På vei mot 2030: Strategier for utfordrende tider

DACHSER har tidligere satt fokus på hvordan de globale forsyningskjedene endrer seg i takt med at en ny geopolitisk og økonomisk æra vokser frem. Så hvordan må bedriftene posisjonere seg for å sikre stabil fremgang – og hvilken vei har DACHSER valgt? Vi presenterer et kompass for reisen mot framtidens strategier.

Hold stø kurs når tidene blir krevende.
Hold stø kurs når tidene blir krevende.

Plutselig endrer alt seg. Du befinner deg midt i en reise gjennom VUCA-landskapet: volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet. Som en seilas gjennom uforutsigbare farvann, skifter været dramatisk. Solen som en gang lyste opp horisonten, blir erstattet av truende skyer og tåkebanker. Vinden snur, og du kjenner den bitende kulden presse mot deg. Lave skyer og tåkebanker gjør det vanskeligere å se hvor du skal. Reisen begynte jo så bra!

For bedrifter beskriver økonomene ofte denne situasjonen ved hjelp av akronymet VUCA: volatility, uncertainty, complexity and ambiguity, eller på norsk: volatilitet, usikkerhet, kompleksitet og tvetydighet. I 2023 kommer VUCA til å bestemme tempoet og fremgangen innen næringsliv, handel og logistikk. Dessuten er det mange endringer som skjer samtidig, og noen av dem overlapper hverandre: digitalisering og globalisering er på fremmarsj, og det samme gjelder demografiske endringer og global oppvarming. Hele verden sliter også fortsatt med ettervirkningene av pandemien, flaskehalser når det gjelder materialer og forsyninger, samt Russlands angrepskrig mot Ukraina med all dens menneskelige lidelse. Alt har ført til omveltninger i verdenshandelen. Skyhøye energikostnader, inflasjon og rentehopp gjør situasjonen enda mer kompleks, det samme gjør handelsrestriksjoner. Ekspertene ser allerede en tilsvarende nytenkning når det gjelder forsyningskjedene: Det er en bevegelse bort fra «just in time»-produksjon – som tar sikte på å minimere kostnadene samtidig som effektiviteten maksimeres – over mot større motstandsdyktighet, for eksempel gjennom bruk av to leverandører (såkalt dual sourcing) og økt lagerhold.

Denne kompliserte situasjonen kom tydelig til uttrykk i de økonomiske prognosene på vei inn i 2023. Det internasjonale pengefondet (IMF) spådde at 2023 ville bli «et tøft år» for verdensøkonomien. I et intervju på begynnelsen av året med det amerikanske kringkastingsnettverket CBS delte IMFs administrerende direktør Kristalina Georgieva sin stadige bekymring for at halvparten av EU-landene og en tredjedel av landene globalt kunne være på vei inn i en resesjon. Dette synet begrunnet hun slik: «Fordi verdens viktigste økonomiske områder – USA, EU og Kina – svekkes samtidig.»

Det gjenstår likevel fortsatt å se om prognosene vil slå til. Virkeligheten holder et tempo som tar igjen, og ofte går forbi, prognosene – på godt og vondt. I februar kom IMF med en noe lysere prognose for verdensøkonomien og rapporterte om «uventet høy robusthet» i økonomien i mange land. Samtidig tror mange eksperter at den globale økonomien allerede har nådd bunnen, og at den nåværende trenden faktisk kan snu innen utgangen av 2023 eller begynnelsen av 2024. Velkommen til VUCA-verdenen! Med ordene som ofte tilskrives den amerikanske informatikeren Alan Kay: «Den beste måten å forutsi fremtiden på, er å skape den.»

Et glimt av nye horisonter

Dermed dreier det seg mindre om å stirre inn i krystallkulen, og mer om å gripe initiativet og sette kursen mot en helt ny verden. Det er et sted hvor hver ny etappe på reisen utvider horisonten, og nye muligheter kommer til syne langs velkjente veier. DACHSER la ut på denne transformasjonsreisen for flere år siden og har aldri avveket fra kursen – selv ikke i krisetider. «Budskapet vårt til markedet er krystallklart: DACHSER er en pålitelig partner – i gode tider, i dårlige tider og til og med i tider preget av usikkerhet. Vi snur ikke kappen etter vinden, men holder fast ved den kursen vi har valgt», sier DACHSERs CEO Burkhard Eling.

«Skal vi skape reell endring», sier han, «kreves det en klar visjon for veien fremover.» Derfor har DACHSER laget sitt målbilde for 2030. «Det forteller oss hvor vi ønsker å være, og strategiene skisserer hvordan vi skal komme oss dit innen utgangen av dette tiåret – uansett om tidene er gode eller dårlige.»


«Vi lytter nøye til det kundene og medarbeiderne våre forteller oss, slik at vi kan forstå behovene til den enkelte og samarbeide med dem for å utvikle den beste løsningen fremover», sier Burkhard Eling, DACHSER CEO.

Hvis man leder et selskapet er det visse spørsmål man må ta stilling til: Hva er de grunnleggende overbevisningene og verdiene som vil lede selskapet på reisen inn i fremtiden? Hvilket formål har selskapet, og hvilke parametere skal suksessen måles etter? Hva er det som driver selskapet, de ansatte, men også kundene, fremover på reisen? Og hvordan klarer forretningsmodellen seg i et miljø i rask endring?

Samhold øker sjansene for suksess.
Samhold øker sjansene for suksess.

