Den digitale tvillingen – styrker åpenhet og innsyn i stykkgodshåndteringen

Teknologien er et første skritt for å effektivisere arbeidet ved å slippe å skanne og merke pakker manuelt, og dermed også øke hastigheten på avgangstidene. Ved to av DACHSERs avdelinger utføres nå testoperasjoner med digitale tvillinger.

En digital tvilling defineres som en digital eller virtuell kopi av en fysisk ting som finnes i den virkelige verdenen.

I samarbeid med Fraunhofer IML har DACHSER utviklet en nyskapende løsning for stykkgodslogistikk, og implementert den i en praktisk setting. I det som kalles «@ILO-terminalen», opprettes det et komplett digitalt bilde av alt gods og aktive prosesser i transitterminalen – en digital tvilling – helt automatisk og i sanntid. Den digitale tvillingen fremskynder innkommende og utgående prosesser, og gir kontinuerlig oppdatert informasjon om hvor hver eneste pakke befinner seg. Dette kommer ikke bare logistikkpersonell og sjåførene til gode, men også ansatte innen planlegging og kundeservice.

Denne teknologiske nyvinningen har allerede demonstrert sin nytteverdi i den reelle driften i transittterminalene i DACHSER-avdelingene i Unterschleißheim nær München og Öhringen nær Heilbronn. «@ILO» står for «Advanced Indoor Localization and Operations» og er et forskningsprosjekt knyttet til DACHSER Enterprise Lab, som driftes av DACHSER sammen med Fraunhofer Institute for Material Flow & Logistics IML. Kjernen i prosjektet er den fellesutviklede @ILO-programvaren. Spesielle AI-baserte algoritmer tolker dataene de optiske skanneenhetene registrerer hvert sekund, og bruker dem til å automatisk og umiddelbart identifisere og lokalisere alle pakker. I fremtiden skal de også måle pakkene. Dermed får man et komplett og løpende oppdatert bilde av terminalen og prosessene i den, altså en digital tvilling. I fremtiden forventes løsningen å kunne levere sanntidsdata om samtlige palleforsendelser i DACHSERs europeiske transportnettverk.

«Konsekvent digitalisering av kjerneprosessene våre vil gjøre oss i stand til å forbedre tjenesten vår ytterligere», forteller Burkhard Eling, CEO i DACHSER. «Ikke bare fokuserer vi på toppmoderne teknologi for å oppnå dette – vi ønsker også å bringe de ansatte inn i den digitale verdenen, akkurat som i @ILO-terminalen. Denne nyvinningen gir det daglige arbeidet i transittterminalen et tydelig løft, og har dermed potensial for å bli en milepæl på veien mot mer en effektiv og bærekraftig logistikkdrift.»

«@ILO-terminalen tar oss til et nytt nivå av synlighet i leverandørkjeden», sier Stefan Hohm, CDO og medlem av DACHSERs hovedstyre. «Vi har jobbet med den digitale tvillingen sammen med Fraunhofer IML i over fire år. Teamene – som består av både forskere og eksperter på feltet – har et vell av kunnskap og ideer, og brenner for det de gjør. Dermed har de kunnet gjøre fordelene ved tingenes internett og visjonen om Logistics 4.0 til virkelighet også på stykkgodslogistikk-feltet.»

Helautomatisk identifikasjon og nøyaktig sporing ned til én meter

I @ILO-terminalen identifiseres pakkene helt automatisk idet de ankommer og sendes ut igjen, og registreres i transportstyringssystemet. Dette eliminerer behovet for manuell strekkodeskanning og ytterligere merking av pakkene. Todimensjonale datamatrisekoder på toppen av hver pakke fungerer som identifikatorer, og sammen med flere hundre optiske skanneenheter i takområdet i lokalene som sammen dekker hele gulvarealet utgjør disse det teknologiske grunnlaget for systemet.

Dette oppsettet sørger også for presis sporing helt ned til meteren, i sanntid, av alle paller som fraktes gjennom transittterminalene – som gjerne kan være på størrelse med en fotballbane. Posisjonen til forsendelser og lagertrucker kan visualiseres i sanntid og vises på nettsider, i apper eller på mobile skjermer sammen med instruksjoner for intern transport. Dette gir betydelig større transparens på lageret og skyter fart i søke- og lasteprosessene.

Den automatiske sammenkoblingen av lagertruckene og pakkene er også en nyvinning. @ILO-systemet oppdager automatisk når en lagertruck plukker opp en pall, og overfører informasjon om hver pakke til de ansattes skjermer i sanntid. Dermed får man nok en funksjon som reduserer behandlingstiden og kan oppdatere og forbedre prosessene i transittterminalen.

Løpende måling av pakker

Et annet teknologisk fremskritt i gang på @ILO-terminalen er den helautomatiske og løpende målingen av alle pakker. I pilotoperasjonene har systemet allerede vist seg å være i stand til å identifisere pakkedimensjoner med stor nøyaktighet. Når systemet er helt klart til å rulles ut i driften, kan volumdataene for hver enkelt pakke mates inn i intelligente algoritmer for å f.eks. hjelpe sjåførene og personalet i transitterminalen med lasting og ruteplanlegging. I tillegg kan man basere seg på disse dataene for å øke kapasitetsutnyttelsen for vekselflak, tilhengere og lokale transportkjøretøyer ytterligere. Dette vil gi en reduksjon i antall transportkilometer, som igjen reduserer utslippene.

«De første testene har allerede vist oss en rekke klare praktiske fordeler ved @ILO-terminalen», forteller Alexander Tonn, COO for Road Logistics hos DACHSER. «Systemet lar de ansatte spare verdifull tid og organisere prosessene i terminalen enda mer effektivt. Det gjør også lasting og avgang betydelig mindre stressende for sjåførene. Alt dette har potensial til å bringe et helt nytt nivå av innovasjoner inn på stykkgodslogistikk-feltet.»

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com