Tyskland hever veiavgiften 

Den tyske regjeringen har besluttet å øke veiskatten for lastebiler 1. desember 2023. Den nye avgiftssatsen innføres for å ta hensyn til de ekstra kostnadene som oppstår på grunn av CO2-utslipp fra transportsektoren.

Veiskatten ved transport til, fra og gjennom Tyskland kalles også MAUT, er en fast statlig avgift og ligger utenfor DACHSERs kontroll. Økningen omfatter lastebiler med en totalvekt på over 7,5 tonn. Størrelsen på tilleggsavgiften avhenger av spesifikasjonene til det enkelte kjøretøyet. I likhet med dagens veiavgiftssatser vil CO2-avgiften bli beregnet som et cent-beløp per kjørte kilometer. Det er særlig CO2-utslippsklassen, vekten, antall akslinger og kjøretøyets forurensningsklasse som påvirker størrelsen på denne tilleggsavgiften. Utslippsfrie lastebiler unntas fra CO2-avgiften inntil utgangen av 2025 for å oppmuntre til bruk av mer miljøvennlige kjøretøy innen godstransport på vei.

Fra 1.juli 2024 vil avgiften også gjelde for lastebiler med totalvekt over 3,5 tonn. DACHSER kommer til å holde deg oppdatert om dette.

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon er du velkommen til å kontakte din lokale kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com