DACHSER Norway satser på egenprodusert strøm

Med en årlig strømproduksjon på 300 000 kWh ved hjelp av solceller, vil minst 37% av virksomhetens totale energiforbruk være egenprodusert.

Et solcellepanel er satt sammen av flere solceller som gjennom den fotovoltaiske prosessen omformer solstråler til elektrisk energi. Solcelleanlegget i Nesoddveien 22 består av 692 solcellepaneler.

De siste årene har det vært et økende fokus på overgangen til mer lokale og desentraliserte måter å produsere kraft på, også i logistikkbransjen. Transport- og lagertjenester er energikrevende og har et stort karbonavtrykk, og fokuset på fornybare energikilder har dermed blitt et aktuelt tema. I takt med at teknologien utvikles og forbedres har solceller blitt en stadig mer populær måte å produsere solkraft på, med et stort potensial. 

I følge Joakim Johansen-Asprusten, Administration Manager hos DACHSER Norway, viser utregninger at det nyinstallerte solcellepanelet på Vinterbro vil produsere egen strøm for 300 000 kWh årlig, og dermed vil minst 37% av virksomhetens totale energiforbruk være egenprodusert.

«Å produsere energi lokalt på Vinterbro er et tiltak som lønner seg både økonomisk og miljømessig. Strømmen som produseres fra solcellene går til eget forbruk, hvor den eventuelle overskuddsstrømmen leveres til nettet, noe som også begrenser energibruken fra strømleverandør. For å overvåke ytelsen er det blitt installert overvåkingssystem, med ulike sensorer, som pyranometer, værstasjon og temperatursensorer bak modulene. Vi har også installert LED-lys i hele bygningen som gir oss strømbesparelser. I tillegg er det ytterligere planer om å installere solceller på gunstige sider av fasaden av kontorbygningen i løpet av høsten, noe som vil sørge for at nærmere halvparten av strømforbruket vårt er egenprodusert», forklarer Johansen-Asprusten videre.

«Å finne balansen mellom å redusere klimagassutslipp og samtidig fortsette å møte kunders behov for logistikktjenester har vært et område som har vært viktig for DACHSER Norway. For oss har det lenge vært en plan å installere solcelleanlegg på kontorbygningen her på Vinterbro», forteller Armend Krasniqi i DACHSER Norway.

Globale tiltak

I tillegg til investeringen i solcelleanlegg og LED-belysning prioriterer DACHSER globalt energieffektivitet og bruk av fornybar energi. For eksempel drives alle DACHSERs logistikkanlegg over hele verden ved hjelp av fornybare energikilder. Batteridrevne trucker samt lavt energiforbruk takket være varmegjenvinning er også bidrag for at logistikkselskapet skal redusere sine klimautslipp. Elektriske lastebiler brukes allerede som standard ved at alle forsendelser leveres utslippsfritt mens leveringen foregår, i et definert sentrumsområde. Innen utgangen av 2025 skal DACHSER ha implementert dette konseptet i totalt 24 europeiske storbyer. I Oslo leveres alle leveranser innen ring 3 utslippsfritt mens godset leveres. 

«Driften fra solcellepanelet er i full gang her på Vinterbro, og har allerede overgått våre forventninger. Klimatiltak krever en felles innsats fra alle markedsaktører – kunder, logistikkleverandører, transportpartnere og transportører. Ved å gjøre bærekraftige tiltak kan vi i større grad redusere logistikktjenestenes klimapåvirkning for å optimalisere kundenes logistikkregnskap også når det gjelder deres egne mål for grønn omstilling», avslutter Armend Krasniqi.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com