Et eget system for innovasjon

Hvordan fremmer man en innovativ tankegang og skaper en arbeidskultur hvor medarbeidere kan dele erfaring og ideer? Etter over 11 år i DACHSER har Radek Pavelka gode svar på nettopp dette.

Radek Pavelka diskuterer hvordan man involverer medarbeidere og skaper innovasjonskultur i hele DACHSER-nettverket.
Radek Pavelka diskuterer hvordan man involverer medarbeidere og skaper innovasjonskultur i hele DACHSER-nettverket.

Kunnskapsdeling, innovasjon og idéutvikling er avgjørende for å skape konkurransedyktige virksomheter. Derfor har DACHSER satt disse prinsippene i et eget system ved å lage konseptet Idea2net – et strategisk fokusprogram som skal fungere som en grobunn for kontinuerlig initiativ og idéutveksling blant medarbeidere i DACHSER.

Etter endt universitetsutdannelse startet Radek Pavelka sin karriere i DACHSER i Tsjekkia, og fikk etter kort tid muligheten til å prøve ut nye utfordringer og oppgaver i DACHSER Norway. Radek jobber til daglig som Quality og Project Manager på Vintebro, men sitter også som koordinator for den nordiske Idea2net-komiteen, og har dermed en viktig rolle som kontaktperson mellom DACHSER i Norden og hovedkontoret i Tyskland.

Alle ideer er velkomne

Med sine 11 år i DACHSER trekker han fram en arbeidskultur hvor det er lov å prøve og feile, og hvor ansatte får være med på å påvirke sin egen arbeidshverdag og selskapets fremtid.

«For meg er det viktig å jobbe et sted hvor jeg blir sett og hørt, og kan gjøre en forskjell. Med Idea2net er det satt et organisatorisk og kulturelt rammeverk for innovasjon, og samarbeid på implementering av ideer for alle medarbeidere i DACHSER», forteller Radek.

Radek er glad i nye utfordringer og liker ikke å stå stille. Derfor har han trivdes godt i DACHSER, hvor han stadig får nye utfordringer å bryne seg på, med samtidig rom for å påvirke prosesser og jobbhverdagen:

«Å skape en arbeidskultur hvor vi lytter, er åpne og lærevillige er en høy prioritet. Som koordinator er det avgjørende å møte alle ideer og forslag med et åpent sinn, samt være åpen for å lære av andre. Dette opplever jeg at mine medarbeidere setter pris på, og at fører til en arbeidskultur hvor vi er nytenkende og løsningsorienterte.»

Radek Pavelka jobber som Quality og Project Manager hos DACHSER Norway.
Radek Pavelka jobber som Quality og Project Manager hos DACHSER Norway.

Livslang læring

På tross av sin lange fartstid og erfaring fra logistikkbransjen, mener Radek man aldri blir ferdig utlært. Han setter pris på fokuset på fellesskapet for å kunne høste kunnskap og ideer fra kolleger. Idea2net-systemet er opprettet for å fange opp gode innspill på en strukturert måte slik at alle forslag blir analysert og vurdert.

«Jeg ser på Idea2net som en mulighet til å generere, vurdere og prøve ut nye ideer. Det handler ikke alltid om de største ideene eller forslagene, men også om hvordan vi kan optimalisere det daglige arbeidet og påvirke hvordan arbeidshverdagen ser ut her på kontoret», avslutter Radek.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com