En første titt på DACHSER-plattformen

DACHSER tar steget inn i den digitale tidsalderen ved å digitalisere sitt utvalg av logistikktjenester: DACHSER-plattformen utgjør en sentral komponent i selskapets omfattende digitaliseringsprosjekt, som har som mål å skape en bedre kundeopplevelse. På den nylige transportlogistikkmessen fikk både kunder og andre interesserte et førsteglimt av den innovative plattformen, som vil bli tilgjengelig for alle DACHSERs kunder fra 2024.

Ralf Messing, Team Leader eLogistics Consulting hos DACHSER, viser frem dashbordet på transportlogistikk-messen i München.
Ralf Messing, Team Leader eLogistics Consulting hos DACHSER, viser frem dashbordet på transportlogistikk-messen i München.

DACHSER har i en årrekke utviklet programvare og systemer in-house som er fullstendig skreddersydd til kundenes behov. DACHSER-plattformen er en logisk videreføring av denne filosofien. Utviklingen pågår nå i et fleksibelt prosjektoppsett i direkte samarbeid med pilotkunder.

Alt på ett sted

DACHSER-plattformen samler tjenestene til forretningsområdene Road Logistics og Air & Sea Logistics i et felles, brukervennlig og moderne grensesnitt, supplert av nyvinninger som ende-til-ende-sporing for alle fraktruter. Resultatet er en skreddersydd, digital portal der kundene får tilgang til alt de trenger, på ett og samme sted. DACHSER tar dermed et betydelig skritt mot å oppnå fullstendig transparente data- og vareflyter, særlig når det gjelder interkontinentale transporter med ulike transportformer.

DACHSER-plattformen utvikles iterativt og i direkte dialog med kundene.

Produktutviklingen skjer i iterative test- og utviklingsfaser. Siden starten av prosjektet har selskapet gjennomført intensive forskningsfaser for å kartlegge kundenes behov og få tilbakemelding på produktdesign. Siden april 2023 har pilotkundene allerede kunnet jobbe med en første versjon av plattformen og alle forskningsresultater implementeres kontinuerlig i den videre utviklingsfasen. 

Fra konsept til plattform: grensesnittet til den nye DACHSER-plattformen.
Fra konsept til plattform: grensesnittet til den nye DACHSER-plattformen.

Forhåndsvisning

Den nye plattformen ble vist frem for første gang ved transportlogistikk-messen i München. DACHSERs kunder, andre interesserte parter og media fikk et innblikk i prosjektets visjon, utvikling og tidslinjekart på interaktive skjermer.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com