Hold et øye med alt

I en stadig raskt endrende verden er forutsigbarhet og åpenhet kritiske utfordringer for selskaper og logistikkeksperter som opererer i Europa. For å implementere sanntidssporing i stykkgodslogistikk har DACHSER utstyrt vekselflakene og tilhengerne i Europa med smarte sporingsenheter med 5G/LPWAN-støtte og koblet dem til intelligente IT-systemer.

Nyvinninger innen telematikksystemer forbedrer kvalitet og effektivitet i generell godslogistikk. Foto: DACHSER/Matthias Sienz.
Nyvinninger innen telematikksystemer forbedrer kvalitet og effektivitet i generell godslogistikk. Foto: DACHSER/Matthias Sienz.

Fra Norge til Andalucia i Spania og fra Portugal til Tyrkia – DACHSERs 8500 vekselflak og 3500 tilhengere kjører mange tusen kilometer over europeiske veier hvert år. Blant de tingene som fraktes i containere er varer fra kles- og kosmetikkbransjen, næringsmidler og komponenter for bilindustrien, men også stykkgods og farlig gods fra kjemikalietransport. DACHSER frakter mer enn 80 millioner forsendelser hvert år. Å holde øye med leveringsforsinkelser som følge av trafikkorker eller ruteendringer samt kommunisere dem til kunder er en ekstra stor utfordring for personer og telematikksystemer, spesielt i stykkgodsbransjen.

Sporing i sanntid

Vekselflakene som brukes som containere, er ikke knyttet til en bestemt trekkvogn, men kan hentes, fraktes og leveres raskt og enkelt av flere kjøretøy. I langtransport byttes de ofte mellom transitterminaler og fortsetter reisen med en annen trekkvogn. De står ofte på støttene og venter på neste etappe, kanskje ved en av de 239 Road Logistics-avdelingene, hos kundens lasterampe eller på en parkeringsplass. Som et robust system som er utviklet for å ha lang levetid deler ikke vekselflaket verken energi eller informasjon med trekkvognen. Men denne fleksibiliteten fører også til utfordringer. Vekselflakenes ruter og posisjon må kunne spores fra start til slutt.

Hvis man vet hvor vekselflaket er, vet man også hvor godset befinner seg.

Derfor er hvert vekselflak utstyrt med innovative og smarte sporingsenheter. Ved hjelp av tingenes internett kan containerne spores i sanntid, slik at ankomsttider kan beregnes nøyaktig. En sentral plattform som er viet til forsendelsesdataene i selskapets transportstyringssystem samler alle disse posisjonsdataene, inkludert data fra tilhengere og trekkvogner.

Ved å bruke det som kalles telematikktavler kan ansatte vise kjøretøyenes posisjonsdata for analyse. I likhet med et navigasjonssystem sporer tavlene trafikken i sanntid og viser nøyaktig posisjon for kjøretøyene eller utstyret i et digitalt kart, slik at de ansatte kan planlegge nøyaktig leveringstider til kunder eller transitterminaler, samt lasting og returlasting, på forhånd. Tavlene inneholder også informasjon om kommende serviceavtaler for transportenhetene. Dataene danner grunnlaget for pålitelige prosesser som er utviklet for maksimal åpenhet, slik at det blir enklere å overvåke driftsprosesser, registrere og eliminere feil og ineffektivitet tidlig samt kontinuerlig optimalisere rutiner. Fordelene for stykkgodslogistikk er åpenbare – ved å kombinere sanntidsposisjon og visualisering forbedres sporingen og administrasjonen i nettverket. Dette er positivt for bruken av transportkapasiteten og effektiviteten i transitterminalen. På den måten kan man også øke kvalitetskravene til tross for stadig knappere kapasitet.

Foto: DACHSER/Matthias Sienz.
Foto: DACHSER/Matthias Sienz.

Fra forskning til praksis

Logistikkleverandørenes kunder får også fordeler som følge av den økte åpenheten i forsyningskjeden, siden de får mer presis informasjon i sanntid om når godset ankommer. De strenge sikkerhets- og kvalitetsspesifikasjonene, for eksempel for kjemisk gods, kan også overvåkes ved hjelp av det sentraliserte IT-systemet.

DACHSER har samarbeidet med Deutsche Telekom og andre teknologiselskaper for å utvikle innovative, smarte sporingsenheter for bruk i vekselflak. Enhetene har avanserte SIM-kort fra Deutsche Telekom, som består av energibesparende batterimoduler som lades av solceller. De er ekstra robuste og vannbestandige, og de tåler temperaturer fra –40 til +105 °C, slik at de kan brukes i ethvert klima. Takket være batterikapasitet på rundt seks måneder er ikke vinteren eller lange perioder med dårlig vær og lite sollys noen utfordring. Posisjonen bestemmes ved hjelp av moderne satellittbasert teknologi, for eksempel GPS eller Galileo, samt ved hjelp av trådløse moduler basert på de nye 5G/LPWAN-nettverkene (LTE-M). Andre trådløse standarder som fortsatt er i utstrakt bruk, brukes også for å sikre kontinuerlig mottak. Den integrerte løsningen ble utviklet for å kunne vare i hele vekselflakets levetid på tolv år – uten vedlikehold.

Å forvandle ideen om kostnadseffektiv og pålitelig sporing av vekselflak til en fungerende løsning krevde forskning og utvikling ved DACHSER Enterprise Lab. Der har forskere fra Fraunhofer IML og logistikkeksperter fra DACHSER samarbeidet om oppgaver siden 2017. Målet deres er å gjøre forskning om til innovasjon og starte praktiske pilotprosjekter som deretter kan skaleres på en kostnadseffektiv måte til hele DACHSERs stykkgodsnettverk. I dette tilfellet fokuserte forskerteamene tidlig på ny, trådløs LPWAN-teknologi. Sammen med Deutsche Telekom klarte de å forvandle forskning til praksis, og de oppnådde konkrete fordeler for både logistikkselskapet og ikke minst for kundene. De har fokus på sikkerhet og kvalitet, siden det er det som er viktigst ved generell fraktlogistikk – fra Gibraltarstredet til polarsirkelen.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com