tilbake
Markedsinformasjon Nyheter

Hydrogen – fremtidens drivkraft?

Dette spørsmålet har forskere ved Kempten University of Applied Sciences fått i oppdrag av DACHSER å se nærmere på. 

I studien har det blitt sett nærmere på hydrogen som en CO2-nøytral energibærer.
I studien har det blitt sett nærmere på hydrogen som en CO2-nøytral energibærer.

Hydrogen blir sett på som en håpefull kandidat for avkarbonisering av veitransport. Derfor gav DACHSER Kempten University of Applied Sciences i oppdrag å gjennomføre studien «H2 Infrastructure and Logistics». Formålet med studien var å undersøke tilgjengeligheten av hydrogen i offentlig infrastruktur, samt de kjente produksjonsprosessene og fyllealternativene for brenselcelle-elektriske lastebiler i perioden fra 2025 til 2030. Studien avdekker flere utfordringer som må overkommes for å realisere et bærekraftig drivstoffalternativ.

Egnede områder for hydrogenlastebiler

Studien identifiserte strategiske steder der drift av brenselcelle-elektriske lastebiler er mulig innen 2025, takket være høy tilgjengelighet av hydrogen og gunstige stedsfaktorer. Blant disse stedene anses de fire DACHSER-anleggene i Hamburg, Magdeburg, Köln og Herne er «spesielt godt egnet». 42 andre steder anses som «egnet» og disse kan derfor bli aktuelle for bruk av denne drivkraftteknologien i fremtiden.

En betydelig utfordring ligger i infrastrukturen for hydrogenfyllestasjoner: For øyeblikket er det bare tilgjengelig 56 hydrogenfyllestasjoner for nyttekjøretøy i hele Europa.

Det finnes for tiden ingen konkrete planer for utvidelse. Derfor har forskere ved forskningssenteret i Allgäu også utforsket muligheten for intern produksjon av hydrogen, både teknisk og økonomisk, da det kan være en løsning. For å vurdere dette alternativet, simulerte de produksjon av hydrogen ved hjelp av elektrolyse fra overskuddsenergi generert av solcellesystemet på DACHSER-anlegget i Freiburg. Resultatet indikerer at selv om intern produksjon er teknisk mulig, er det for øyeblikket økonomisk ufordelaktig på grunn av de høye produksjonskostnadene. I tillegg kan det maksimale produksjonsvolumet av hydrogen bare dekke transportbehovet for én enkelt lastebil med vekselsflak, og dette er begrenset til ca. 80 000 km per år, noe som anses som utilstrekkelig.

Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development og prosjektleder for DACHSER Climate Protection.
Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development og prosjektleder for DACHSER Climate Protection.

Lovende energibærer

Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development and Project Manager DACHSER Climate Protection oppsummerer det slik: «Studien fra Kempten University of Applied Sciences viser at infrastrukturen for tilførsel av grønt hydrogen i Europa er under utvikling. Spekteret spenner fra hydrogenimport fra andre kontinenter til sentrale produksjonsanlegg i Europa til regional selvforsyning. Dette åpner for et bredt spekter av muligheter for å bruke denne nye bærekraftige og klimavennlige energiformen. Over 40 DACHSER-anlegg er allerede svært godt plassert i det europeiske infrastrukturnettverket for hydrogen, noe som er et godt utgangspunkt for tanking av hydrogenbrenselcelleelektriske lastebiler. DACHSER har valgt ut Magdeburg og Hamburg i Tyskland som sine to steder å starte hydrogenalderen på. Fra 2023 vil de første hydrogenbrenselcelleelektriske lastebilene i DACHSER-nettverket tas i bruk her. Målet er å følge utviklingen av denne nullutslippsteknologien nøye og drive innovasjonsutviklingen i samarbeid med partnere.»

DACHSER over hele verden
Kontakt oss
Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com