En garvet logistikkekspert

Siden oppstarten av DACHSER Norway i 2005 har Geirr Jakobsen spilt en nøkkelrolle i bedriften, hvor han de siste årene har hatt rollen som Safety Advisor. Med en lang karriere som speditør har han også vært vitne til utviklingen av logistikkbransjen i Norge. I DACHSER har han fått god erfaring med å bringe lokal ekspertise til et globalt logistikknettverk.

Geirr Jakobsen har vært med siden starten på Vinterbro.

Etter 18 år i DACHSER har Geirr blitt en sentral skikkelse på kontoret i Nesoddveien ved Bunnefjorden. Hans gode humør og lange erfaring innen logistikkfaget har gjort ham til en viktig ressurs i logistikkvirksomheten, som har røtter i Tyskland. I takt med de siste tiårenes økning av handel over landegrenser, har logistikken også blitt mer globalisert. Geirr startet som speditør i 1989 og har siden dette sett utviklingen logistikkbransjen i Norge har vært gjennom, med alt dette innebærer av omveltninger og endringer. Logistikkfaget har utvilsomt blitt mer kompleks og sammenflettet, med større krav til tilpassing og raskere omstilling, noe Brexit og koronapandemien tydelig har illustrert de siste årene.

Som Safety Advisor for farlig gods har han et spesielt ansvar for at forsendelser blir losset, lastet og transportert på en forsvarlig måte. I tillegg skal sendinger som inneholder kjemikalier, substanser, stoffblandinger, produkter, artikler og gjenstander med egenskaper som utgjør en potensiell risiko for mennesker, materielle verdier og miljøet i tilfelle av akutte ulykker skal fraktes på en trygg måte. I tillegg bærer Geirr ansvaret som hovedverneombud, hvor han ivaretar arbeidstakernes interesser angående arbeidsmiljøet. Han understreker DACHSERs forpliktelse til å være en trygg arbeidsgiver på alle nivåer og vektlegger betydningen av å opprettholde stabilitet, spesielt under utfordrende perioder

«DACHSER skal være en trygg arbeidsgiver hvor de ansatte ønsker å komme på jobb hver dag. Dette gjelder alt fra tiltak som omhandler HMS, men også ansettelsesforhold. Under korona la vi stor vekt på å ta vare på alle ansatte, og at ingen skulle miste jobben. Dette er noe vi merket at de ansatte satte stor pris på», forklarer Geirr.

Kunnskapsdeling på tvers av landegrenser

Som speditør i et globalt logistikknettverk må man forholde seg til en hel verden av ulike spørsmål knyttet til blant annet tollregler, geografi og sikkerhetsspørsmål. Geirr har god kjennskap til logistikklandskapet lokalt i Norge, og har vært innom de fleste avdelingene i det norske landkontoret. Men hvordan blir det så når man starter i et konsern med kontorer, terminaler og lager over hele verden?

«I DACHSER er det et stort fokus på kunnskapsdeling. Den felles identiteten, de gjenkjennelige gule og blå bilene, og uniformiteten i operative systemer skaper et globalt nettverkskonsept som gir en bred kontaktflate og mulighet for å løse komplekse oppgaver på tvers av geografiske grenser. Når vi besøker ulike DACHSER-avdelinger i ulike land ser man tydelig dette», forklarer Geirr.

I følge Geirr har kunnskapsdeling og samarbeid vært avgjørende for utviklingen av DACHSER i Norge, og for å sette et lite land i nord på kartet i en sammenvevd og globalisert logistikkindustri. Til tross for den enorme omveltningen som logistikkbransjen har gjennomgått siden Geirrs spede begynnelse i spedisjonsyrket er fokuset fortsatt det samme; å finne de mest effektive løsningene for å transportere varer fra ett sted til et annet.

«Da jeg startet i spedisjonsbransjen, lå Norge langt bak mange andre land når det gjaldt logistikk. Norge er et særegent land for logistikk, med tanke på geografi og topografi. Det har vært spennende å få være med på denne utviklingen, spesielt fra det analoge til det digitale. Jeg tror det eneste som fortsatt er det samme, er tastaturet», avslutter han med latter i stemmen.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com