Med DACHSER på den sørlige rute: fulle lass fra Kina til Europa

Krigen i Ukraina har også påvirket den interkontinentale landtransporten mellom Asia og Europa. Det har blitt umulig å reise gjennom Russland og Hviterussland, samt gjennom selve konfliktsonen. DACHSER Cargoplus kan likevel fortsatt tilby en pålitelig tjeneste via en alternativ sørlig rute.

Med DACHSER på den sørlige rute: fulle lass fra Kina til Europa.

For å kunne koble kinesiske produksjonssteder direkte sammen med kunder i Europa med lastebil for tiden, håndteres hele lastebiltransportene via en sørlig alternativ rute. Transporten forlater Kina via grenseovergangen ved Alashankou i retning Kasakhstan. Deretter går den med ferge over Det kaspiske hav til Aserbajdsjan og Georgia, gjennom Tyrkia og derfra til mottakerne i Europa. Ventetidene ved grensene og ved fergen kan være en flaskehals med dette interkontinentale transportalternativet, og reisen kan derfor ta mellom 26 og 30 dager. Varene blir fullstendig lastet om på en annen lastebil to ganger.

DACHSER Cargoplus lanserte tjenesten med transport av fulle lastebillass mellom Kina og Europa for to år siden – den gang gikk turen via den raskere ruten gjennom Russland. Tjenesten er spesielt rettet mot sektorene mote, bilindustri, kjemisk industri og gjør det selv (DIY), samt produsenter av elektriske apparater og komponenter og medisinske produkter.

«Grønt trafikklys-prosess» gir smidig eksport

Det kinesiske tollvesenet endrer ofte spesifikasjoner, forskrifter og håndtering, og produktkontroller. For å gjøre eksporten med lastebil så smidig som mulig, har DACHSER Cargoplus derfor installert en «grønt lys»-prosess. Det er først etter at eksportdokumentene har blitt sendt inn og kontrollert av tollmyndighetene i Kina og Den eurasiske økonomiske union, at det blir gitt «grønt lys» for å hente varene på lastepunktet.

DACHSER Cargoplus tilbyr også omfattende tjenester for alle aspekter av transportene, som kan spores med GPS utenfor Kina. Transport av farlig gods er også mulig. Varer ilagt transportforbud, som det ikke er tillatt å transportere gjennom landene i Den eurasiske tollunion på grunn av internasjonale retningslinjer, er ekskludert.

Kontakt Ingrid Øie Communications Consultant Nordic
+45 36 34 77 77 ingrid.oie@dachser.com