå av innovasjoner inn på stykkgodslogistikk-feltet.»

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com