Makten i tall

For Karin Pedersen ten Hoopen, Business Controller i DACHSER Norway, er tall en helt sentral del av arbeidshverdagen. Likevel er det kommunikasjonsferdighetene som teller mest.

Tall er selve livsnerven i forretningsverden.
Tall er selve livsnerven i forretningsverden.

Tall utgjør en vesentlig del av nesten alle yrker, og kan fortelle oss i ubestridelige termer, både ting vi vil, og ikke vil høre. I forretningsverdenen er tall selve livsnerven og utgjør grunnlaget for nesten alle beslutninger og evalueringer som tas. Derfor er også kvaliteten på tallene avgjørende: «Det eneste som er verre enn å ikke ha noen tall, er å jobbe med feil tall», forteller Karin Pedersen ten Hoopen engasjert.

Kommunikasjon er nøkkelen

«Det sies at tall ikke lyver, men dette er en sannhet med modifikasjoner. Tall er en nøkkel til innsikt, men man er avhengig av god datakvalitet hele veien. For å kunne opprettholde kvalitet må korrekte tall kommuniseres på en oversiktlig og effektiv måte.»

Dette innebærer å identifisere mønstre i et økende volum av data og sammenfatte disse i et kjernebudskap. Tallene brukes videre til blant annet å kontrollere budsjetter, sette nøkkeltallsindikatorer samt produsere statistikker, rapporter og analyser som grunnlag for viktige beslutninger på alle nivåer i selskapet.

Til tross for at rollen som Business Controller stiller stadig høyere krav til å kunne beherske avanserte teknologiske verktøy og komplekse data, mener Karin at det viktigste i jobben er gode kommunikasjonsferdigheter.   

«Business Controller er en dynamisk rolle som krever at man kan tilpasse seg og at man er nysgjerrig og åpen. Man har en elementær rolle i bedriften og må ha god formidlingsevne, og trives i skifte mellom det strategiske og operative», forteller Karin.

Karin Pedersen ten Hoopen er Business Controller i DACHSER Norway.
Karin Pedersen ten Hoopen er Business Controller i DACHSER Norway.

En viktig støttespiller

For Karin er ingen arbeidshverdag lik, men å kunne beholde overblikket er likevel en konstant faktor. Dette er ikke alltid en enkel oppgave, og krever at man medvirker i flere områder i bedriften.

«Å kjenne produksjonen og kundene gjør at man kan gå i dybden og ha inngående kjennskap til prosessene som foregår i bedriften, men også i bransjen generelt. På denne måten kan man forbedre lønnsomheten til kundene, men også påvirke bunnlinjen i selskapet. Slik blir man i tillegg en sentral bidragsyter i selskapets videre utvikling.»

Karin kom til DACHSER Norway i 2014 uten tidligere erfaring transportbransjen, men har siden blitt en viktig støttespiller på kontoret på Vinterbro. Hun vektlegger en flat struktur hvor alle kan stille spørsmål, men også hvor man blir lyttet til og inkludert i bedriften.

«Jeg synes det er interessant å være tett på beslutningene som tas i selskapet, men sitter også med muligheten til å utfordre beslutningstakerne. Å sitte i denne krysningen er noe jeg synes er veldig spennende», avslutter Karin.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com