Hvordan fremme en kultur for innovasjon

Hvor ofte skriver du ned ideene dine? Og når du gjør det, gjør du noe for å realisere dem? For mange av oss er svaret sannsynligvis et vagt «av og til» eller «noen ganger». Selv om vi kan komme opp med ideer av og til, hvordan sikrer man at de ikke forsvinner i strømmen av dagliglivet?

DACHSER har skapt en digital plattform til innsamling og behandling av ideer.

I dagens bedriftskultur har innovasjon blitt et velkjent buzzword. Kanskje ikke så rart med tanke på den moderne verden som preges av kontinuerlige omveltninger og rask utvikling, og hva dette krever av tilpasningsdyktighet og nytenkning. For å komme tettere på hva innovasjon betyr i DACHSER Norway, tok vi en prat med Radek Pavelka, som har god erfaring med dette spørsmålet.

Etter elleve år i DACHSER har Radek en pragmatisk forholdet til dette begrepet, men ønsker fortsatt å fange og utvikle de gode ideene: «Innovasjon har for noen blitt et utvannet begrep, og noe mange bedrifter sier de gjerne vil ha fokus på. Å faktisk dyrke en innovativ kultur, slik at man ikke går glipp av viktige utviklingsmuligheter og gode innspill fra dem som gjør jobben er noe annet.»

Logistikkselskapet DACHSER har derfor tatt en strategisk tilnærming til innovasjon. Ved å investere i en digital plattform for innsending av ideer gis de ansatte muligheten til å forme selskapets fremtid og forbedre arbeidshverdagen sin. Tanken er at innovasjon begynner med de ansatte på lokalnivå og sprer seg gjennom organisasjonen. Ofte oppstår de mest innovative ideene når det oppstår utfordringer i hverdagen.

«Ved å etablere et innovasjonsprogram tilgjengelig for alle ansatte, har vi gjort hverdagens frustrasjoner om til muligheter for optimalisering, og vi tror at de beste ideene kommer fra de som er nærmest kundene og prosessene våre», forteller Armend Krasniqi, Country Manager for DACHSER Norway.

Sentrale kontaktpersoner fanger ideene

Håndtering av innsendte ideer følger en strukturert prosess. Individuelle innovasjonskontakter vurderer ideene og hjelper med å utvikle dem før de går til lokale komiteer med forskjellig ekspertise. Ideer med potensial i det nordiske nettverket evalueres videre av en nordisk komité, og noen kan til og med implementeres på et europeisk eller globalt nivå.

Radek, som sitter som en del av et nordisk team av 156 kontaktpersoner globalt understreker viktigheten av å kommunisere at ideer ikke nødvendigvis må være fullstendige. Han poengterer at de er her for å hjelpe, utvikle ideene sammen og at alle bidrag blir behandlet grundig og med respekt: «Målet er å mobilisere folk, og det krever at idéskaperen føler seg hørt. Det er en demokratisk prosess – vi har ingen autoritetsfigur som avgjør om en idé skal følges opp eller ikke. På denne måten bygger vi tillit og gir alle ansatte muligheten til å ta del i utviklingen av DACHSER.»

Som innovasjonskontakt dedikerer Radek tid til å følge opp ideer, koble seg til det nordiske og globale nettverket og informere idéskaperne om den videre prosessen. De nordiske innovasjonskontaktene administrerer også lokale kampanjer for å opprettholde oppmerksomheten rundt innovasjon, samtidig som de unngår at informasjonen oversvømmer kollegene.

«Det finnes mange meninger om begrepet innovasjon. I DACHSER Norway tenker vi på det som en måte å fornye noe eller lage noe nytt som skaper verdi for vår virksomhet. Dette kan bety alt fra ideer om hvordan vi kan optimalisere prosessene våre, til hvordan arbeidsdagen skal se ut for de som jobber her – vi ønsker alle ideer velkomne», avslutter Radek.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com