Målbilde for 2030

Alle selskaper må svare på slike spørsmål for sin egen del med tanke på markedet. Et eksempel på hvordan dette fungerer, er DACHSERs målbilde for 2030. Når det gjelder markedsorientering, ser det familieeide selskapet for seg at det i begynnelsen av det neste tiåret tilbyr integrerte logistikkløsninger som verdens mest digitaliserte logistikkleverandør. Selskapet planlegger også å være markedsledende innen både kvalitet og service, for eksempel ved å tilby skreddersydde LLP-løsninger (Lead Logistics Provider), som innebærer at kundene ikke lenger trenger å administrere detaljene knyttet til relasjonene med tjenesteleverandørene. Dette er mulig ved å opprettholde et velbalansert og robust nettverk kombinert med intelligente IT-systemer som er enkle å integrere, og som gjør det mulig for DACHSER å tilby kunder over hele verden denne typen omfattende tjenester.

Det andre fokusområdet i DACHSERs målbilde for 2030, er prosesser. Her oppmuntrer logistikkleverandøren til å tenke på komplette prosesser, utvider utvalget av standardtjenester for transportørene og gjør samarbeidspartnerne til en mer integrert del av det globale DACHSER-nettverket enn de noen gang har vært. På bakgrunn av den økte digitaliseringen og automatiseringen vil DACHSER forbedre effektiviteten, åpenheten og responstidene til alle prosessene i forsyningskjedene på en bærekraftig måte.

Den tredje delen av DACHSERs målbilde for 2030 handler kun om mennesker. Ved å tenke på logistikk som et cyber-sosio-fysisk system, har det familieeide selskapet forpliktet seg tydelig til multinasjonalisme, mangfold og en medarbeiderorientert kultur med raske sykluser for læring og beslutningstaking.

For DACHSERs CEO Burkhard Eling er og blir det menneskelige elementet avgjørende for logistikken: «Styrken vår ligger først og fremst i nettverket vårt av mennesker som deler en lidenskap for logistikk. Det gjelder på alle nivåer, fra ledelse til lærlinger, fra administrativt ansatte til logistikkoperatører og sjåfører – det er den kollektive kunnskapen og personlighetene deres som gjør oss i stand til å prestere så bra.»

«Kunnskapen som omgir denne sterke selskapskulturen, skaper en lojalitetssirkel. Denne følelsen av tilhørighet til DACHSER-familien gjør selskapet til en varig stabil og trygg arbeidsplass», legger han til.

Fremtidsrettede strategier

Når du først har lagt ut på en reise og vil holde de fjerntliggende destinasjonene i sikte og være trygg på at du til slutt kommer til å nå dem, trenger du et tydelig veikart som også kartlegger milepælene underveis. Hos DACHSER er disse milepælene spesifisert i strategiske fokusprogrammer, som er integrert i den daglige driften på en rekke måter. Dermed kan alle holde oversikten over fremdrift og endringer til enhver tid. Det skaper også tillit til selskapets fremtid, og gir en rekke muligheter til å identifisere seg med selskapets mål og sette dem ut i livet.

For å nå målbildet for 2030, har DACHSER utviklet nøkkelstrategier og utarbeidet en plan for samarbeid forretningsområdene Road Logistics og Air & Sea Logistics for å skape globalt integrerte løsninger fra ende til ende. I tillegg bruker DACHSER de strategiske fokusprogrammene til å koordinere innsatsen innen digitalisering og konnektivitet, bærekraft og klimatiltak, samt mennesker og bedriftskultur.

DACHSERs målbilde for 2030 og strategiene som leder dit, er i tråd med selskapets langsiktige oppdrag: «Vi skaper verdens mest intelligente kombinasjon og integrasjon av tjenester i logistikknettverket. Vi optimaliserer logistikkbalansen for kundene våre.» Eling mener at dette utgjør et pålitelig kompass som leder DACHSER på reisen inn i fremtiden. «Ved å ta hensyn til både kundefordeler og kjernekompetansene leder DACHSERs oppdrag oss på veien mot å oppnå en unik markedsposisjon. Ambisjonen vår er tydelig og enkel: Vi ønsker å være markedsleder. Det betyr også at vi hele tiden må være smidige og fleksible – selv midt på det stormende havet eller når fjelltoppen forsvinner i en snøstorm – slik at vi kontinuerlig kan tilpasse oss endrede kundekrav, nye logistikkmarkeder, mangel på kvalifisert personell og geopolitiske omveltninger.»

 
Sammen står man sterkere i utfordringer.
Sammen står man sterkere i utfordringer.

Å følge riktig kurs

Hva innebærer alt dette når vi beveger oss gjennom det tredje tiåret av det 21. århundre? Og i hvilken grad kan veien DACHSERs har valgt, være toneangivende for andre? «Vi kommer til å investere betydelig i nettverket vårt, prosessene våre og arbeidsstyrken vår. Slik vil det bli mulig for oss å opprettholde det høye kvalitetsnivået vårt og forbli en stabil og pålitelig partner for kundene våre samtidig som vi hjelper dem med å mestre de komplekse logistiske utfordringene», sier Eling når han beskriver essensen av DACHSERs målbilde for 2030. «Når vi navigerer i denne VUCA-verdenen, gjør strategiene våre oss i stand til gjenkjenne endringer raskt når de måtte dukke opp. Og i stedet for bare å reagere på dem, kan vi bruke den innovative styrken vår til å forvandle dem til et konkurransefortrinn for kundene.» Så viser det seg altså at den østerrikske dramatikeren Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) hadde rett da hun påpekte: «Det vi gjør i dag, avgjør hvordan verden ser ut i morgen.»            

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com