Innovasjon og klimavern

«Ideelt sett skulle megatrailere bli vurdert uavhengig av transportpolitisk ideologi, og europeiske lovgivere kunne gitt enda mer støtte til potensialet de har til å redusere klimagassene på kort sikt», sier Andre Kranke fra DACHSER.

Med fokus på effektivitet, innovasjon og inkluderende ansvar legger DACHSER til rette for en mer bærekraftig logistikk. Andre Kranke, som leder både Corporate Research & Development og klimavernprosjektet hos DACHSER, diskuterer betydningen intelligente transportkonsepter har for logistikkselskapet.

Dere tar spørsmålene om innovasjon og klimavern svært alvorlig, også med tanke på effektivitet. Dere har for eksempel lenge gått helt over til LED-belysning på transitterminaler og lagre, og over hele Europa oppgraderes truckene deres til litium-ion-teknologi. Kan du forklare hvorfor effektivitet spiller en så stor rolle i klimastrategien deres?

Effektivitet er et svært aktuelt tema innen logistikk generelt, og noe vi har vært opptatt av i lang tid. Derfor spiller det også en viktig rolle i klimastrategien vår. Effektiv logistikk er tross alt klimavennlig per definisjon. Hvis du for eksempel forhindrer tomkjøring, betyr det færre lastebiler på veien. Hos DACHSER har vi også brukt dobbeltdekkere i flere år nå, og har dermed klart å øke utnyttelsen av volumkapasiteten betydelig. Dette er ikke en helt ny teknologi, men det er en viktig byggestein for å unngå betydelige mengder klimagass i transport.

Et annet alternativ for å transportere gods mer effektivt og kutte CO2-utslippene, er lange vogntog. Stemmer det?

Ja, nettopp fordi de er effektive. Der det er lovlig og økonomisk forsvarlig, har vi brukt lange vogntog av ulike typer i forskjellige land i flere år nå. I Tyskland tester vi for tiden bruken av forlengede semitrailere til mattransport. Og når det gjelder regelmessige tjenester over grensen mellom Tyskland og Nederland har to lange type 3 vogntog vært i bruk siden 2021. Her sparer overgangen fra konvensjonelle kjøretøykonsepter til den lengre kombinasjonen alene 124 turer i året. Det er 60 750 kilometer som ikke blir kjørt, 20 000 liter diesel som blir spart – og dermed en klimagassreduksjon på rundt 63 tonn. Dette er et tiltak som vanligvis er økonomisk levedyktig, praktisk og kan implementeres raskt.

 

Betingelsene for bruk av lange vogntog er likevel ikke optimale eller endelig avklart. Ideelt sett skulle slike kjøretøy bli vurdert uavhengig av transportpolitisk ideologi, og europeiske lovgivere kunne gitt enda mer støtte til potensialet de har til å redusere klimagassene på kort sikt. Rollen som lange vogntog spiller med tanke på energieffektivitet vil fortsatt være viktig i fremtiden, fordi selv nullutslippsbiler med elektriske drivlinjer bør spare på den grønne strømmen.

Vi forstår det slik at DACHSER også planlegger å bruke flere megatrailere i fremtiden for å være enda mer effektive for kundene på veien.

Ja, og også redusere CO2 i prosessen. Megatrailerne, også kjent som «lowliners», har samme lengde og bredde, men større dybde, noe som gir større lasterom. De har derfor bedre drivstofføkonomi enn standard trailere, og er derfor spesielt velegnet for transporter med høyt volum. Dette optimaliserer kapasitetsutnyttelsen og forbedrer samtidig karbonavtrykket til transportene – logistisk effektivitet i særklasse. Vi har som mål å fullføre konverteringen til rundt 680 nye megatrailere i Tyskland innen 2027, og vi ønsker også å ha oppnådd gode fremskritt på europeisk nivå innen den tid.

Interview with: Andre Kranke

Head of Corporate Research & Development og leder av Climate Protection project hos DACHSER

I tillegg til innovasjon og effektivitet regner DACHSER inkluderende ansvar blant hjørnesteinene i klimavernstrategien. Hva er historien bak denne tredje pilaren?

Inkluderende ansvar er en av DACHSERs kjerneverdier. Det er avgjørende for alle medarbeiderne og på mange punkter gjennom hele forretningsvirksomheten. Når det gjelder klimavern, er inkluderende ansvar tydelig flere steder. Våre interne beregninger inkluderer for eksempel ikke bare karbonutslippene fra våre egne anlegg og kjøretøy – referert til i handelen som Scope 1 og Scope 2 – men vi anser oss også som ansvarlige for klimagassene som transportpartnerne våre slipper ut på land, til sjøs og i luften. Disse utslippene fra Scope 3 er også en del av karbonavtrykket vårt, selv om vi ikke alltid er i stand til å påvirke dem aktivt selv. Bare tenk på utslippene fra lastefly eller containerskip.

Kan du nevne andre eksempler på inkluderende ansvar?

Vi har blant annet en forpliktelse til bærekraftig utvikling utenfor forretningsmodellen vår. Siden 2005 har vi for eksempel støttet prosjekter drevet av hjelpeorganisasjonen for barn terre des hommes i Sør-Asia, Latin-Amerika og Sør-Afrika. Vi ønsker også å fremme lignende partnerskap og prosjekter innen klimavern og ser for tiden på ulike alternativer her.

Spennende tider! Men er det ikke fortsatt store hindringer å overvinne før vi kan oppnå netto nullutslipp innen logistikk?

Ja, men vi i DACHSER har bestemt oss for å fjerne disse hindringene én etter én.

I første del av intervjuet kan du lese hvordan DACHSER også bidrar til klimavern ved å bruke 100 % fornybar energi. Les intervjuet: Fornybar energi for en bærekraftig fremtid.

Kontakt Alexandra Hartung Communications Manager Nordic