Ny resultatrekord for DACHSER Nordic

Årsregnskapet 2018 for DACHSERs nordiske konsern viser en omsetning på 1,5 milliarder kroner og et resultat før skatt på 60,7 millioner – noe som tilsvarer en økning på 52 prosent. Størst har veksten vært for det svenske datterselskapet, hvor resultatet før skatt er firedoblet fra 3,8 millioner i 2017 til 16,1 millioner i 2018.

Alle de tre nordiske datterselskapene – DACHSER Denmark A/S, DACHSER Sweden AB og DACHSER Norway AS – viser en markant vekst i 2018.
Alle de tre nordiske datterselskapene – DACHSER Denmark A/S, DACHSER Sweden AB og DACHSER Norway AS – viser en markant vekst i 2018.

«De flotte resultatene vitner om at vi har klart å kapitalisere på synergier i flere sammenhenger. Vi har oppnådd lønnsom vekst og ikke tatt markedsandeler for enhver pris, men fått bunnlinjen til å følge med. Vi har økt fokus i forhold til den rette godsstrukturen og skapt vekst i flere av segmentene våre, hvorav den største ligger på eksport av stykkgods», forteller René Sidor, Managing Director for DACHSER Nordic A/S.

Alle de tre nordiske datterselskapene – DACHSER Denmark A/S, DACHSER Sweden AB og DACHSER Norway AS – viser en markant vekst i 2018. Spesielt i Sverige har resultatet før skatt økt, men også i DACHSER Denmark har resultatet økt betraktelig, hvor de avslutter året med en økning i forhold til 2017 på 41 prosent til drøyt 20,7 millioner danske kroner.

«Jeg er veldig fornøyd med årsregnskapet vårt for 2018. Markedet preges av hard konkurranse, men vi har likevel klart å opprettholde og utvide vår markedsposisjon som en kvalitetsleverandør. I 2018 ble DACHSER kåret til Europas største logistikkleverandør innenfor stykkgods, og vi vil også være den foretrukne stykkgodspartneren i Norden», fastslår René Sidor, som med årsregnskapet for 2018 setter en endelig underskrift på sitt første år som Managing Director for DACHSER Nordic.

Vi vil jobbe beinhardt for å bli den foretrukne arbeidsplassen i Norden og tiltrekke oss de beste medarbeiderne slik at vi kan fortsette den positive utviklingen. Vi deler kunnskap og kompetanse med hverandre og løfter på denne måten hele organisasjonen – og det kommer til uttrykk i årsresultatene våre.

René Sidor, Managing Director for DACHSER Nordic A/S

For å fortsette den positive vekstkurven i alle datterselskapene, er det ifølge René Sidor viktig å bevare fokuset på å tiltrekke seg og beholde de rette medarbeiderne. Det har blitt lagt stor vekt på kompetanseutvikling av selskapets 455 medarbeidere i Danmark, Sverige og Norge.

«Vi vil jobbe beinhardt for å bli den foretrukne arbeidsplassen i Norden og tiltrekke oss de beste medarbeiderne slik at vi kan fortsette den positive utviklingen. Vi har et sterkt fokus på kompetanseutvikling av medarbeiderne våre, både på kontorene til de 9 avdelingene våre i Skandinavia og på terminalene våre. Vi deler kunnskap og kompetanse med hverandre og løfter på denne måten hele organisasjonen – og det kommer til uttrykk i årsresultatene våre», sier René Sidor.

Firedobbelt resultatrekord for DACHSER Sweden

DACHSER Sweden tar med den firedobbelte resultatrekorden det største spranget i det nordiske konsernet. Det skyldes blant annet et skarpt fokus på å kombinere lønnsomme kundesegmenter med et høyt servicenivå og opprettholdelse av den høye kvaliteten.

«Takket være innsatsen til medarbeiderne våre har vi satt en rekord i Sverige. Jeg er veldig stolt av DACHSER Swedens prestasjon. Det vitner om det harde arbeidet vi har gjennomført for å oppnå stabilitet i driften i de foregående årene, og at det er den rette oppskriften vi følger», sier Sidor. «Vårt sterke europeiske nettverk med 399 avdelinger, som jobber i ett felles IT-system, som er det samme både i Jönköping, Berlin og Paris, og som lar oss følge alle forsendelser i sanntid, gjør oss enestående innenfor bransjen.»

Ny resultatrekord for DACHSER Nordic PDF (0,26 MB)
DACHSER over hele verden
Kontakt oss